A KATA szabályok változása a benyújtott törvénytervezet alapján az alábbi főbb területeket érinti, melyek 2021. január 1-jétől lépnének életbe.

KATA szabályok változása – a 40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése

  • Ha egy adóévben egy “konkrét” belföldi partner felé számlázol 3 millió forintot (nettó) elérő összegben, az afeletti rész után a belföldi kifizető (adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, egyéb szervezetek) 40% különadót kell hogy megfizessenek a neked fizetett 3 millió feletti árbevétel után,
  • Ha külföldi kifizető (cég, vállalkozás, egyéb szervezet) felé számlázol egy év alatt 3 millió forintot meghaladóan, akkor te, mint kata adózó fizetsz 40 százalékos adót pluszban a kapott 3 milliót meghaladó rész után,
  • Ha kapcsolt vállalkozások (Tao. törvény, Ptk. szerint kapcsolt, saját vagy családtag cége) felé számlázol, minden bevételt (0 forinttól) 40 százalékos adó terhel,
  • nyilatkozatot is kell a kifizetők felé tenned majd katásként az első kapcsolat felvételekor, szerződéskötéskor, hogy te “kisadózó” vagy és legyen erre figyelemmel az esetleges 40%-os adó számításakor.

40%-os kata adó megfizetésének szabályai

A kata tv. 8. §-a pontosan meghatározza, hogy (6a) ha a kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. (a belföldi kifizető az első bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel – 71,42%-a – után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet. (a kisadózó vállakozó az első bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6c) (…) A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt (3 millió forint) átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. (a belföldi kifizető a 3 millió forintot meghaladó bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel – 71,42%-a –után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozás a (6b) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. A kisadózó vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől származó bevétel az említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett. (a kisadózó vállakozó a 3 millió forintot meghaladó bevételtől 40% adót vall és fizet bevételtől)

>>FRISS!<< Októberi adócsomag változásai 2021-től

A pénzügyminiszter T/13258. számú törvényjavaslatot nyújtott be 2020. októberében. Az “egyes adótörvények módosításáról” szóló 2021. évi adócsomag az előzőekben vázolt KATA szabályokat is ismételten módosítja némiképp. A Magyarország 2021. évi központi  költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása című fejezetben a 21. §-a szerint:

“Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi
LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdésében a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (6b) és (6d) bekezdését megállapító rendelkezések a „bevétel után” szövegrészek helyett a „bevétel 71,42 százaléka után” szöveggel lépnek hatályba.”

Ennek értelmében, ha

  • kapcsolt külföldi vállalkozástól 0 forintot meghaladó vagy
  • nem kapcsolt, de külföldi vállalkozástól 3 millió forintot meghaladó összegben szerzel bevételt
  • 2021. január 1-jét követően katásként, akkor
  • a szerzett és százalékos adóalapot képező bevétel 71,42%-a fogja az eddig elfogadott korábbi 100% adóalap szabállyal szemben a 40% adó alapját képezni.

KATA szabályok változása – a “Többes katázás” megszüntetése

Megszűnik annak lehetősége, hogy egynél több vállalkozásban “kisadózó” legyél. A legelőször létrejött kisadózói státuszod meghagyja a NAV, a többit pedig határozattal törölni fogja 2021. január 1-jei hatállyal visszamenőleg.

KATA szabályok változása nem érinti a tételes adófizetést

A tételes adózás szabályait a jelenleg elfogadás alatt lévő törvény tervezet nem érinti. Marad az kötelező 50 ezer forint, illetve a választható 75 ezer Ft tételes adó havonta főállású adózók esetén, minden megkezdett naptári hónapra (akkor is, hacsak egy napot tevékenykedünk vállalkozóként adott hónapban). Továbbá marad a havi 25 ezet forint tételes adó, amennyiben mellékfoglalkozású vállalkozónak minősülünk, tehát 36 órát elérő munkaviszonnyal, főállású egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezünk másik társaságban, kiegészítő (nyugdíjas) vállalkozóként, nappali oktatási rendszerű képzésben folytatunk tanulmányok mellett vállalkozunk stb.

KATA szabályok változása nem érinti ha költségvetési szervnek “dolgozol”

Amennyiben a 2021-től továbbra is költségvetési szerv felé állítasz ki számlát, vagy például az Egészségbiztosítási Alapból származik bevételed kisadózóként (pl. háziorvosok) a számlád alapján neked fizető költségvetési szervet (egészségbiztosítási alapot) nem fogja súlytani a 40%-os adó.

Kata tv. 8. § (6c) “Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,

b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,

c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.”

KATA szabályok változása nem érinti a 12 milliós értékhatárt

Amennyiben a fent felsoroltak feltételek nem teljesülnek, vagyis:

  • ha nem számlázunk kapcsolt vállalkozás felé,
  • ha nem számlázunk egyazon belföldi vagy külföldi partner felé évi 3 millió forintot meghaladóan,

akkor csak a 12 millió (fizetett tételes adó szerinti naptári hónapok arányában)feletti bevételi határt kell figyelni KATA adózóként. Ebben az esetben csak az évi 12 millió forintos (időarányosan) számított összes bevételi összeghatár átlépése esetén kell 40%-os kata adó fizetéssel számolnunk. Fontos még, hogy amely törvénymódosítás hatálya alá eső bevételünk után 40%-os adót fizettünk, vagy fizettek meg. (Kata tv. 8. § (6) bekezdés)

Sőt a jogszabály szerint továbbra is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé a KATA bevallásunkban, ha egy partnerünk felénk 1 millió forintot elérő bevételt juttat egy éven belül. (Kata tv. 11. § (5) bekezdés)

KATA ellenőrzés 2020

Amennyiben NAV ellenőrzést kapunk, érdemes szakemberrel egyeztetni mi várható meglévő szerződéseink alapján. A KönyvelésCentrum is szívesen segít díjazás ellenében szerződéseitek áttekintésében.

A KATA ellenőrzésre való felkészülésben segít “KATA ellenőrzés éve lesz 2020?” cikkünk, mely tételesen sorra veszi, miket ellenőrizhet a NAV katás vállalkozásod kapcsán.

“Katán kívül is van élet!” – Alternatívák a KATA helyett

Amennyiben kisadózóként most már szeretnél a jövőre nézve más adózási módot keresni, a KönyvelésCentrum is szívesen segít díjazás ellenében áttekinteni egyéni vagy társas vállalkozóként milyen adózási lehetőségeid vannak.

Egyéni vállalkozók adózási formái:

Társas vállalkozók (Bt, Kkt) adózási formái:

Kapcsolódó tartalmak: