A megbízási jogviszony a Ptk. (Polgári törvénykönyv) által szabályozott szerződéses jogviszony, amelyben két fél (természetes személyek és/vagy jogi személyek) kötnek szerződést egy feladat elvégzése, termék létrehozása, szolgáltatás nyújtása céljából.

Elkülönül a Ptk. által szabályozott vállalkozási szerződéstől és a Munka törvénykönyve által szabályozott munkaviszonytól is.

munkaviszony polgári jogviszony (megbízás, vállalkozás)
teljesítmény orientált feladat orientált
rendelkezésre állási kötelezettség van nincs
munkaidő, beosztás van, munkáltató rendelkezik vele nincs, maga osztja be
feladat végrehajtásának helyszíne munkáltató irodája megbízott saját irodája
utasítási, ellenőrzési jog van nincs, vagy csak részben
munkaeszközök munkáltató biztosítja saját eszközei használja
díjfizetés módja, gyakorisága rendszeres alkalmi, változó

 

Megbízási jogviszony adózása

Adó- és járulékfizetési szempontból is számos eltérés mutatkozik a munkaviszonyhoz képest.

A megbízási szerződés alapján kifizetett jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem a személyi jövedelemadó törvény szerint. A megbízott a részére juttatott bevétellel szemben költséget számolhat el. Választhatja a tételes költségelszámolást és a 10% költséghányad szerinti jövedelemszámítást. Amennyiben a kifizető köteles az adóelőleg megállapítására és levonására, akkor a megbízott nyilatkozatot tehet arról, hogy a jövedelemszámítás melyik módját kívánja választani. A megbízási díj jövedelem részét 15% személyi jövedelemadó és 19,5% szociális hozzájárulási adó terheli minden esetben.

Járulékfizetés szempontjából fontos vizsgálni megbízási szerződés esetében a kifizetés, díjazás mértékét. Amennyiben a kifizetés a minimálbér 30%-át nem éri el, nem jön létre a Tbj. szerinti biztosítási jogviszony, így járulékokat a megbízási díjból nem kell levonni. Ebben az esetben csak személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó terheli a kifizetést.

A minimálbér 2019. január 1-jétől 149.000 Ft. Ennek a 30%-a 44.700 Ft.

Egy számítási példa a megbízási díjat terhelő adó és járulékok kiszámításához:

Megbízási szerződés
30 napra számolva 1 napra számolva
Bruttó díj/Bevétel 10% költséghányad 49 667 Ft 1 656 Ft
Jövedelem min.bér 30% alatt 44 700 Ft min.bér 30% alatt 1 490 Ft
szja előleg 15,00% 6 705 Ft 15,00% 224 Ft
nettó 42 962 Ft 1 432 Ft
szocho 19,50% 8 717 Ft 19,50% 291 Ft
szakképz 1,50% 671 Ft 1,50% 22 Ft
Összes adó 16 092 Ft 536 Ft
Bruttó díj/Bevétel 10% költséghányad 149 000 Ft 4 967 Ft
Jövedelem min.bér 30% felett 134 100 Ft min.bér 30% felett 4 470 Ft
szja előleg 15,00% 20 115 Ft 15,00% 671 Ft
járulékok 18,50% 24 809 Ft 18,50% 827 Ft
nettó 104 077 Ft 3 469 Ft
szocho 19,50% 26 150 Ft 19,50% 872 Ft
szakképz 1,50% 2 012 Ft 1,50% 67 Ft
Összes adó 48 276 Ft 1 609 Ft