A szövetkezet egy a cégbíróságon bejegyzett gazdasági társasági forma. Magyarországon a gazdasági társaságok alapítását a Ptk. (polgári törvénykönyv) szabályozza.

A szövetkezet megalapításához legalább 7 fő (természetes, vagy jogi személy) szükséges. A tagok felelőssége csak a vagyoni hozzájárulásuk mértékéig terjed.

Alapításkori minimális tőkeigénye nincsen. Az alapításkori vagyoni hozzájárulás eszköz (apport) vagy készpénz formájában is nyújtható.

A tulajdonosok (75%-a) köteles személyesen közreműködni a működésében, munkát végezni a szövetkezet érdekében. A jogi személy tagok aránya együttesen nem haladhatja meg a 20%-ot. A tulajdonosoknak egyenlő szavaztuk van függetlenül vagyoni hozzájárulásuk mértékétől.

Legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tulajdonosi döntést igénylő ügyekben döntést hoz nyílt szavazás keretében, egyszerű szótöbbséggel pl. elfogadja a szövetkezet alapszabályát.

Alapítható határozott időre, vagy cél elérésére (el nem érése esetén is megszűnhet) ill. határozatlan időtartamra. Amennyiben a határozott idő letelik, vagy a tagok létszáma 7 alá csökken és 6 hónapon belül nem történik meg új tag felvétele, a szövetkezet megszűnik.

Ügyvezetését, operatív irányítását a legalább 3 tagú igazgatóság látja el, amely dönt minden olyan ügyben, amely nem közgyűlési vagy felügyelő bizottsági hatáskörbe tartozik jogszabály, vagy a szövetkezet alapszabályában foglaltak szerint. A közgyűlés az igazgatóság elnökét és tagjait 5 évre választja meg.

A szövetkezet adózása

A társasági adó hatálya alá tartozik. A társasági adózás helyett a KATA-t nem, de a KIVA szerinti adózást választhatja.

Általános forgalmi adó tekintetében választhatja az alanyi mentességet évi 12 millió forint árbevételig, amibe a közérdekű tevékenység – tárgyi adómentes – tevékenység bevételei nem tartoznak bele.

Iparűzési adó tekintetében az iparűzési adó bevallási és megfizetési kötelezettség szabályai érvényesülnek rá.

Alkalmazottak esetén a munkaviszony, megbízási jogviszony szabályai szerint adót és járulékokat kell bevallaniuk és megfizetniük havonta a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.