A minimálbér 2021. február 1-jei emelése miatt az egyéni- és társas vállalkozó minimálbér szerinti járulékfizetése is változott.

Ha vállalkozásunk nem a KATA szerint adózik, akkor a Tbj. törvény és a Szocho.adó törvény szabályai szerint kell havonta adót- és járulékot fizetnünk. Főállású vállalkozóként a minimálbér vagy – legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenységi kör esetén – a garantált bérminimum a havi adó és járulék alapja. Amennyiben heti 36 órát elérő munkaiviszonnyal rendelkezünk vagy egyéb jogcímen mentesülünk a havi adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, akkor a most bemutatott minimum járulékok megfizetése alól mentesülhetünk persze.

2020. július 1-től 15,5%-ra csökkent a Szociális hozzájárulási adó és a levont járulékok 18,5%-os “TB járulékká” olvadtak össze az új Tbj. törény alapján, amely könnyített valamelyest a vállalkozók és könyvelők helyzetén.

Minimum járulékalap vagy vállalkozói kivét

A minimum járulékalap előírását a Tbj. törvényben kereshejük. A szabályozás kimondja, hogyha főállású egyéni vagy társas vállalkozók vagyunk, akkor a vállalkozásból kivont jövedelem (tagi jövedelem, vagy vállalkozói kivét) összege, de minimum a minimálbér vagy garantált bérminimum alapulvételével számított járulékalap után a minimum járulékokat minden hónapban be kell fizetnünk a költségvetésben. (Pontosabban adott hónapot követő hónap 12. napjáig.)

Főállású vállalkozónak akkor minősülünk, ha más vállalkozásban nem vagyunk biztosítottak, más munkahelyen a heti munkaórák száma a 36 órát nem éri el.

A szociális hozzájárulási adót addig kell megfizetni a minimálbér vagy garantált bérminimum 112,5%-áig, amíg a ténylegesen elért jövedelem, kivét összege azt meg nem haladja.

Vállalkozó minimálbér szerinti járulékafizetése, adója

A minimális járulékok, adók alapja a mindenkori (hónap első napján érvényes) minimálbér / garantált bérminimum alapulvételével számolhatóak ki, az alábbiak szerint.

  1. A 18,5%-os társadalombiztosítási járulék esetén a minimum járulékalap a minimálbér / garantált bérminimum 100 %-a.
  2. A 15%-os személyi jövedelemadó előleg a tényleges jövedelem kivét alapján kerül megfizetésre havonta.
  3. A 15,5% szociális hozzájárulási adó (2020. július 1-től) esetén a minimum adóalap a minimálbér / garantált bérminimum 112,5 %-a.
  4. A 1,5%-os szakképzési hozzájárulás esetén a minimum adóalap a minimálbér / garantált bérminimum 112,5 %-a. (egyéni vállalkozónak ezt saját maga után nem kell megfizetnie)

A minimálbérnél vagy garantált bérminimumnál magasabb összegű jövedelem után is megfizethetjük a járulékokat (“tagi jövedelem” társas vállalkozó esetén, “vállalkozói kivét” egyéni vállalkozó esetén) havonta. Ennek törvényi akadálya nincs. A minimum járulékalap szerinti adót (szochó adó, szakképzési hozzájárulás) és levont járulékot csak abban az esetben kell megfizetni, ha a vállalkozói kivét, tagi jövedelem szerint számolt adó, járulék annál alacsonyabb lenne.

Fontos szabály: a személyi jövedelemadót (15%) mindig a ténylegesen elért jövedelem (tagi jövedelem, vállalkozói kivét), nyereség után kell csak megfizetni.

A minimum járulékalap szabályt az átalányadózást választó egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell. Az átalányadózást munkaviszony és más biztosítási jogviszony mellett egyéni vállalkozóként nem minden esetben éri meg választani, mivel az átalanyadózás szerinti jövedelem után minden esetben meg kell fizetni a 18,5%-os tb-járulékot.

Vállalkozó minimálbér szerinti járulékfizetése 2021. (átalányadózó vállalkozó járulékai)

Minimum járulékok 2021.
TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓI JOGVISZONY KÖTELEZŐ ADÓJA, JÁRULÉKAI 2021. január 2021. februártól
Minimálbér*
Adó és járulékalap 161 000 167 400
– szociális hozzájárulási adó – minmálbér 112,5%-a 15,50% 28 074 29 190
– szakképzési hozzájárulás – minimálbér 112,5%-a** 1,50% 2 717 2 825
-TB járulék 18,50% 29 785 30 969
Vállalkozó minimum adója és járulékai 60 576 62 984
GARANTÁLT BÉRMINIMUM*
Adó és járulékalap 210 600 219 000
– szociális hozzájárulási adó – gar.bér 112,5%-a 15,50% 36 723 38 188
– szakképzési hozzájárulás – gar.bér 112,5%-a** 1,50% 3 554 3 696
-TB járulék 18,50% 38 961 40 515
Vállalkozó minimum adója és járulékai 79 238 82 399

*A minimálbér helyett legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység, munkakör esetén a járulékalap a garantált bérminimum. ** Az egyéni vállalkozót saját maga után nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség. ***Az egyéni vállalkozó átalányba megállapított jövedelmének ill. vállalkozói kivétjének 15% személyi jövedelemadóját nem tartalmazza a táblázat. Az egyéni és társas vállalozó tagi jövedelmének, kivétjének 15% szja-előlegét nem tartalmazza a táblázat.

A fenti összegekeből látható, hogy az 50 ezer forint tételes KATA adóhoz viszonyítva akár egyéni vállalkozóként az szja szerinti adózást választva, akár társasági formában a társasági adót választva a minimum adó és járulékok megfizetése jóval többe kerülhet.

Kapcsolódó cikkek:

Javasolt tartalmak: