“Fél” az iparűzési adó 2021-ben? A kormány által decemberben kihírdetett iparűzési adó felére csökkentése 2021-ben egy évre szól. A részletszabályokat mutatjuk be nektek.

Fél az iparűzési adó 2021-ben!

A kormány által elfogadott 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza az iparűzési adó “felére csökkentésének” szabályait.

A kormányrendelet 1. § kimondja, hogy a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

 • nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint
 • a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék,
 • ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A fenti szabályokból eredően csak azok a KKV-k élhetnek a fél iparűzési adó lehetőségével, akik mérlegfőösszege 4 milliárd forint vagy az alatt van (2020-ban és 2021-ben várhatóan) valamint azokon a településeken, ahol az iparűzési adó mértéke 1%-ot meghaladja.

Hogy lesz fél az iparűzési adó 2021-ben?

Fontos kiemelni még, hogy nem feleződik az iparűzési adó ténylegesen és minden esetben, ha 2% alatti adókulcsról beszélünk, hanem 1%-ra csökkent le 2021-ben csak és kizárólag egy adóév erejéig! Ha például a településen 1,6% az iparűzési adó jelenleg, akkor ott is csak 1%-ra módosulhat 2021-ben az iparűzési adó kulcsa a KKV vállalkozásod esetén, ha azt kéred és jelzed a jogszabályban megadott 2021. február 25. határidőig.

A települések iparűzési adó mértékét a HAKKA portálon találjátok, továbbá a helyi rendeletekben a nemzeti jogszabálytár oldalon tudjátok megkeresni.

Helyi adó törvény szerinti vállalkozó

vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
 • jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
 • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás

KKV-nak minősül az a vállalkozás (közepes vállalkozás), amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Ki jogosult az iparűzési adó mérséklésére?

2021-ben a kormányrendelet értelmében a fent bemutatott KKV vállalkozások jogosultak kérni az iparűzési adó ideiglenes, egy adóévre vonatkozó mérséklését.

Az egyéni vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők is vállalkozónak minősülnek a helyi adó törvény szerint, így ha a fent leírt feltételeknek megfelelsz, egyéni vállalkozásodra nézve is kérheted a maximum 1%-os iparűzési adó mérték szerinti adóelőleg megállapítást.

Alanyi adómentes és/vagy kisadózó (katás) egyéni vállalkozóként is jogosult vagy az iparűzési adó mérséklésre, ha a településen 1%-ot meghaladó a jelenlegi adómérték.

Hogyan lehet kérni az iparűzési adó mérséklését?

A kormányrendeletben leírtak szerint 2021. február 25-ig az adóhatóság útján kell eljuttatni a nyilatkozatot a székhely vagy telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság felé. Erre a NAV által rendszeresített nyomtatvány lesz elérhető hamarosan.

Amennyiben betéti társaságod, egyéni vállalkozásod iparűzési adóbevallásra nem kötelezett mert például kisadózó vállalkozásként korábban bejelentkezett a 2,5 millió forint adóalap szerinti átalányadózásra iparűzési adó tekintetében, akkor nem szükséges az adóhatóságnak beküldened a nyilatkozatot 2021. február 25-ig. Az iparűzési adó kulcs 1%-ra csökkentését kérelem nélkül automatikusan figyelembe veszik az önkormányzatok.