Őstermelők és családi gazdaság adózása 2021-től hatályos legfontosabb változásainak összefoglalóját elkészítettük nektek dióhéjban.

Az őstermelő és családi gazdaság esetén nem minősül 2021-től bevételnek:

  • földalapú támogatás,
  • költségek fedezetére és feklesztési célból kapott állami támogatás,
  • gázolaj-ár támogatás
Tehát az ilyen típusú bevételeitek egyáltalán nem képeznek adóalapot őtermelők és őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetén !!!

Őstermelől és családi gazdaság tételes költségelszámolása 2021-től

  • megszűnt a “nemleges nyilatkozat” lehetősége, ez az amikor árbevétel 4 millió forint alatt van – családi gazdaság esetén 1 főre vetítve – és az összes bevétel, árbevétel + területalapú 20%-át kitevő számlákkal rendelkezik az őstermelő / családi gazdaság
  • eltörölték a “kistermelő” fogalmát valamint
  • megszűnt a “kistermelői költséghányad”, ami 40% számlák nélküli költség elszámolására adott lehetőséget őstermelők, családi gazdaság tagjai esetében.

Változik az adómentes értékhatár 2021-től

Megszűnik illetve jelentősen átalakult az adómentes értékhatár fogalma.
A korábbi adómentes 600 ezer forint alatti bevételi értékhatár módosul az éves minimálbér felére. 
2021-től a számítás alapját képező minimálbér 167.400 Ft-ra emelkedett, ezáltal az éves minimálbér, tehát az adómentes értékhatár őstermelők esetében 1.004.400 Ft!

Átalányadózó őstermelő esetén az adómentes értékhatár alatti jövedelmet az értékhatár átlépése esetén is figyelmen kívül kell hagyni, mivel ez a bevétel rész adómentes lesz átalányadózó őstermelő esetén 2021-től. (Szja tv. 1. sz. melléklet 4.26. pontja.)

Adómentes az átalányadózó őstermelő jövedelme 2021-től

Az szja tv. 1. számú mellékletébe (adómentes bevételek) került bele 4.26. pontba az a szövegrész, hogy “az átalányadózást alkalmazó őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része”. Ez úgy értelmezhető, hogy az átalanyadózó őstermelő esetén a bevétel/árbevétel 10%-a a jövedelem, amely ezáltal adómentessé vált! Az adómentes bevételi értékhatárnál már ismertetett 1.004.400 Ft jövedelemrész átalányadózó őstermelő esetén adómentes, vagyis 10.044.000 Ft bevétel/árbevétel összegig.

Ez azt jelenti, hogy 10.044.000 Ft bevétel alatt teljesen adómentes az átalányadózó őstermelő bevétele. Afelett pedig a fennmaradó 10.044.000 Ft bevétel/árbevétel 10%-a után is csak 15% szja és 15,5% szociális hozzájárulási adót kell fizetni 2021. január 1-től.

Ez a bevételi/jövedelmi adómentesség családi gazdaság esetén a tagok számával szorzódik legfeljebb 4 főig!

Változik az átalányadó bevételi értékhatára 2021-től

Átalányadózás bevételi értékhatára 8 millió forintról az éves minimálbér 10-szeresére nő!
A hatályos 167.400 Ft minimálbérrel számolva az átalanyadozó őstermelő 20.088.000 Ft-ig választhatja az átalányadózást 2021-ben.
Módosult az adóalap számítás módja is. Korábban a kizárólag állat-tenyésztésből származó bevételek esetén 6%, növény-termesztés esetén 15% volt a bevételből számított jövedelem. Ez 2021-től egységesen 10% lesz, ergo 90% lesz a vélelemezet költséghányad.
A határszámok őstermelők családi gazdasága esetén a tagok számával szorzódnak, de legfeljebb 4 fő-re vetítve, azaz a négyszeresére.

Őstermelők és családi gazdaság esetén az adómentes értékhatár számítása

Egy 4 fős őstermelők családi gazdasága esetén az adómentes értékhatár 4 x 1.004.400 Ft = 4.017.600 Ft!
Ha nem választod az átalányadózást, tételes költségelszámolás választható 2021-ben.
Tételes költségelszámolás esetén viszont nem elég a 20%-ról rendelkezni költséggel 4 millió forint árbevétel (a korábbi nemleges nyilatkozati határ) alatt, hanem 0 forint adó eléréséhez 100%-nyi költségszámlával kell rendelkezni 2021-től! Egyedülálló őstermelő (1 fő esetén) 1.004.400 Ft esetén teljesül, illetve családi gazdaság esetén a tagok száma és az 1.004.400 Ft szorzata szerint érhető el adómentesség.
Őstermelő még 2020. december 31-ig a korábbi szabályok szerint alapíthatott családi gazdaságot, tehát nem szükséges 16. életévet betöltött és közeli hozzátartozókkal alapaítani azt. 2021. évben tovább működhet a korábbi szabályok szerint az átmeneti intézkedéseknek megfelelően.
Amennyiben a korábbi 4 millió forint árbevétel alatti “nemleges nyilatkozat” szabályaihoz hasonló kedvezményes adózást keresünk érdemes őstermelők családi gazdaságát létrehozni és akkor a kvázi 4 millió forint árbevételig élvezhetjük az adómentességet.

Őstermelők és családi gazdaság (ÖCSG) új szabályai 2021-től

Nem közeli hozzátartozókkal csak idén december 31-ig lehet családi gazdaságot alapítani. Jövőre már csak 16 évet betöltött közeli hozzátartozókkal lehet családi gazdaságot alapítani, de nem lesz kötelező az azonos lakóhely és az élethivatásszerű tevékenység családi gazdálkodóként. Szilárd egyedül csak az éves minimálbér feléig lehet adómentes az kb. 1 millió forint.
2021-től erdő szívességi földhasználati szerződéssel is használatba adható. Korábban csak haszonbérleti, erdőgazdálkodási integrációs, vagy erdőkezelési szerződéssel lehetett használatba adni.

Termőföld nem minősül 2021-től kizárólag üzleti célú tárgyi eszköznek

Termőföld értékesítése esetén a normál ingatlanértékesítés és adóalap meghatározási módszert kell alkalmazni 2021-től (5 év után adómentes).

Árbevétel 25%-áig kiegészítő tevékenység is végezhető 2021-től

2021-től az őstermelői tevékenység mellett kiegészítő tevékenységek is végezhetőek a tárgyévi árbevétel 25%-át meg nem haladó mértékben.
Kiegészítő tevékenységre a földforgalmi tv. 5. § 14. és 18. pont szabályai kell tekinteni, mely szerint:
Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.
Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.
Amennyiben az árbevételünkben a kiegészítő tevékenységből származó árbevétel eléri vagy meghaladja a 25%-ot, a korábbi évekhez hasonlóan, a kiegészítő tevékenység bevételei az összevont adóalap részeként, mint önálló tevékenység fog ezen árbevételünk része adózni. (10% költséghányad, 90% jövedelem, vagy tételes költségelszámolás szabályai)