Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai

Hornyik Ádám Bence egyéni vállalkozó

Vállalkozói nyilvántartás száma: 52700983
Nyilvántartásba vétel napja: 2018.07.15.

Adószáma: 52560457-1-29
Statisztikai számjel: 52560457-6920-231-09
Székhely: 4028 Debrecen, Kurucz u. 9.
Adótanácsadó nyilvántartás száma: 2117600

2. A tartalom védelme

A felhasználó azzal, hogy regisztrál és/vagy előfizet Hornyik Ádám Bence e.v. (továbbiakban: szolgáltató) által működtetett https://konyvelescentrum.hu (továbbiakban: weboldal) adótanácsadó szakmai portálra, elfogadja az általános szerződési feltételeket.

A weboldalon megjelenő minden tartalom a szolgáltató törvény által védett szellemi tulajdonát képezi. A weboldalon közzétett tartalmak egészben vagy részben történő bármilyen felhasználása, másolása, feldolgozása, adatbázisban történő tárolása, rendszerezése, átcsoportosítása, változatlan, vagy bármilyen módosítást vagy átdolgozást követő közzététele, terjesztése és kereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdése alapján.

Felhasználó a weboldalon található tartalmakat kizárólag saját célra számítógépe merevlemezére lementheti és kinyomtathatja.
A weboldalon található tartalmak jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi, illetőleg szerzői jogi következményeket vonhat maga után. A szolgáltató értesítéssel élve eltávolítási eljárásban követelheti az interneten megjelentetett jogsértő tartalom eltávolítását. A szolgáltató továbbá bírósági úton követelheti a jogsértés megállapítását, abbahagyását, a jogsértéstől való jövőbeni eltiltást, valamint elégtétel adását és a jogsértéssel okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítését.
A weboldalról információkat felhasználni kizárólag úgy lehet, hogyha az adott információ mellett hivatkozás van a www.konyvelescentrum.hu weboldalra és az eredeti információ nem módosul.

Tilos felhasználni, lemásolni minden olyan tartalmat, amely a www.konyvelescentrum.hu adózási oldal előfizetői (regisztrált felhasználói) nézetében érhető kizárólag el.

2. Felhasználói jogok, korlátozások

2.1. Látogató

A www.konyvelescentrum.hu weboldal nem regisztrált látogatói / felhasználói. A weboldal ingyenesen elérhető tartalmait olvashatják, használhatják. A látogatók az előfizetéshez kötött tartalmakhoz nem férhetnek hozzá.

2.2. Regisztrált felhasználó

A www.konyvelescentrum.hu weboldal regisztrációval rendelkező felhasználói hozzáférnek a weboldal regisztrációhoz kötött tartalmaihoz, és a regisztráció során a hírlevél szolgáltatásra is választásuk szerint feliratkozhatnak.
A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van bármikor leiratkozni a hírlevél szolgáltatásról, anélkül hogy a weboldal regisztrációhoz kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.
A regisztrált felhasználók értesítéseket kaphatnak, amelyek a weboldal használatát segíthetik, vagy az előfizetéshez kötött szolgáltatás teljesítését szolgálják, az előfizetéssel kapcsolatos információkat tartalmazhatnak.
A regisztrált felhasználók az előfizetéshez kötött tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:
– regisztráció nélkül nem olvasható tartalmak, cikkek, hozzászólások, kérdések-válaszok

2.3. Előfizető

A www.konyvelescentrum.hu weboldalon regisztrált és előfizetői szerződéssel rendelkező felhasználók az előfizetési időszak alatt hozzáférnek a weboldal előfizetéshez kötött tartalmaihoz is és a regisztráció során a hírlevél szolgáltatásra is döntésünk szerint feliratkozhatnak. A regisztrált és előfizetéssel rendelkező felhasználóknak lehetőségük van bármikor leiratkozni a hírlevél szolgáltatásról, anélkül hogy a weboldal előfizetéshez kötött tartalmainak használati jogát elveszítenék.
A regisztrált és előfizetéssel rendelkező felhasználók értesítéseket kaphatnak, amelyek a weboldal használatát segíthetik, vagy az előfizetéshez kötött szolgáltatás teljesítését szolgálják, az előfizetéssel kapcsolatos információkat tartalmazhatnak.

Előfizetéshez kötött szolgáltatások:
– előfizetés nélkül nem olvasható tartalmak, cikkek, hozzászólások, kérdések-válaszok

A regisztrált felhasználók és előfizetők vállalják, hogy a www.konyvelescentrum.hu weboldalon a szolgáltatások eléréséhez szükséges azonosítójukat és jelszavukat bizalmasan kezelik, ezeket harmadik személynek át nem adják, át nem ruházzák. Amennyiben jogosultságuk mégis illetéktelen harmadik személyhez kerül, az erről történt tudomásszerzést követően jelszavukat soron kívül megváltozatják.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az egyes felhasználói szinteknek nyújtott szolgáltatáscsomagokat egyoldalúan módosítsa azzal, hogy az előfizetői csomagok módosítása az annak hatályba lépését követően megkötött új, vagy meghosszabbításra kerülő meglévő előfizetői szerződésekre a meghosszabbításkor irányadó szabályok szerint történik.

3. Előfizetői szolgáltatáscsomag megrendelése

3.1. Előfizetés és előfizetési időszak

A www.konyvelescentrum.hu weboldal előfizetési csomagjai 7napra, 30 napra vagy 365 napra szólnak, az előfizető ebben az időszakban tud hozzáférni az előfizetéshez kötött tartalmakhoz.

Előfizetői szerződéskötés esetén az előfizetői hozzáférés csak az előfizetési díj befizetését követően lép életbe.

A 7 napos, 30 napos és a 365 napos hozzáférési időszak a befizetés időpontjával veszi kezdetét.

3.2. Felhasználók száma

Egy előfizetéssel kizárólag egy felhasználó használhatja a www.konyvelescentrum.hu weboldalt.

3.3. Csomagtípusok

3.3.1. 7 napos csomag

A 7 napos csomagban foglalt szolgáltatások:
– előfizetéssel elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 30 nap időtartamra vonatkozóan, mely a szolgáltatás megrendelését, szerződés létrejöttét követően indul és 30 nap időtartamra szól;
– a 7 napos időtartam alatt hozzáfér az oldalon található előfizetést igénylő tartalmakhoz.

3.3.2. 30 napos csomag

A 30 napos csomagban foglalt szolgáltatások:
– előfizetéssel elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 30 nap időtartamra vonatkozóan, mely a szolgáltatás megrendelését, szerződés létrejöttét követően indul és 30 nap időtartamra szól;
– a 30 napos időtartam alatt hozzáfér az oldalon található előfizetést igénylő tartalmakhoz.

3.3.3. 365 napos csomag

A 365 napos csomagban foglalt szolgáltatások:
– előfizetéssel elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 365 nap időtartamra vonatkozóan, mely a szolgáltatás megrendelését, szerződés létrejöttét követően indul és 365 naptári nap időtartamra szól;
– a 365 napos időtartam alatt hozzáfér az oldalon található előfizetést igénylő tartalmakhoz.

Új megrendelést a megrendelés pillanatában elérhető csomagtípusokra lehet leadni.

3.4. Árak, és rendelési feltételek

A megkötött vagy megújított előfizetések díja a megrendelés pillanatában élő ár.
Az előfizetési csomagok mindenkori díja www.konyvelescentrum.hu előfizetési oldalán található. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előfizetési csomagok díját egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosítás az annak hatályba lépését követően megkötött illetve meghosszabbított előfizetői szerződésekre irányadó.
A mindenkori értékesítési akciókban kínált rendelési feltételek kizárólag azokra az előfizetőkre vonatkoznak, akik az akció leírásban vonatkozó feltételekkel rendelik meg és fizetik be előfizetésüket.

Fizetés Barionnal:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

4. A szolgáltató felelősségének korlátozása

A szolgáltatót nem terheli felelősség a fentiek alapján a felhasználók nem kellő elővigyázatossággal kezelt saját jogosultságai miatt bekövetkező esetleges károkért, valamint személyiségi jogukat ért sérelemért.
A weboldalon közzétett tartalmak a megjelenésük időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készülnek, a tartalmuk újabb, a témával kapcsolatos jogszabályi előírások megjelenésével hatályát veszíthetik. A szolgáltató nem vállal felelősséget az információk elavulásából eredő károkért és ebből eredő következményekért.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra az egyes cikkek tartalmával kapcsolatban, hogy azok tartalmát a felhasználók egyedi igényeinek figyelembevételével lehet kizárólag felhasználni minden esetben! A szolgáltató nem vállal felelősséget az információk személyre szabásának elmulasztásából eredő károkért és abból eredő következményekért.
A szolgáltató és vele kapcsolatban álló szerkesztők, szakértők által összeállított és az oldalon bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.
A www.konyvelescentrum.hu weboldalon található kalkulátorok, táblázatok, számítások, példák eredményei tájékoztató jellegűek, az eredmények alkalmazása, illetőleg ennek módja a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a szolgáltató jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat felhasználni bármilyen formában. A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokat harmadik személy csak személyes használatra nyomtathatja, használhatja fel, illetve terjesztheti, kizárólag a szolgáltató írásbeli hozzájárulásának birtokában.
A weboldal számos olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira irányít át. Ezen külső szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a szolgáltatót felelősség nem terheli.
A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a www.konyvelescentrum.hu weboldalon található szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
A szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.
A szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében.
A szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az előfizetési csomag díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

5. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

A https://konyvelescentrum.hu weboldal felhasználóira a szolgáltató általános adatvédelmi elvei az irányadók.
A weboldal számos olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira irányít át. Ezen külső szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a szolgáltatót felelősség nem terheli.

6. Vitarendezés

A weboldal Általános Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozó valamennyi szerződésből eredő jogvita esetére a Felek alávetik magukat a Debreceni Járási Bíróság illetékességének.