Sok családban szükség van egy idős hozzátartozó ápolásához, vagy a háztartási és kerti munka elvégzéséhez egy háztartási alkalmazott foglalkoztatására. A 2010. szeptember 15-től hatályos törvény értelmében erre van lehetőség. Mutatjuk hogyan!

Mi számít háztartási munkának?

A törvény értelmében háztartási munka: kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek:

 • lakás takarítása,
 • főzés,
 • mosás,
 • vasalás,
 • gyermekek felügyelete, házi tanítása,
 • otthoni gondozás és ápolás,
 • házvezetés,
 • kertgondozás.

Ki lehet háztartási alkalmazott?

Magánszemély lehet kizárólag, aki nem egyéni vállalkozóként, társas vállalkozás tagjaként, sem pedig annak munkavállalójaként nem végezheti a tevékenységet a háztartásunk számára.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatója

A számunkra háztartási munkát végző magánszemélyt, mi is kizárólag magánszemélyként foglalkoztathatjuk a jogszabály szerint.

Háztartási alkalmazott regisztrációja

A háztartási munkát, a munka megkezdése előtt az állami adóhatóság felé kell bejelenteni, ún. regisztrálni kell. Az adóhatóság (NAV) honlapján ezzel kapcsolatban részletes tájékoztató olvasható.

Bejelentést legalább egy hónapra: a bejelentés napját magában foglaló hónap, vagy több hónapra előre lehet.

A regisztrációs díj

A bejelentéssel érintett személyenként és havonként 1000 Ft, melyet az állami adóhatóság felé kell megfizetni a bejelentéssel érintett hónapot követő hó 12. napjáig.

A regisztrációs díj összege nem függ attól, hogy az adott hónapban hány napot foglalkoztattunk háztartási alkalmazottat.

Háztartási munka regisztrációjának menete

A háztartási alkalmazott bejelentése történhet elektronikusan a NAV által rendszeresített nyomtatványon. De lehetőség van telefon is megtenni a bejelentést.

Háztartási munka bejelentéséhez szükséges adatok

 1. adóazonosító jele a foglalkoztatónak (család azon tagjának aki alkalmazásában lesz)
 2. adóazonosító jele és taj száma a munkavállalónak (aki a háztartási munkát végzi)
 3. a háztartási munkával érintett hónap, vagy hónapok

Téves bejelentés visszavonása

Téves bejelentés esetén 24 órán belül élhetünk a bejelentés visszavonásával, melyet szintén az állami adóhatóság felé kell eljuttatni.

Háztartási munka kifizetése

A jogszabály értelmében a háztartási alkalmazott részére kifizetett bér, juttatás adórendszeren kívüli keresetnek minősül. Ebből eredően adó- és járulékfizetési kötelezettséget a háztartási munka után fizetett összegből, illetve összeg után megfizetni nem kell.

A regisztrációs díj megfizetésén kívül további közteher a háztartási alkalmazott részére juttatott kifizetéseket nem terheli.

A háztartási alkalmazott bérét készpénz esetén átvételi elismervénnyel, pénztár-bizonylattal, vagy banki átutalás esetén a bankszámla-kivonattal tudjuk esetleg egy ellenőrzés során hitelt érdemlően bizonyítani.

A NAV honlapján az adórendszeren kívüli bevételről szóló igazolás minta is letölthető. A háztartási alkalmazott legkésőbb az utolsó munkában töltött napján kérheti ezt az igazolás kiállítását az őt foglalkoztató magánszemélytől.