TB járulék (társadalombiztosítási járulék) néven összevonásra kerülnek a levont járulékok 2020. július 1-től az új Tbj. törvény hatálybalépését követően.

A régi Tbj. törvény helyébe lépő új jogszabály nagyrészt elődje szerinti szabályozásokat veszi át egy-az-egyben, de néhány új elemmel is kiegészül. Ilyenek:

Levont járulékok 2020. június 30-ig

 1. A járulékalapot képező jövedelem 10%-a nyugdíjjárulék.
 2. A járulékalapot képező jövedelem 4%-a természetbeni egészségbiztosítási járulék.
 3. A járulékalapot képező jövedelem 3%-a pénzbeli egészségbiztosítási járulék.
 4. A járulékalapot képező jövedelem 1,5%-a munkaerő-piaci járulék.

Az 1. pontban szereplő nyugdíjjárulékot egy adó számlaszámra (Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek), míg a 2-4. pontokban szerepelő járulékokat összevontan egy másik adó számlaszámra (Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) kell utalni.

TB járulék 2020. július 1-től

A fentiekben felsorolt négy különböző járulékot

 • társadalombiztosítási járulékként (18,5%)

egy összegben kell levonni a munkabérből, vállalkozói kivétből, tagi jövedelemből és bevallani, befizetni 2020. július 1-ét követően megállapított bér, jövedelem juttatások után a költségvetést megillető elkülönített számlaszámra.

A minimálbér és garantált bérminimum esetén levont adóelőleg és járulékok számításával kapcsolatban korábbi cikkünk is sok érdekes információval szolgálhat.

Bérkalkulátoraink itt érhetőek el.

Az új TB járulékot a NAV számlaszámok tájékoztató oldala szerint 2020. július 1-jét követően az alábbi számlaszámra kell utalni már:

 • egyéni vállalkozók, magánszemélyek, őstermelők esetén: NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla (406 adónem kód):
  10032000-06055802
   
 • amennyiben alkalmazottunk van vagy társas vállalkozóként kell az új tárdadalombiztosítási járulékot megfizetnünk: NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla (407 adónem kód):
  10032000-06055819

(Ha rövidíteni szeretnéd, írd, hogy “NAV TB járulék”:)

A 2020. júliusi járulékok bevallási és befizetési határideje: 2020. augusztus 12.!!! A magánszemély, egyéni vállalkozó az ‘58-as bevallásban forint pontosan vallja be és fizeti meg a járulékokat. A kifizető, munkáltató a ‘08-as bevallásban ezer forintra kerekítve vallja be és fizeti meg a járulékokat.

Bér kalkulátor 2020/II FÉLÉV
2020.07.01-től hatályos Tbj.és Szocho.adó tv. előírás szerint a bruttó bér adó és járulék számítás munkaviszony esetén 2020. II. félévben hatályos szabályok szerint
MUNKAVISZONY, MUNKABÉR BÉRKALKULÁTOR 2020 (Társasági adó és Kisvállalti adó összehasonlítással)
Minimálbér Garantált bérminimum
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 161 000 210 600
– szociális hozzájárulási adó * 15,50% 24 955 32 643
– szakképzési hozzájárulás* 1,50% 2 415 3 159
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 17,00% 27 370 35 802
Munkáltató összes bérköltsége 188 370 246 402
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 161 000 210 600
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 24 150 31 590
-TB járulék (nyugdíj, egészségbizt.járulék) 18,50% 29 785 38 961
– össze levont adó járulék 33,50% 53 935 70 551
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 107 065 140 049
Összes adó és járulék (havotna megfizetett) 50,50% 81 305 106 353
Tájékoztató adatok
Minimálbér 2020 – középfokú végzettséget nem igénylő munkakör esetén 161 000
Garantált bérminimum 2020 – “diplomás minimálbér” (legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör esetén) 210 600
* A Szocho.tv és a KATA/KIVA tv. szerint a munkáltató bizonyos esetekben a szocho adó és kisvállalati adó esetén adókedvezményt vehet figyelembe
** Családi adó és járulékkedvezmény az adó és járulék terhére igénybe vehető és kérhető (cikk lnk); 1 gyermek esetén 10.000 Ft, 2 gyermek esetén 40.000 Ft, 3 gyermek esetén 99.000 Ft stb. összeg nettó juttatás növekedés számítható jogosultság esetén

Kapcsolódó cikkek: