A 2021-től hatályos Szja adókedvezmény rendszere és sorrendje a törvénymódosítások miatt jelentősen átalakult az elmúlt 2 év során. Az adókedvezmények, mint adóalap kedvezmények az összevonás alá eső jövedelmeink adó- és járulékai terhére vehetők igénye.

Szja adókedvezmény rendszere 2021-ben

 1. négy vagy több gyermekes anyák adóalap kedvezménye,
 2. személyi adóalap-kedvezmény (súlyos fogyatékosságot jelentő tartós betegség esetén)
 3. első házasok adóalap-kedvezménye,
 4. családi adó- és járulékkedvezmény.

Négy vagy több gyermekes anyák adóalap kedvezmény

Az szja törvény 29/D. § részletezi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, amely minden más kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Az adókedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

 • az szja törvény törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
 • az előzőbe nem tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme (a vállalkozói jövedelem – nyereségadó és osztalékalap nem!);
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Ki jogosult a kedvezményt igénybe venni?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az előzőek szerinti gyermekek száma a négy főt eléri. A elhunyt gyermek is bele számít!

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. Megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Az anya adóbevallásban tett nyilatkozatában fel kell tüntesse

 • a gyermekek nevét,
 • adóazonosító jelét (természetes személyazonosító adatait), valamint
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és összeget.

Személyi kedvezmény

Az szja törvény 29/E. § a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját [29. §] személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Súlyosan fogyatékos magánszemélynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.

Ez a 2020. december 31-ig hatályos szabályokkal ellentétben annyi változást jelent, hogy 2021. január 1-től nem adó (szja) kedvezmény, hanem adóalap kedvezményt biztosít a törvény. Összegszerűen a korábbi minimálbér 5%-a (2020-ban 8050 Ft/hónap x 12 hónap = 96.600 Ft), mint adókedvezmény helyett az adóalap kedvezmény a minimálbér 33,3%-a lett száz forintra kerekítve. Összegében ez 161.000 Ft minimálbér esetén havi 53.667 Ft adóalap-kedvezményt jelent, aminek a 15% szja kulccsal számolva, 8050 Ft adó megtakarítást érhetünk el változatlanul. A 2020-ig hatályos személyi kedvezmény szabályozással ebben a cikkünkben már foglalkoztunk.

“Az első házasok kedvezménye”

Az Szja tv. 29/C. §-a foglalkozik az első házasok szja kedvezményével, mint szintén az összevont adóalapot csökkentő kedvezménnyel 2021-ben. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Feltétele, hogy az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti. 

A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint.

Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe.

A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

Családi kedvezmény

Az Szja törvény 29/A. §-a mutatja be a családi szja adókedvezmény 2021. évben hatályos szabályait. Ez is a magánszemély összevont adóalapját csökkenti. A családi kedvezménnyel külön cikkeinkben már foglalkoztunk, úgyhogy itt csak röviden mutatjuk be.

Kapcsolódó cikkek:

A családi kedvezmény összege

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 • egy eltartott esetén 66 670 forint,
 • kettő eltartott esetén
  • 2016-ban 83 330 forint,
  • 2017-ben 100 000 forint,
  • 2018-ban 116 670 forint,
  • 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
 • c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

A felsoroltak esetén az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy minősül jogosultnak.

Nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot

 • gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
 • szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
 • javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja.

Adóelőleg nyilatkozat 2021 – adókedvezmények érvényesítése

Fontos, hogy 2021. január 31-ig munkáltatónknak vagy kifizetőnk felé a fentiekben bemutatott szja adókedvezmények igénybevételére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatunkat eljuttassuk.

Az szja törvény szerint az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély az alábbiakról nyilatkozik:

 • az első házasok kedvezményének érvényesítéséről,
 • a családi kedvezmény érvényesítéséről, közös érvényesítéséről,
 • a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal, hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni,
 • a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítéséről.

Amennyiben elfelejtjük nyilatkozatunkat leadni a munkáltató/kifizető felé akkor sincs ok a pánikra. Az összevont adóalap és adókedvezmények az éves adóbevallás elkészítésekor is érvényesíthetőek egyösszegben utólag. Sőt akár 5 éven (elévülési időn) belül bármikor önellenőrzés útján is van lehetőségünk a visszajáró adót igényelni és a jogosan járó adó kiutalását kérni az állami adóhatóságtól. A Könyveléscentrum személyi jövedelemadó bevallások és önellenőrzések elkészítésében is tud segíteni díjazás ellenében!

Jön a 25 év alatti fiatalok adómentessége 2022-től?

Bár még a részletszabályokat nem is merjük, a miniszterelnök friss bejelentése szerint 2022-től a 25 év alatti fiatalok adómentességet kapnak. Ez az adómentesség is minden bizonnyal a fenti adókedvezmények rendszerébe fog beépülni, ha az országgyűlés dönt majd az év során ebben a kérdésben.

Kapcsolódó cikkek:

Javasolt tartalmak: