Tudtad, hogy katás vállalkozó 2022. január 15-ig adhat be iparűzési adóbevallást? Milyen esetekben adhat be iparűzési adóbevallást a katás vállalkozó? A te könyvelőd figyel erre? Ha nem, keress minket!

Katás vállalkozás iparűzési adózási lehetőségei

A helyi adó törvény alapján 3 lehetőség közül választhat a katás vállalkozás iparűzési adózás szempontjából.

  1. normál (költségelszámolásos) iparűzési adózás, adóbevallás készítés tárgyévet követő május 31-ig 8 millió forint árbevétel felett költségelszámolás módszerével. (Katás vállalkozásnak nem éri meg ez az iparűzési adózási lehetőség.)
  2. az adóalapot az árbevétel 80%-ban is meghatározhatja a vállalkozás (20% költséghányad), amennyiben árbevétele a 8 millió forintot adóévben (időarányosan) nem éri el. Ebben az esetben is május 31-ig kell bevallást készíteni. Ez tulajdonképp 3,125 millió forint évi árbevétel alatt ajánlott.
  3. a 2,5 millió forint (önkormányzatonkénti) adóalap meghatározásával a tételes iparűzési adózás választása, amely a vállalkozás alakulását követő 45 napon belül, vagy adott adóévre február 15-ig választható. Ebben az esetben nem kell bevallást készíteni, ám a lentebbiek szerint január 15-ig két esetben van lehetősége a vállalkozásodnak adóbevallást benyújtani. (Jelen cikk erre hívja fel a figyelmet!)

Iparűzési adóbevallást adhat be a KATÁS vállalkozás

A helyi adó törvény szerint iparűzési adóbevallást adhat be a katás vállalkozó tárgyévet követő év január 15-ig minden évben, amennyiben a tételes iparűzési adózásra bejelentkezett (előzőekben említett 3. pont). Tehát 2021. adóévről 2022. január 15. napjáig (a határidő nem jogvesztő, később is pótolható), ha

  1. az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt, VAGY
  2. az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult vagy és a fizetendő adót csökkenteni kívánod.

Iparűzési adóbevallás beadása KATA fizetés szünetelése miatt

Amennyiben 2021. évben a vállalkozásod a kisadózó vállalkozások tételes adójában (KATA) nem minden hónapra fizette meg a tételes adót (KATÁT) – figyelemmel a KATA/KIVA törvényben foglaltakra – annak az alábbi okai lehettek.

Iparűzési adóbevallás beadása KATÁS adóalap-mentesség, adókedvezmény miatt

A helyi adó törvény 40/A. § szerint a székhely, illetőleg a székhely/telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb annak összegéig terjedően levonhatod:

  1. az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adót (2021-től megszűnt).
  2. a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (a továbbiakban együtt: útdíj) a 7,5%-a.
  3. Az önkormányzat rendelete határozhatja meg, hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeget.

Iparűzési adó bevallási kötelezettség szünetelés, megszüntetés esetén

Az egyéni vállalkozás megszüntetése vagy szüneteltetése esetén záró iparűzési adóbevallást kell beadni minden esetben a települési önkormányzat felé a tárgyévi iparűzési adó nyomtatványon. (2021-ben 21HIPA, 2022-ben a 22HIPAK nyomtatványon a NAV útján ügyfélkapuval)

Az Art. 52. §-a a soron kívüli adóbevallásokról az alábbiak szerint rendelkezik

(1) Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról – kivéve a természetes személyt saját személyében terhelő azon adókat, amelyekről éves adóbevallást köteles benyújtani – a bevallással még le nem fedett időszakról, ha

a) a Számv. tv. VII. fejezete sajátos beszámoló készítési kötelezettséget ír elő,

b) az adózó a Tao tv. szerint a könyvviteli zárlat és a beszámoló alapján az adókülönbözetet megállapítja,

c) az adózó felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül szűnik meg, cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén a jogutód nélküli megszűnésről hoz döntést, vagy az adózó Tao tv. szerint a jogutód nélküli megszűnés szabályainak hatálya alá kerül,

d) az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnt,

e) az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenységének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik (a továbbiakban együtt: soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó esemény),

f) az adózó üzletvezetés helye belföld helyett külföldre változik és erre tekintettel a Tao tv. vagy más jogszabály szerint belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik,

g) az adózó az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás útján, a társasági jog egyes változásairól szóló, 2017. június 14-i 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egyesül.

(2) A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról – az általános forgalmi adó kivételével – az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a Számv. tv.-ben a beszámoló készítésére előírt határidőn belül, az (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott esetekben pedig a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő harminc napon belül kell benyújtani.

 

Kapcsolodó cikkek: