A KATA szabályok változása az elfogadott jogszabálymódosítások alapján az alábbi főbb területeket érinti, melyek 2021. január 1-jétől lépnének életbe.

KATA szabályok változása – a 40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése

  • Ha egy adóévben egy “konkrét” belföldi partner felé számlázol 3 millió forintot (nettó) elérő összegben, az afeletti rész után a belföldi kifizető (adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, egyéb szervezetek) 40% különadót kell hogy megfizessenek a neked fizetett 3 millió feletti árbevétel után,
  • Ha külföldi kifizető (cég, vállalkozás, egyéb szervezet) felé számlázol egy év alatt 3 millió forintot meghaladóan, akkor te, mint kata adózó fizetsz 40 százalékos adót pluszban a kapott 3 milliót meghaladó rész után,
  • Ha kapcsolt vállalkozások (Tao. törvény, Ptk. szerint kapcsolt, saját vagy családtag cége) felé számlázol, minden bevételt (0 forinttól) 40 százalékos adó terhel,
  • nyilatkozatot is kell a kifizetők felé tenned majd katásként az első kapcsolat felvételekor, szerződéskötéskor, hogy te “kisadózó” vagy és legyen erre figyelemmel az esetleges 40%-os adó számításakor.

40%-os kata adó megfizetésének szabályai

A kata tv. 8. §-a pontosan meghatározza, hogy (6a) ha a kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. (a belföldi kifizető az első bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel – 71,42%-a – után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet. (a kisadózó vállakozó az első bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6c) (…) A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt (3 millió forint) átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. (a belföldi kifizető a 3 millió forintot meghaladó bevételtől 40% adót vall és fizet)

(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel – 71,42%-a –után a kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, amely után a kisadózó vállalkozás a (6b) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. A kisadózó vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől származó bevétel az említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett. (a kisadózó vállakozó a 3 millió forintot meghaladó bevételtől 40% adót vall és fizet bevételtől)

>>FRISS!<< Októberi adócsomag változásai 2021-től

A pénzügyminiszter T/13258. számú törvényjavaslatot nyújtott be 2020. októberében. Az “egyes adótörvények módosításáról” szóló 2021. évi adócsomag az előzőekben vázolt KATA szabályokat is ismételten módosítja némiképp. A Magyarország 2021. évi központi  költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása című fejezetben a 21. §-a szerint:

“Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi
LXXVI. törvény 85. § (1) bekezdésében a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (6b) és (6d) bekezdését megállapító rendelkezések a „bevétel után” szövegrészek helyett a „bevétel 71,42 százaléka után” szöveggel lépnek hatályba.”

Ennek értelmében, ha

  • kapcsolt külföldi vállalkozástól 0 forintot meghaladó vagy
  • nem kapcsolt, de külföldi vállalkozástól 3 millió forintot meghaladó összegben szerzel bevételt
  • 2021. január 1-jét követően katásként, akkor
  • a szerzett és százalékos adóalapot képező bevétel 71,42%-a fogja az eddig elfogadott korábbi 100% adóalap szabállyal szemben a 40% adó alapját képezni.

KATA szabályok változása – a “Többes katázás” megszüntetése

Megszűnik annak lehetősége, hogy egynél több vállalkozásban “kisadózó” legyél. A legelőször létrejött kisadózói státuszod meghagyja a NAV, a többit pedig határozattal törölni fogja 2021. január 1-jei hatállyal visszamenőleg.

KATA szabályok változása nem érinti a tételes adófizetést

A tételes adózás szabályait a jelenleg elfogadás alatt lévő törvény tervezet nem érinti. Marad az kötelező 50 ezer forint, illetve a választható 75 ezer Ft tételes adó havonta főállású adózók esetén, minden megkezdett naptári hónapra (akkor is, hacsak egy napot tevékenykedünk vállalkozóként adott hónapban). Továbbá marad a havi 25 ezet forint tételes adó, amennyiben mellékfoglalkozású vállalkozónak minősülünk, tehát 36 órát elérő munkaviszonnyal, főállású egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezünk másik társaságban, kiegészítő (nyugdíjas) vállalkozóként, nappali oktatási rendszerű képzésben folytatunk tanulmányok mellett vállalkozunk stb.

KATA szabályok változása nem érinti ha költségvetési szervnek “dolgozol”

Amennyiben a 2021-től továbbra is költségvetési szerv felé állítasz ki számlát, vagy például az Egészségbiztosítási Alapból származik bevételed kisadózóként (pl. háziorvosok) a számlád alapján neked fizető költségvetési szervet (egészségbiztosítási alapot) nem fogja súlytani a 40%-os adó.

Kata tv. 8. § (6c) “Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,

b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,

c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.”

Belföldi vállalkozás felé számlázás 3 millió forint felett

Gyakori kérdés az is, hogy kit terhel a belföldi adózók felé kibocsátott számlák esetén a 40% adó bevallása és megfizetése. Amennyiben katásként egy belföldi partnerünk felé adóéven belül 3 millió forintot meghaladóan számlát bocsátunk ki, akkor a kifizető (számlánk befogadóját) terheli a 40% adó bevallása és megfizetése 2021. január 1-jét követően. Nekünk azzal kapcsolatban nincs teendőnk.

Katásként a mi teendőnk szerződéseinkben és kiállított számláinkban tájékoztatni a szerződő partnert (kifizetőt) arról, hogy mi “kisadózó” minőségben szerződünk. Ebből a partnerünk tudni fogja, hogy mikor és mennyi adót kell fizessen majd.

A Ptk. szerint a partnereinket megilleti a jog, hogy a szerződéstől elálljanak, amennyiben a körülményekben változás áll be: jelen esetben adófizetési és bevallási kötelezettségük keletkezik 3 millió forint felett. Érdemes partnereinkkel leülni és időben átbeszélni a szerződés fenntartásának további feltételeit, hogy 2021. évre megváltozott adófizetési körülményekre tekintettel.

Külföldi kifizetőtől kapott katás bevételek adózása

Ha egy-két külföldi kifizetővel állunk kapcsolatban katás egyéni vállalozóként (vagy katás betéti társaságként), akkor 2021. január 1-től bennünket is érinthet a 3 millió forint bevezetésre kerülő 40%-os adó szabály. Mit is jelent majd ez?

Amennyiben egy külföldi kifizetőtől származó bevételünk 2021-től a 3 millió forintot meghaladja, akkor ezen – a 3 milliót meghaladó – bevételünk 71,42%-a után 40% adót kell majd fizetnünk. Ezt sokan 28,568% adónak is mondják tévesen. Összegében a 100% bevétel alapulvételével annyira jön ki valóban, de az adó valójában marad 40%, csak az adóalapot kell eltérően meghatározni.

A törvényi megfogalmazás nem egyértelmű sokak számára, hogy a 3 millió forint átlépése esetén a teljes összeg nulla forinttól, vagy csak a 3 millió forint feletti rész adózik. A jelenlegi értelmezés szerint csak a fölötti rész.

Például 12 millió forint árbevételünk van 2021-ben egy külföldi kifizetőtől. Ez esetben a 3 millió forint bevétel feletti rész után, 9 millió forint után 6.427.800 forint adóalapra 40% adót, azaz 2.571.120 forint adót kell majd fizetnünk (havi bontásban a számlázott összeg után) 2021-ben. Ezt az adót a 12 havi 25/50/75 ezer forint tételes adó és iparűzési adón kívül kell majd fizetnünk.

Kapcsolt vállalkozás felé számlázás katásként 2021-től

A kapcsolt vállalkozása fogalma is sokak számára felvetődött már kérdésként. Kapcsolt vállalkozás felé számlázás esetén a velünk kapcsolt vállalkozást kell érteni. Az, hogy a több kifizető akik felé számlázunk egymással kapcsolt vállalkozási jogviszonyban állnak, nem lényeges a kata törvény szempontjából.

A kapcsolat vállalkozás felé számlázás ebben az értelemben eddig is tiltott volt a munkaviszonytól elhatárolási szabályok miatt. Adóelkerülésre irányulhat, amit könnyen bizonyíthatott az adóhatóság. Ennek nulla forinttól 40% adó alá terelése, majdnem érthetetlen.

Amennyiben akár belföldi, akár külföldi saját vagy közeli hozzátartozónk érdekeltségébe tartozó vállalkozásnak számlázunk kata adózóként 2021-től, azon bevételeinket 40% adó terheli már 0 forinttól.

KATA szabályok változása nem érinti a 12 milliós értékhatárt

Amennyiben a fent felsoroltak feltételek nem teljesülnek, vagyis:

  • ha nem számlázunk kapcsolt vállalkozás felé,
  • ha nem számlázunk egyazon belföldi vagy külföldi partner felé évi 3 millió forintot meghaladóan,

akkor csak a 12 millió (fizetett tételes adó szerinti naptári hónapok arányában)feletti bevételi határt kell figyelni KATA adózóként. Ebben az esetben csak az évi 12 millió forintos (időarányosan) számított összes bevételi összeghatár átlépése esetén kell 40%-os kata adó fizetéssel számolnunk. Fontos még, hogy amely törvénymódosítás hatálya alá eső bevételünk után 40%-os adót fizettünk, vagy fizettek meg. (Kata tv. 8. § (6) bekezdés)

Sőt a jogszabály szerint továbbra is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé a KATA bevallásunkban, ha egy partnerünk felénk 1 millió forintot elérő bevételt juttat egy éven belül. (Kata tv. 11. § (5) bekezdés)

Annyiban érinti a 12 milliós határt a “3 milliós forintos határ” bevezetése 2021-től, hogy azon bevételeink után, melyekre a 40% adót a kifizető, vagy külföldi esetén mi katásként megfizettük, azok nem számítanak bele a 12 millió forint átlépése esetén fizetendő 40% kata különadó megfizetésébe.

Tájékoztatási kötelezettség a kisadózó minőségről

A Kata törvény módosuló 13. § (2) bekezdése 2021. január 1-től kimondja, hogy “a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.”

A már fent álló szerződéses jogviszonyok esetén pedig a Kata tv. 32/F. § rendelkezik arról, hogy mi a teendőnk: “A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.”

Továbbá a fentebb bemutatott 40%-os adót megfizető belföldi kifizetőnek a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatási kötelezettsége is keletkezik (2020. évről 2021. január 31-ig). A belföldi kifizetőnek a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről tájékoztatnia kell. (Kata tv. 13. § (3) bekezdés)

KATA ellenőrzés 2020

Amennyiben NAV ellenőrzést kapunk, érdemes szakemberrel egyeztetni mi várható meglévő szerződéseink alapján. A KönyvelésCentrum is szívesen segít díjazás ellenében szerződéseitek áttekintésében.

A KATA ellenőrzésre való felkészülésben segít “KATA ellenőrzés éve lesz 2020?” cikkünk, mely tételesen sorra veszi, miket ellenőrizhet a NAV katás vállalkozásod kapcsán.

“Katán kívül is van élet!”– Alternatívák a KATA helyett

Amennyiben kisadózóként most már szeretnél a jövőre nézve más adózási módot keresni, a KönyvelésCentrum is szívesen segít díjazás ellenében áttekinteni egyéni vagy társas vállalkozóként milyen adózási lehetőségeid vannak.

Egyéni vállalkozók adózási formái:

Társas vállalkozók (Bt, Kkt) adózási formái:

Kapcsolodó cikkek: