Márciusi határidők állnak előttünk! Adóelőlegfizetésben és más ügyintézésben is határidős feladataink vannak ebben a hónapban amikre érdemes odafigyelni.

Helyi adókat érintő márciusi határidők

Iparűzési adóelőleg fizetés határideje 2020. március 16.

Iparűzési adóelőleg fizetési határidő közeleg. 2020. március 16-ig kell a 2020. első félévre vonatkozó iparűzési adóelőleget megfizetnie az egyéni és társas vállalkozásoknak.

Az iparűzési adóelőleg összege KATA szerint iparűzési adóra bejelentkezett vállalkozóknál változhat is. Amennyiben a 2020. január 1-től hatályos adókulcs a korábbi évhez képest változott a székhely vagy telephely szerint illetékes településen.

Gépjárműadó fizetési határidő: 2020. március 16.

Magánszemélyeket és vállalkozókat egyaránt érint a gépjárműadó első félévi összegének befizetése. A gépjárműadót az iparűzési adóelőleggel egyidejűleg 2020. március 16-ig kell a helyi adóhatóság számlájára megfizetni. A Magyar Államkincstár honlapján a települések listája, a bevezetett helyi adók és helyi adó számlaszámok is megtalálhatóak.

A gépjárműadót az a személy köteles egész adóévben (naptári évben) megfizetni, akinek a gépkocsi a nyilvántartásban a nevén szerepel 2020. január 1. napján.

A gépjárműadó fizetési kötelezettség a gépkocsi ideiglenes vagy végleges forgalomból történő kivonása esetén szűnik meg évközben vagy szünetel az ismételt forgalombahelyezésig. Ezidő alatt történő értékesítés esetén az új tulajdonos forgalomba történő helyezésekor az új tulajdonost fogja a forgalomba helyezés napjától tört időszakra vonatkozóan az adófizetés terhelni.

Egyéb márciusi határidők

Kötelező kamarai tagdíj befizetési határideje: 2020. március 31.

Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások egyaránt kötelezettek 5 napon belül regisztrálni magukat a területileg illetékes megyei keresekedelmi és iparkamaránál. Ezek címe és elérhetősége megtalálható a Magyar Kereskedelemi és Iparkamara honalapján. A regisztrációval kapcsolatban is itt találhatóak információk.

A már regisztrált és folyamatosan működő vállalkozások minden évben március 31-ig kötelesek az éves 5.000 forint tagdíjat átutalni a megyei kamara bankszámlaszámára. Közleménybe a vállalkozás adószámát kell feltüntetni minden esetben.

A kötelező kamarai regisztráció alól egyedül a mezőgazdasági főtevékenységet folytató vállalkozások mentesülnek törvény szerint. Az ilyen vállalkozásoknak viszont a Nemzeti Agrárkamaránál kell regisztrálniuk.

Érdemes a határidőre figyelni! A be nem fizetett kamarai tagdíjakat a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára végrehajtás útján fogja beszedni. A végrehajtás díja 5000 forint, amelyet nekünk kell az adóhatóság felé megfizetni ilyen esetben.

Mezőgazdasági őstermelők betétlapját 2020. március 20-ig kell érvényesíteni

Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági őstermelők, kistermelők, családi gazdálkodók biztosítási joviszonya ne szakadjon meg, őstermelői igazolványukat illetve betétlapjukat 2020. március 20-ig kell érvényesítsék. Amennyiben a határdőre odafigyelnek, biztosítási jogviszonyuk 2020. január 1-től visszamenőlegesen érvényes és folyamatos marad.

Erről bővebben itt olvashatsz: https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/marcius-20-ig-lehet-ervenyesiteni-az-ostermeloi-igazolvanyokat/

KATA adóalanyoktól igénybe vett szolgáltatásokra, beszerzett termékekre vonatkozó adatszolgáltatás határideje

Amennyiben nem KATA adózó vállalkozásunk KATA adóalany „kisadózó” vállalkozástól vásárolt terméket, szolgáltatást 2019. évben és ez összesítve az 1 millió forintot 2019. évben elérte, erről adatot kell szolgáltatni a NAV felé 2020. március 31-ig.

Az adatszolgáltatást a 19K102 nyomtatványon lehet az állami adóhatóság felé teljesíteni.