A munkaviszonytól való elhatárolás kérdése a KATA adó esetén újból napirendre került az elmúlt időszak törvényváltozásait is szemügyre véve. Az adóhatóság folyamatosan kiemelten ellenőrzi a katásokat, különös tekintettel a szerződésekre és a szerződések alapján megállapítható színlelt munkviszony vizsgálatára vonatkozóan. Jelen cikkünk kifejezetten a KATA törvényben szereplő munkaviszonytól elhatárolás esetére tér most ki.

A munkaviszonytól való elhatárolás a KATA esetén

A munkaviszonytól való elhatárolás az alábbiakat vizsgálja. Amennyiben azok közül legalább kettő megvalósul, akkor nem tekinti a vállalkozási szerződést munkaviszonynak a jogalkotó.

A munkaviszonytól való elhatárolás során vizsgált kritériumok az alábbiak:

 1. a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
 2. a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;
 3. az adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
 4. a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
 5. a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
 6. a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;
 7. a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt más törvényben említett jogviszonyok egyikében sem.

Amennyiben NAV ellenőrzést kapunk, érdemes szakemberrel egyeztetni mi várható meglévő szerződéseink alapján. A KönyvelésCentrum is szívesen segít díjazás ellenében szerződéseitek áttekintésében.

A KATA ellenőrzésre való felkészülésben segít „KATA ellenőrzés éve lesz 2021?” cikkünk, mely tételesen végigveszi, miket ellenőrizhet a NAV katás vállalkozásod kapcsán.

KATA törvény módosítása – Új szabályok 2021-től

A KATA szigorítása az alábbi főbb területeket érinti, melyek 2021. január 1-jétől léptek életbe.

40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése

 • egy adóévben egy konkrét belföldi partner felé számlázol 3 millió forintot (nettó) elérő vagy afeletti rész után a belföldi kifizető (adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, egyéb szervezetek) 40% különadót kell hogy megfizessenek a neked fizetett 3 millió feletti árbevétel után,
 • külföldi kifizető (cég, vállalkozás, egyéb szervezet) felé számlázol egy év alatt 3 millió forintot meghaladóan, akkor te, mint kata adózó fizetsz 40% adót pluszban a kapott 3 milliót meghaladó rész után,
 • kapcsolt vállalkozások (tao. törvény, Ptk.) esetén minden bevételt (0 forinttól) 40% plusz adó szabály terhel,
 • nyilatkozatot is kell az ilyen kifizetők felé tenned majd az első kapcsolat felvételekor, szerződéskötéskor, hogy te „kisadózó” vagy és legyen erre figyelemmel az esetleges 40%-os adó számításakor.

„Többes katázás” megszüntetése

Megszűnik annak lehetősége továbbá, hogy egynél több vállalkozásban kisadózó legyél. A legelőször létrejött kisadózói státuszod meghagyja a NAV, a többit pedig határozattal törölni fogja 2021. január 1-jei hatállyal.

Kapcsolódó tartalmak: