Egyéni vállalkozás szüneteltetése jogszabályi lehetőség, amely ennek a vállalkozási formának óriási előnye a társas vállalkozással szemben. De hogyan is működik a szünetelés? Lássuk a részleteket!

Az egyéni vállalkozás folyamatos gazdasági, üzleti tevékenységet végző magánszemély, aki ügyfélkapu útján kezdeményezi vállalkozói nyilvántartásba vételét. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szabályozza működését, indítását, szüneteltetését és megszüntetését.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozás elindításával megegyező módon a szüneteltetéshez (és megszüntetéshez) is ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznünk és kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmet.

Az ügyfélkapu nyitását, felhasználói fiók megnyitását a kormányhivatalokban, kormányablakokban intézhetjük. Az ügyfélkapus azonosítóinkkal a magyarorszag.hu (ügyfélkapu) felülethez kapunk felhasználónév és jelszó segítségével hozzáférést.

Az ügyfélkapura belépve a webes ügysegéd elektronikus kormányablakon keresztül számtalan okmányirodai ügyet intézhetünk el. Itt található az egyéni vállalkozás indításához, szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez szükséges elektronikus nyomtatvány is.

Az egyéni vállalkozás elindításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos hatósági eljárás hatósági díj és illetékmentes!

Vállalkozás szüneteltetésének időtartama

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti.

A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap!

A szünetelés bejelentését követően, a szünetelés időtartama alatt egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhetünk!

Az egyéni vállalkozó tevékenység folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeket a szünetelés ideje alatt is köteles vagyunk teljesíteni.

Az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése alatt kizárólag székhelyváltozást lehet bejelentheni.

Egyéni vállalkozás szüneteltetését követő vállalkozási tevékenység folytatása

A szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységet a webes ügysegédben elérhető változás-bejelentési űrlapon benyújtott kérelemmel tudjuk a vállalkozói tevékenység folytatását kezdeményezni.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelelünk.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap!

Amennyiben kártya alakú igazolvánnyal rendelkezünk, akkor az egyéni vállalkozó tevékenység szüneteltetésének feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványunkat a hatóságnak személyesen vagy postai úton leadjuk.

Szünetelés ideje alatt bevallási kötelezettségek alól mentesül a vállalkozás. Ez alól kivétel, ha olyan bevallást kell benyújtani a szünetelés ideje alatt, amely korábbi vállalkozási tevékenységre vonatkozik. Pl. Szja, KATA, helyi iparűzési adó bevallás

KATA adózó vállalkozás szüneteltetése

KATA adózó egyéni vállalkozóként a webes ügysegéd használatával tudjuk a szünetelést bejelenteni a fentiekkel megegyező módon. Ebben nincs különbség. A szüneteltetést ugyanúgy legalább 1 hónap legfeljebb 2 év időtartamra lehet kérni.

A KATA adózók esetében a szünetelés ideje alatt is be kell nyújtani a szüneteltetést megelőző időszak vállalkozási tevékenységére vonatkozó bevallásokat. Pl. Szja, KATA, helyi iparűzési adó bevallás.

Fontos! A KATA adózó egyéni vállalkozó a szünetelés elején, az első teljes szünetelésben töltött hónapra ezen hónapot követő hónap 12. napjáig, bejelentést kell tegyen az adóhatóság felé a ‘T101E jelű nyomtatványon az egyéni vállalkozás szünetelésének tényéről. Az azt követő hónapokban már nem. Amennyiben mégis vállalkozási tevékenységet végeznek a szünetelés ideje alatt, azokra a hónapokra is meg kell fizessék a tételes KATA adót a vállalkozói tevékenység szüneteltetése ellenére.

Amennyiben kérdésed van, keress minket bizalommal. Adótanácsadás keretében segítünk telefonon, emailben vagy debrecenben személyesen!

Szünetelés a helyi iparűzési adóban

 Amennyiben kisadózóként a helyi adó törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerű (2,5 millió forint) adóalap meghatározás módszerét választottuk, lehetőségünk van kérni a szünetelés időtartama miatt kieső idővel a tételesen megállapított iparűzési adó csökkentését is település szerinti önkormányzati adóhatóságnál.

“39/B. § (3) Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.”

Ilyen esetben a 39/B. § (6) bekezdése szerint adóévet követő év január 15-ig adóbevallást is benyújthat az évközben szüntelő vállalkozás.

Kiutalás tilalma a vállalkozás szünteletetése ideje alatt

Az Art. törvény 15. §-a a szünetelő egyéni vállalkozót mentesíti bizonyos adókötelezettségek teljesítése alól ugyanakkor a túlfizetési kiutalását is korlátozza és tiltja a szünetelés időtartama alatt.

“Art. 15. § [Az adóköteles tevékenység szünetelésének következménye]

(1) Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy és a szabadalmi ügyvivő a tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő és ilyen minőségében keletkezett adókötelezettségek – kivéve az általános forgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek – teljesítése alól mentesül, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.

(2) Az egyéni vállalkozó, az egyéni ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, illetve a közjegyző közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – ilyen minőségében adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést, költségvetési támogatásigénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti időszakot kell érteni.”