A vállalkozók gyakran teszik fel a kérdést, hogy mikor kötelező nekik vállalkozói bankszámlát nyitni, úgynevezett pénzforgalmi számlát a vállalkozásuk nevére. Erre a kérdésre az Art. törvény egyértelmű iránymutatást ad.

Kötelező vállalkozói bankszámlát nyitni az Art. szerint

A köznyelvben vállalkozói számla megnevezést a jogszabályban pénzforgalmi számla néven találjuk meg.

Gyakori hiedelem, hogy “katásnak nem kell vállalkozói bankszámlát nyitnia”. De ez nem függ össze a jövedelemadózással (kata vagy szja). Kizárólag az általános forgalmi adózással (ÁFA) függ össze a vállalkozói számla nyitási kötelezettség.  

Az Art. törvény szerint a pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályait a 114. §-a szabályozza. A törvény szerint pénzforgalmi számla (vállalkozói számla) nyitására kötelezett adózó:

  • belföldi jogi személynek (Kft., Bt., egyesület, alapítvány stb.) és
  • az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek – ideértve az egyéni vállalkozót is.

Fontos szabályok vállalkozói számla esetén:

  • rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat.
  • az első pénzforgalmi számlát a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adószámának közlésétől számított tizenöt napon belül kell megnyitni.
  • bevallásában, valamint kiutalási kérelmében a pénzfogalmi számlát kell feltünteti.
  • a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.
  • más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó felé ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb másfél millió forint összegben teljesíthet készpénzfizetést.
  • egy szerződés alapján teljesített készpénzfizetésnek kell tekinteni az ügyleteket, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

Vállalkozói számla szünetelés esetén

Az Art. 15. § rendelkezik a szünetelési szabályokról. Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy és a szabadalmi ügyvivő a tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő és ilyen minőségében keletkezett adókötelezettségek – kivéve az általános forgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek – teljesítése alól mentesül, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.

Alanyi adómentes adózók vállalkozói bankszámla nyitása

Ez a tartalom csak regisztrált felhasználóink, olvasóink számára elérhető!

 Regisztrációhoz nézd meg heti/havi/éves olvasói csomagjainkat!