Az adószámos magánszemély az Szja. tv. szerint olyan önálló tevékenység, amelyet jogszabály szerint végezhet a magánszemély adószám birtokában. Jellemzően: ingatlan bérbeadás, szálláshely szolgáltatás végezhető ilyen módon.

Jellemzője, hogy járulékfizetéses biztosított jogviszonyt nem hoz létre.

Bevételiről számlát, nyugtát bocsát ki és bevételivel szemben a tevékenységéhez kapcsolódó költségeket számolhatja el az éves SZJA (személyi jövedelemadó) bevallásában.

Magánszemélyeknek történő számlázás esetén az adót maga állapítja meg, de kifizető felé történő számlázás esetén a kifizetőnek adott nyilatkozat alapján köteles a kifizető az adóelőleget megállapítani és levonni, így csak nettó jövedelmet kapunk.

Ingatlan bérbeadás esetén az adószám kiváltása sem kötelező.

A megbízási jogviszony is ide sorolható függetlenül attól, hogy van-e erre a tevékenységre külön adószámunk vagy nincs. (Hivakozás: Szja tv.)

Az egyéni ügyvéd, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő és a szolgáltató állatorvosi tevékenységeket is ebbe a gyűjtőfogalomba sorolhatjuk a törvény alapján amennyiben nem közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, ügyvédi iroda tagjaként végzik tevékenységüket. A többitől eltérően azért ezen tevékenységet végző magánszemélyek adózása is számtalan speciális szabályt rejt még.

Adószámos magánszemély adózása

A személyi jövedelemadózás szabályai belül választhatja a tételes költségelszámolás illetve a 10% költséghányad szerinti adózást.

A KIVA (kisadózó) szerinti adózást valamint, a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózást nem választhatja.

Általános forgalmi adó tekintetében választhatja az alanyi mentességet évi 12 millió forint árbevételig.

Iparűzési adó tekintetében az iparűzési adó bevallási és megfizetési kötelezettség al mentesül.

Alkalmazottak esetén a munkaviszony, megbízási jogviszony szabályai szerint adót és járulékokat kell bevallaniuk és megfizetniük havonta a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.