Az őstermelők adózása, a kistermelők, családi gazdálkodók esetében speciális. Jelen cikkünkben a kistermelők adózási lehetőségeit mutatjuk be. Az előző részben bemutatott alapfogalmi meghatározások után térjünk rá a különböző adózási lehetőségekre, kedvezményes adóelszámolás, adóbevallás eseteire.

Őstermelők adózása

Az előző cikkben bemutatott kistermelők alapvetően négy adózási lehetőséget választhatnak az szja törvény szja törvény szerint (ár)bevételüktől függően:

  • évi 600.000 forint alatti (ár)bevétel esetén “0”-ás bevallás,
  • évi 4.000.000 forint alatti (ár)bevétel esetén “nemleges nyilatkozat”,
  • évi 8.000.000 forint alatti (ár)bevétel esetén tételes költségelszámolás szerinti adózás (40% kistermelői költségátalány elszámolása)
  • évi 8.000.000 forint alatti (ár)bevétel esetén átalányadózás.

Fontos szabály, hogy az (ár)bevételi értékhatárok megállapításánál nem kell figyelembe venni a költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott támogatások összegét. A területalapú támogatások bevételeit viszont a jelenlegi szabályozás szerint figyelembe kell venni.

  • évi 8 millió forint feletti (ár)bevétel esetén az őstermelők adózása során nem vehetjük figyelembe a fenti adómentességi szabályokat és a kedvezőbb költségelszámolási lehetőségek megszűnnek. Kizárólag a tételes költségelszámolás szabályai szerint állapíthatják meg adójukat.
  • amennyiben az őstermelő magánszemély olyan bevételt szerez, mely őstermelői tevékenység jogszabályi előírásainak nem felel meg (pl. lábon álló fa értékesítése), ezen jövedelmüket az összevont adóalap részeként tudják feltüntetni.

“Nem bevétel”

Szja tv. 7. § v.) pontja szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: (…)  a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást. Ide kell érteni azt a támogatást is, amelyet a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján az önálló tevékenységének megkezdésével összefüggésben, a megkezdést megelőzően, továbbá gazdasági társaságba történő belépésével, gazdasági társaság alapításával összefüggésben felmerült költségei fedezetére kap. Amennyiben a támogatás összegét a magánszemély gazdasági társaság alapítására fordítja, az a rész nem minősül bevételnek, amelyet ténylegesen is a gazdasági társaság rendelkezésére bocsát, feltéve, hogy a cél szerinti felhasználás révén teljesített kiadás alapján a magánszemély költséget egyáltalán nem számolt el. Költségelszámolásnak minősül az értékcsökkenési leírást is.

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás:

Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink, olvasóink számára elérhető!

 Regisztrációhoz nézd meg heti/havi/éves olvasói csomagjainkat!

Kapcsolódó tartalom: