Kezdőlap Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási formák

Hogyan lehet alkalmazottam? Miért kell nekem is vállalkozóként adót és járulékot fizetnem? Mit jelent az, hogy biztosított vagyok vagy nem?

A nyugdíjas alkalmazott esetén a jelenlegi jogi szabályozás számos adó és járulékfizetési könnyítést tartalmaz, de ennek hátrányai is lehetnek. Ki nyugdíjas? Leegyszerűsítve a nyugdíjas kifejezés azt jelenti, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte és a...
Társas vállalkozó az a természetes személy, aki a gazdasági társaság tagja és a vállalkozásban személyesen közreműködik, tevékenységet végez. Ezt a személyesen kifejtetett tevékenységet nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében működik személyesen közre. Sok esetben a...
egyéni vállalkozó
Az egyéni vállalkozás folyamatos gazdasági, üzleti tevékenységet végző magánszemély (természetes személy). Egyéni vállalkozóvá válni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szabályozza működését, indítását és megszüntetését. Egyéni vállalkozás jogszabályi...
Az egyszerűsített foglalkoztatás az alkalmi munkavállalók bejelentésének keretszabálya. Amennyiben alkalmi munkavállalót kívánunk időszakosan foglalkoztatni, arra ez a mód kíván egyszerűsített bejelentési és adózási lehetőséget. Az egyszerűsített foglalkoztatás típusai Az egyszerűsített foglalkoztatást szabályozó, irányadó jogszabály alapvetően négy fajta...
A megbízási jogviszony a Ptk. (Polgári törvénykönyv) által szabályozott szerződéses jogviszony, amelyben két fél (természetes személyek és/vagy jogi személyek) kötnek szerződést egy feladat elvégzése, termék létrehozása, szolgáltatás nyújtása céljából. Elkülönül a Ptk. által szabályozott vállalkozási szerződéstől...
A munkaviszony leggyakoribb, legelterjedtebb foglalkoztatási forma melynek részletszabályait a munka törvénykönyve szabályozza. Bármilyen vállalkozási, gazdálkodási formát választasz, alkalmazottad bármikor lehet, akár a kezdő vállalkozás elindításának legelejétől kezdve. Az a vállalkozásod tevékenységétől függ, hogy szükséges-e alkalmazott...