Ki nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó?

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó az, aki nyugdíj mellett egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként tevékenységet végez.

A nyugdíjas kifejezés azt jelenti, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint öregségi nyugdíjas.

Gyakran a “nyugdíjas” szó helyett az adó jogszabályokban a “kiegészítő tevékenységet folytató” kifejezéssel találkozunk.

“Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.” – Tbj. törvény 4. § e) bekezdés

Az adózása és a járulékfizetése a nyugdíjas egyéni és társas vállakózónak eltér a nem nyugdíjas vállalkozóéktól. A járulékfizetési szabályokat a Tbj. törvény szabályozza. Az alábbi táblázat szemlélteti a különbséget.

Egyéni, társas vállalkozó járulékai
Járulékalap Nem nyugdíjas Nyugdíjas
minimál bér 149 000 kifizetett összeg után
garantált bérminimum 195 000
személyi jövedelem adó előleg kifizetés 100% 15% 15%
természetbeli egészség biztosítási járulék járulékalap 150% 4%
pénzbeli egészség biztosítási járulék járulékalap 150% 3%
munkaerőpiaci járulék járulékalap 150% 1,5%
nyugdíjjárulék Járulékalap 100% 10% 10%
szociális hozzájárulási adó járulékalap 112,5% 19,5%
szakképzési hozzájárulás járulékalap 112,5% 1,5%
egészségügyi szolgáltatási járulék* kifizetőt terheli 7 500 Ft
*többes jogviszony esetén egy helyen kell megfizetni

Nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó adózása

KATA

Amennyiben KATA szerinti adózást választunk nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozóként (Bt., Kkt.), akkor a KATA törvény szerinti kedvezményes 25 ezer Ft havi közteher megfizetésével már személyen munkát végezhetünk vállalkozásunk érdekében. Ez a 12 millió forintos KATA kedvezményes adózású bevételi értékhatár mellett 12 hónappal számítva mindössze évi 300 ezer Ft adó megfizetésével tudjuk jövedelmünket leadózni.

Adó és járulék

Amennyiben Szja. törvény vagy a Tao. törvény hatálya alá tartozik vállalkozásunk, akkor arra kell figyelni, hogy a nyugdíjas vállalkozó részére havonta juttatott jövedelemből 10% nyugdíjjárulékot és 15% személyi jövedelem adó előleget kell levonni. Továbbá a nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó után a vállalkozásnak az egészségügyi szolgáltatási járulékot is meg kell minden hónapra fizetnie. Ez valamivel kedvezőbb, mint egy nem nyugdíjas vállalkozó esetében, hiszen egészségbiztosítási járulékokat és a munkaerőpiaci járulékot nem kell levonni.

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

A 19,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adót és a 1,5% szakképzési hozzájárulást a nyugdíjas vállalkozó jövedelme után nem kell megfizetni.

KIVA

A KIVA törvény hatálya alá tartozó kifizető társas vállalkozás a 13% KIVA-t nem kell megfizesse a nyugdíjas tag részére juttatott jövedelem után mivel az a KIVA szerinti adóalapba nem tartozik bele.