A Széchenyi pihenőkártya adózása az Szja törvényben béren kívüli juttatások (Szja. tv. 69-71. §) szabályaiból vezethető le. 450 ezer Ft összeghatárig rendkívül kedvező, de afelett is a bér jellegű juttatáshoz képest olcsóbb bérelem.

>>Változás!!!<< A 2020. április 21-én kihirdetett 140/2020. (IV. 21.) Korm.rendelet megnövelte a SZÉP-kártya rekreációs keretösszegét 800.000 forintra 2020. évben és szociális hozzájárulási adó alól is mentesítette, amennyiben a kifizetés 2020. június 30-ig megtörténik!!!

Széchenyi pihenőkártya keret az Szja törvény szerint

Béren kívüli juttatásnak minősül az Szja törvény szerint – ha a kifizető, a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya

Az éves rekreációs keretösszeg

 1. a munkáltató nem költségvetési szerv: évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll (a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, kivéve elhalálozás esetén) 2020-ban az éves keret 800.000 forint és szociális hozzájárulási adómentesen nyújtható!
 2. a munkáltató költségvetési szerv: évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll (a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, kivéve munkavállaló elhalálozása esetén) 2020-ban az éves keret 400.000 forint és szociális hozzájárulási adómentesen nyújtható!

FONTOS!!! Az éves rekreációs keretet, illetve az alszámlára a törvényi maximum felett, azt meghaladó érték béren kívüli juttatásnak nem minősölő egyes meghatározott juttatásnak számít (Szja tv. 70. §).

Béren kívüli juttatások adózása

Az előzőekben bemutatott béren kívüli juttatás esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni.

A kifizetőt terhelő adó alapja

 1. béren kívüli juttatás (Szja. tv. 71. §) esetében az előzőek szerinti jövedelem,
 2. béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) esetében az előzőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa.

A béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások az előbbiek szerint meghatározott jövedelem után Szja (15%) és Szocho adó (17,5%, 2020. július 1-től 15,5%) fizetési kötelezettség terheli.

A béren kívüli juttatások utáni adók bevallása és megfizetése

Az Szja. törvény szerint a közterheket a kifizetőnek – eltérő rendelkezés hiányában – kell megállapítania és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania és megfizetnie.

Főszabály, hogy a béren kívül juttatás hónapja kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni (pénzforgalmi szemlélet szerint).

Széchenyi pihenőkártya kibocsátó és forgalmazók (kereskedelmi bankok)

Jelenleg a Budapest Főváros Kormányhivatala oldalán található tájékoztatás szerint 4 intézet rendelkezik SZÉP kártya kibocsátási engedéllyel:

Széchenyi pihenőkártya alszámlák felhasználhatósága

A Széchenyi Pihenőkárya alszámlák felhasználhatóságának szabályait a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben találjuk.

A SZÉP kártyát a juttatásban részesülő munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója használhatja fel.

Szálláshely alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:

 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
 • belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
 • a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
 • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);

Vendéglátás alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:

 • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
 • egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
 • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strandszolgáltatás);

Szabadidő alszámla terhére igénybe vehető szolgáltatások:

 • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
 • előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
 • múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
 • növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
 • vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
 • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
 • belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
 • egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
 • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
 • sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
 • sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
 • szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
 • helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás).*

*2020. január 1-től

További kapcsolódó tartalmak: