KATA adóalanyiság megszűnésének esetei

0
103
KATA adóalanyiság megszűnés esetei

A KATA adóalanyiság megszűnésének esetei tételesen megtalálhatóak a KATA/KIVA törvényben. Mostani cikkünkben ezeket vesszük sorra.

Bizonyos feltételek esetén törvény erejénél fogva megszűnik vállalkozásunk KATA alanyisága. Más esetben önkéntesen is választhatjuk a KATA adóalanyiságból való kilépést.

KATA adóalanyiság megszüntetésének esetei

Betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég esetében a társasági adózásra vagy kisvállalati adózás szabályaira történő áttéréskor a Számviteli törvény előírásai szerint nyitómérleget kell készíteni. A nyitómérlegben szereplő adatokat könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell!

A KATA adóalanyiság megszűnésének esetei

1. Önkéntesen kilépés a KATA-ból egyéni vállalkozóként, egyéni cégként, ügyvédi irodaként, betéti és közkereseti társaság esetében minden kisadózó tag KATA szerinti adózásának megszüntetésével.

KATA időszak vége: a bejelentés hónapjának utolsó napja.

2. Egyéni vállalkozásunkat megszüntetjük: Egyéni vállalkozóként megszüntetjük tevékenységünket.

KATA időszak vége: a megszűnés napja.

3. Egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság jogutód nélkül megszűnik.

KATA időszak vége: A jogutód nélküli megszűnés napja.

4. Egyéni vállalkozó, egyéni cég tag halála esetén.

KATA időszak vége: az elhalálozás napja.

5. Betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának halála esetén

KATA időszak vége: bejelentett kisadózó halálát követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre.

6. Betéti társaság, közkereseti társaság, az ügyvédi iroda bejelentett kisadózó tagjának kilépése esetén.

KATA időszak vége: bejelentett kisadózó kilépését követő nappal, ha a kisadózó vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és a kisadózó tag kilépését követő napig más kisadózó nem kerül bejelentésre.

7. Betéti társaság vagy közkereseti társaság KATA adózó vállalkozásunkban más gazdasági társaságnak, jogi személynek, nem magánszemélynek tagsági jogviszonya keletkezik.

KATA időszak vége: tagsági jogviszony keletkezésének napja.

8. KATA adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság

    • számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért,
    • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy
    • igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg.

KATA időszak vége: az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napja.

9. A kisadózó vállalkozásunk adószámának törlése esetén, ha adószámunk alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt véglegessé vált döntéssel törli.

KATA időszak vége: az adószám alkalmazását törlő határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napja.

10. A kisadózó vállalkozásunk állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot, azzal, hogy az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

KATA időszak vége: az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napja.

11. A kisadózó vállalkozásunk végelszámolása, felszámolása, kényszertörlése estén.

KATA időszak vége: a végelszámolás, a felszámolása, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nap.

12. A kisadózó vállalkozásunk átalakulása, egyesülése, szétválása esetén, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás következtében a vállalkozás már nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

KATA időszak vége: az átalakulást, egyesülést, szétválást megelőző nap.

13. 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén.

KATA időszak vége: a bevétel megszerzését megelőző nap.