KATA adózók (katások) körét is érintik a gazdaságvédelmi intézkedések. Új cikksorozatunk a veszélyhelyzet során hozott kormányrendeleteket ismerteti.

A kormány a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hírdetet a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében. Ez a gazdasági szereplők, vállalkozások tízezreinek megélhetését nehezítette meg.

A kormány 61/2020. (III.23.) Kormányrendelete – KATA adózók kedvezménye a koronavírus járvány idejére

A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet részletezte első körben azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amelyet kibővített és pontosított a 61/2020. (III.23.) Korm.rendelet. A koronavírus járvány kapcsán hozott veszélyhelyzet okozta intézkedések sok magánszemélyt és vállalkozást érintenek. A 61/2020. (III.23.) Korm.rendelet a KATA adózók számára is adókedvezményt biztosít és felsorolja az érintettek körét.

KATA adózók kedvezménnyel érintett köre

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

Mentesített tevékenységet folytató

Azok a KATA törvény szerint kisadózók, akik az előzőekben felsorolt valamely tevékenységet végzik.

A rendelet jelenleg hatályos szövegezése szerint, nem kell vizsgálni, hogy a tevékenység főtevékenysége-e.

KATA adózók mentesítése a KATA tételes adó megfizetése alól

2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól.

Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

Az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja a mentesülés szabályát, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

Főállású és mellékállású KATA adózók

Korm.rendelet nem tesz különbséget a főállású vagy mellékállású  – pl. heti 36 órát elérő munkaviszony mellett válllalkozó – katások között, tehát ha a kisadózó vállalkozás főtevékenysége a fentiek alapján mentesített tevékenységnek mindősül, akkor a mellékállásban vállalkozó katás is mentesül a kata megfizetése alól.

A KATA adótartozás fizetési moratóriuma

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti  adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg.

Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi
pótlékot számít fel.

Cikkek a témában:

Koronavírus kisokos vállalkozóknak I.

Gazdaságvédelmi intézkedések I. – Üzletek zárvatartása

Gazdaságvédelmi intézkedések II. – Hitelmoratórium

Gazdaságvédelmi intézkedések III. – Adó- és járulékkedvezmények

Gazdaságvédelmi intézkedések IV. – KATA adózók

Koronavírus kisokos vállalkozóknak II.