Amennyiben képesítéshez kötött tevékenység folytatását tervezzük vállalkozásunk keretében, akkor rendelkeznünk kell az előírt végzettséggel. Ilyen esetben nekünk, vagy alkalmazottunknak a jogszabályokban előírt képesítési követlményeket teljesítenie kell. De milyen jogszabályok is szabályozzák a képesítéshez kötött tevékenységet?

Képesítéshez kötött tevékenység keresése

Képesítéshez kötött tevékenység előírások számos ágazati és nem ágazati jogszabályi rendelkezésben szerepelnek. A kormányhivatalok járási hivatali előszeretettel ellenőrzik is ezt egyéni vállalkozások esetén. Az állami adóhatóság vagy cégbíróság ennél jobban leterhelt számtalan más feladattal, így ezt ők nem ellenőrzik, ellenőrizhetik.

A kormányhivatal honlapján elérhető adatbázist is átnézhetjük, ami nem tünik teljeskörűnek. Saját tapasztalatból mondhatjuk, hogy ezen adatbázis nem tartalmaz minden jogszabályi képesítési előírással rendelkező tevékenységi kört.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara e-tus nevű új honlapján viszont már több információt nyújt számunkra a bejelentés és engedélyköteles tevékenységekre, valamint a képesítéshez, regisztrációhoz, engedélyhez kötött képesítésekre vonatkozóan. A korábbi kamarai engedelykoteles.mkik.hu domain is már az új e-tus oldalra irányít át bennünket.

Az e-tus felületen a tevékenységekre TEAOR szám és ÖVTJ szám, illetve megnevezés alapján is tudunk keresni.

Az előírt képesítések megléte mellett a vállalkozás elindítását megelőzően érdemes a TEAOR, ÖVTJ szám kiválasztása során a bejelentési vagy engedélyhez kötött tevékenységek jogszabályi előírásait is megismerni és alaposan körül járni.

Néhány jogszabály, amely a képesítéshez kötött szakmákról rendelkezik:

Az e-tus rendszer is tartalmazza minden egyes tevékenységi körnél a jogszabályokban előírt képesítési, bejelentési és engedélykötelezettséget előíró jogszabályokat.

Képesítés meglétének ellenőrzése

Egyéni vállalkozók esetén a kormányhivatal a vállalkozás elindítását követő időszakban előszeretettel ellenőrzi a jogszabályokban előírt képesítések meglétét. Más vállalkozási forma esetén (kft, betétit társaság stb.) a nyilvántartó szerv (bíróság, cégbíróság) ellenőrzése nem jellemző, de előfordulhat.

Sok olyan tevékenység is van, amely bejelentéshez vagy engedélyhez kötött. Ezek meglétét a szakhatóságok a nyilvántartásba vételkor többnyire a kérelem mellékleteként kérik is másolatban. A kamarák vagy más nyilvántartó szervek felé a bizonyítványok másolatát be kell nyújtani.

A kormányhivatali ellenőrzés során, amennyiben bármelyik tevékenységünkhöz szükséges képesítéssel nem rendelkezünk, nem tudjuk igazolni, akkor azt a hivatal törli a vállalkozói nyilvántartásból. A képesítési előírások ellenőrzésére a vállalkozás szünetelése alatt is sor kerülhet. Amennyiben a törölni kívánt tevékenység főtevékenység, akkor az egész vállalkozást törölni fogja a kormányhivatal a nyilvántartából.