Az egyéni cég úgy jön létre, hogy az egyéni vállalkozó cégbírósági nyilvántartásba vételét kéri a cégbíróságtól. Ettől kezdve számviteli beszámolót kell készítsen. Alapítását, működését az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szabályozza.

Ekkortól a számviteli törvény szerint beszámolót készít eszközeiről, forrásairól, bevételeiről és költségeiről. Az egyéni cég az egyéni vállalkozóhoz hasonlóan korlátlanul felel a kötelezettségeiért. A gazdasági társasággá történő átalakulás közben lépcsője egyéni vállalkozóknál.

Alapításához közjegyző vagy ügyvéd által készített, ellenjegyzett alapító okiratra van szükség. Az alapító okiratot a cégbírósághoz benyújtja, amely egyéni cégként nyilvántartásba vesz a magánszemélyt vagy egyéni vállalkozót. Ettől az időpontból a Számviteli törvény szabályai szerint beszámolót köteles készíteni és közzétenni.

Összehasonlítás

Az egyéni cég, akár csak az egyéni vállalkozó korlátlanul felel mögöttesen a magán vagyonával a vállalkozás kötelezettségeiért. Ugyan rövid ideig – 2010. és 2013. között – létezett korlátolt felelősségű cég (Kfc.) forma, ennek megszűnését követően előnyei megszűntek. Az egy személyes Kft. sokkal előnyösebb gazdálkodási formává vált. Az egyéni és társas vállalkozás közötti váltáshoz szükséges átmeneti lépcsőt jelent ez a gazdálkodási forma. Számuk elenyésző kevés előnye és a magasabb adminisztrációs teher miatt.

Egyéni cég adózása

A nyereségadózás szempontjából a társasági adó hatálya alá tartozik és nem a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá, mint az egyéni vállalkozó. Ugyanakkor választhatja a KATA szerint történő adózást illetve a KIVA szerinti adózást is, amennyiben az ott leírtaknak megfelel.

Általános forgalmi adó tekintetében választhatja az alanyi mentességet évi 12 millió forint árbevételig, amibe a közérdekű tevékenység – tárgyi adómentes – tevékenység bevételei nem tartoznak bele.

Iparűzési adó tekintetében az iparűzési adó bevallási és megfizetési kötelezettség szabályai érvényesülnek rá.

Alkalmazottak esetén a munkaviszony, megbízási jogviszony szabályai szerint adót és járulékokat kell bevallaniuk és megfizetniük havonta a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.

Annak eldöntésében, hogy milyen vállalkozási, jövedelemadózási vagy áfa adózási formát érdemes induló vállalkozáshoz választani kezdésként “Vállalkozási forma és adózás kiválasztása” cikkünk nyújthat segítséget nektek.