Az egyszemélyes Kft, akárcsak a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság. Magyarországon a gazdasági társaságok alapítását a Ptk. (polgári törvénykönyv) szabályozza.

Egyszemélyes Kft alapítása

Egyszemélyes Kft-t a Ptk szabályai szerint lehet alapítani, de 2019. július 10-e óta, az Evec. törvény módosítása is teremtett egy speciális egyszemélyes Kft alapítási lehetőséget.

Egyszemélyes Kft létrejöhet:

A egyszemélyes Kft. alapításához egy fő (természetes vagy jogi személy) szükséges.

Alapításkori minimális tőkeigénye: 3 millió Ft, amely nem pénzben nyújtott vagyoni érték, eszköz (úgynevezett apport) vagy készpénz formájában is nyújtható. Az egyszemély tag dönt a taggyűlés helyett írásban a Kft taggyűlési döntést igénylő ügyeiben.

Az egyszemély tulajdonos a Kft. részére bocsátott vagyon elemek alapján üzletrészt (törzsbetét) szereznek a társaságban, amely alapján a társaság eredményéből osztalék felvételére egyedül jogosult.

A korlátolt felelősségű társaság egyszemély tagja munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében lehet a társaság operatív irányításáért felelős képviselője, ügyvezetője. A társaság nem tag magánszemélyt is megbízhat a társaság ügyvezetési feladataival. (cégvezető)

Összehasonlítás

Az egyéni vállalkozásokhoz képest egy Kft. a cég mérete, vagyona miatt sok esetben bizalmat ébreszthet a vevőkben. Sokan tőkeerősebbnek vélik a gazdasági társaságokat az egyéni vállalkozásokhoz képest, de ez sem feltétlenül igaz minden esetben. Igazából a gazdasági társaságok esetében az alapításkor nyújtott magasabb tőke elvárás jelenti a bizalom alapját. A Kft. alapításához minden esetben egy ügyvéd vagy közjegyző szükséges a társasági szerződés/alapító okirat bírósági benyújtásához szükséges jogi-alaki előírások miatt.

Az egyszemélyes Kft adózása

Alapvetően a társasági adó hatálya alá tartozik. A társasági adózás helyett a KATA-t nem választhatja, de a KIVA szerinti adózást választhatja.

Általános forgalmi adó tekintetében választhatja az alanyi mentességet évi 12 millió forint árbevételig, amely értékhatár számításába például a közérdekű tevékenység – tárgyi adómentes – tevékenység bevételei nem tartoznak bele.

Iparűzési adó tekintetében az általános iparűzési adó bevallási és megfizetési kötelezettség szabályai érvényesülnek rá.

Alkalmazottak esetén a munkaviszonymegbízási jogviszony szabályai szerint adót és járulékokat kell bevallani és megfizetni havonta a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.

Annak eldöntésében, hogy milyen vállalkozási, jövedelemadózási vagy áfa adózási formát érdemes induló vállalkozáshoz választani kezdésként “Vállalkozási forma és adózás kiválasztása” cikkünk nyújthat segítséget nektek.