Egyéni vállalkozás indítása online ügyintézés segítségével már pár kattintással elvégezhető, ha rendelkezel ügyfélkapuval. De hogyan is lehet pontosan elindítani és mikre kell odafigyelni?

Egyéni vállalkozás indítása 1. lépés: ügyfélkapu regisztráció

Az egyéni vállalkozás indítása az Evec. törvényben foglalt jogszabályi felételek szerint történik a kormány által üzemeltetett magyarorszag.hu ill. nyilvantarto.hu weboldalakon keresztül. Az egyéni vállalkozás elindításához a törvényben elsősorban a törvényben és a többi irányadó jogszabályban foglaltaknak kell megfelelnünk.

Mindenek előtt az elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznünk. Ez minden kormányablakban, vagy nav ügyfélszolgálaton igényelhető. Az igényléshez elegendő egy személyi igazolvány és email cím.

2. Lépés: egyéni vállalkozás indítása a webes ügysegéddel

A nyilvántarto.hu domain webes ügysegéd felületén vagy a Magyarorszag.hu weboldalról belépve az egyéni vállalkozás indítása menüpontot megkeressük. Az ügyfélkapus adatainkra az azonosításunkhoz a belépéskor szükség lesz.

Az egyéni vállalkozás indítása űrlap az alábbi négy fontos lépésből áll:

Székhely (telephely) megadása

Az egyéni vállalkozás székhelyének olyan ingatlan jelölhető meg, amelyben tulajdonosok vagyunk vagy használati jogunk van az ingatlanra (pl. bérleti szerződés). Amennyiben más tulajdonos társak is vannak a tulajdonunkban álló ingatlanban, vagy az általunk ingyenesen vagy bérleti díjért használt ingatlanban kívánjuk székhelyünket bejegyzeni, a tulajdonostársak, tulajdonosok, bérbeadók írásbeli hozzájárulása szükséges, hogy azt vállalkozásunk székhelyeként használhassuk. Ezt a kormányhivatal ellenőrzi is gyakran.

A székhely jellemzően a központi ügyintézés helye. Míg a telephely olyan adminisztratív, vagy gyártó egység címe, amely nem azonos a székhellyel.

Ha telephelyet is be kívánunk jelenteni, azt is itt tehetjük meg. A székhelyhez hasonlóan telephely esetén is igazolnunk szükséges a használat jogát.

Léteznek székhelyszolgáltatók, akik engedélyezik vállalkozásunknak az ő általuk használt címre székhelyként történő bejegyeztetését. Ezek a szolgáltatások általában pénzbe kerülnek, de ha nem rendelkezünk olyan ingatlannal, ahová be tudjuk jegyeztetni vállalkozásunkat, akkor megoldást jelenthet.

Tevékenységi kör kiválasztása

Vállalkozásunk tevékenységi köreinek meghatározása során különös körültekintés kíván azok kiválasztása és megadása. Legalább egy tevékenységi kört be kell jelenteni induláskor, amely a főtevékenység lesz.

Fontos, hogy minden végezni kívánt tevékenység vonatkozásában a szükséges képesítési előírásoknak megfeleljünk, képzettséggel rendelkezzünk. Amennyiben mi nem rendelkezünk az adott képesítéssel az is elegendő, ha egy bejelentett munkavállalónk rendelkezik vele bizonyíthatóan.

Főtevékenységnek mindig azt a tevékenységet jelöljük meg amelyből – várhatóan – a legtöbb bevételünk fog származni. Egyéb tevékenységek közé korlátozás nélkül bármennyit felvehetünk, ha a képesítési feltételeket teljesítjük.

A főtevékenység és az egyéb tevékenységeket a későbbiekben is a webes ügysegéd segítségével bármikor módosíthatjuk, törölhetjük, vagy újat vehetünk fel.

Fontos, hogy szünetelés alatt a tevékenységi köröket nem változtathatjuk meg. Ennek akkor lehet jelentősége, hogyha szünetelés alatt a kormányhivatal ellenőrzi a képesítések, képzettségek meglétét és nem tudjuk igazolni. A főtevékenységet a kormányhivatal nem fogja tudni törölni csak a vállalkozás törlésével együtt, ha a főtevékenység végzéséhez szükséges képesítést nem tudjuk bemutatni ekkor.

A jogszabályok által képesítéshez kötött tevékenységek egy listája a kormányhivatal oldalán elérhető, bár ez a lista sem tekinthető teljesnek. Érdemes a végezni kívánt tevékenységet szakemberrel átbeszélni!

Adózás kiválasztása – Jövedelemadózás és ÁFA

Egy rendkívül hosszú és bonyolult oldal a webes ügysegédben a megfelelő áfa és jövedelemadózás kiválasztására vonatkozó rész. Ennek kitöltése sokakat elrettent és mindenképp javasolt adótanácsadó vagy könyvelésben járatos szakember segítségét kérni.

Amennyiben például alanyi áfa mentes kata adózók szeretnénk lenni, akkor az áfa résznél kizárólag az “alanyi adómentességet választok” részt kell “igen”-nel jelölni, továbbá “a kisadózók tételes adózására” vonatkozó részt értelemszerűen kitölteni adatainkkal.

Nyilatkozatok

Az utolsó rész az űrlap elején is elolvasható törvényi feltételek megértésére és tudomásulvételére irányul, továbbá a székhely (telephely) használati jogára és a tevékenységi körökhöz kötött képesítések meglétére vonatkozik. Itt a sorok kipipálásával elfogadjuk, tudomásul veszük és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy megértettük és teljesítjük a jogszabályi követelményeket.

Egyéni vállalkozás indítása 3. lépés: kamarai regisztráció, kamarai hozzájárulás

A kamarai regisztráció a kamara online felületén is történhet pár kattintással. Az elektronikus űrlap kitöltése végén egy pdf formátumú fájl tölthető le. Ezt aláírva a megadott megyei kamara címére kell megküldenünk. Az űrlapban a megyei kamara neve, bankszámlaszáma is megtalálható, ahova adószámunk és “kamarai hozzájárulás” közleménnyel kell az évi 5.000 forintot átutalnunk a vállalkozás indítását követően 5 napon belül. Ez az összeg akkor is ötezet forint, ha nem teljes adóévben működik vállalkozásunk, nem lehet időarányosan megfizetni.

Ha évközben régi egyéni vállalkozásunkat megszüntettük és új egyéni vállalkozást indítunk akkor mivel új vállalkozás (új adószám vagy akár székhely) született, ezért újból meg kell fizetnünk egész évre az 5.000 forintot. Amennyiben megyét váltunk székhelyünket egy másik megyébe helyezzük évközben, akkor igazolnunk kell, hogy adott évben már a másik megyében a kamarai hozzájárulást megfizettük.

Egyéni vállalkozás indítása 4. lépés: bejelentkezés az önkormányzathoz, iparűzési adó

Egyéni vállalkozás indításakor most már a NAV egyablakos rendszerben megküldi az újonnan alakult vállalkozások adatait a székhely (telephely) szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak (jegyzőnek). Ezért nem kell külön formanyomtatványt beküldenünk az önkormányzat felé új vállalkozás (székhely létesítésére) vonatkozóan.

A kezdő (egyéni) vállalkozás a kezdés évében nem kell iparűzési adóelőleget bevalljon és megfizessen az önkormányzati adóhatóság felé. (kivétel a székhelyáthelyezés) Első iparűzési adóbevallását a tárgyévet követő év május 31-ig kell majd teljesítse. Ebben kell majd először iparűsi adóelőleget is bevallani a következő évre vonatkozóan első ízben.

A kisadózó (katás) egyéni vállalkozó részére a helyi adó törvény biztosít lehetőséget arra, hogy iparűzési adóját 2,5 millió forint adóalap szeirnt fizesse meg. Ez 2%-os iparűzési adó (önkormányzatonként eltérő) esetén 50.000 forint évente teljes adóévre. Ebben az esetben viszont az egyéni vállalkozás indítását követő 45 napon belül az e-önkormányzat felületen be kell jelentkeznünk a 2,5 millió forint adóalap szerinti adózás választására.

Tárgyévet követően február 15-ig van lehetőségünk a következő adóévre kérni a 2,5 millió forint szerinti (tételes) iparűzési adó fizetést. A kezdő vállalkozás a kezdés évében az első hónapot követő hónap 15-éig és következő év január 15-ig fizeti meg az előzőek szerint meghatározott éves iparűzési adó irőarányos részét (365 napra vetítve arányosan). Míg a kezdés évét követően március 15. és szeptember 15. lesz a két részlet fizetési határideje.

5. lépés: kereskedelmi, szálláshely szolgáltatás tevékenység bejelentése, engedélyköteles tevékenységek

Amennyiben kereskedelmi tevékenységet vagy kereskedelmi szálláshely szolgáltatást fogunk végezni a jegyző felé ezt is külön nyomtatványon – akár az e-önkormányzat felületén – be kell jelentenünk.

A kizárólag bolti engedélyköteles termékek értékesítése esetén az egyszerűbb bejelentési kötelezettség helyett a jegyző felé egy külön nyomtatványon az engedélyköteles termékek értékesítéséhez szüksége kérelmet kell benyújtanunk.

Több nyilvántarás is elérhető, amelyben látható, hogy melyik engedélyköteles, vagy bejelentésköteles tevékenység. Ilyenek pl.:

Bármilyen kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet választunk további jogszabályi megfelelősségre is oda kell figyelnünk. Szakmai kamarai tagsághoz, ÁNTSZ (NNK) vagy más szakhatósági engedélyhez, bejelentéshez is kötött lehet bizonyos tevékenységek folytatása.

6. lépés: online pénztárgép, online számlázó és NAV regisztráció (online számlaadatszolgáltatás)

Amennyiben a külön jogszabályban felsorolt termékek értékesítését, szolgáltatások nyújtásával fogunk egyéni vállalkozásunkban foglalkozni, akkor online pénztárgépet kell beszereznünk és NAV felé bejelentenünk. Az online pénztárgép használata alól ezen tevékenységek esetén akkor mentesülünk, ha minden vásárlónk részére számlát bocsátunk ki. Ebben az esetben minden vevőnk adatával (nevével, címével) rendelkeznünk kell a számla kibocsátásához. Bizonyos termékek értékesítése (pl. autószervízek, online webáruház, csomagküldö tevékenység esetén) ez magától értetődik, de sok esetben nem kivitelezhető. Ha a pénztárgép helyett minden bevételünkről számlát bocsátunk ki, akkor ezesetben külön adatszolgáltatási kötelezettségünk is keletkezik.

Amennyiben az épp aktuális ÁFA törvénybeli számlaadatszolgáltatási szabálynak meg kívánunk felelni – és ez 2021-től már a magánszemélyekre, külföldi adóalanyok felé kibocsátott számlákra is vonatkozik – érdemes lehet valamilyen NAV adatszolgáltatással rendelkező online számlázó programot választani.

A számlázó programnak rendelkeznie kell ún. “NAV bekötéssel”, amihez szükséges technikai felhasználót a hozzá tartozó XML kulccsal és XML cserekulccsal a onlineszamla.nav.gov.hu adóhatósági weboldalon tudjuk létrehozni. Az ott létrehozott technikai felhasználói adatokat kell a jelszóval együtt az online számlázóprogramunk beállítások menüpontjában megadni az “élő” API adatkapcsolat létrehozásához.

Ha nem kívánunk NAV adatkapcsolattal rendelkező számlázó programot használni, a kézi számlatömbökbe kézzel beírt minden adatot 500 ezer Ft áfa tartalom alatti számlák esetén 4 napon belül, minden más esetben 1 napon belül kell kézzel egyenként berögzíteni a NAV online számla felületén. Ezt sok esetben nem javasoljuk a rövid határidők és a késedelmes teljesítésből eredő komoly szankciók (bírságok) miatt.

2020. december 31-ig még van lehetőségünk kézzel írt számlákat, nyugtákat használni, amennyiben kizárólag magánszemélyek felé (vagy külföldi személyek felé) bocsátunk ki számlát, vagy online pénztárgéphez nem kötött a tevékenység amit folytatunk.

7. lépés: vállalkozói bankszámla nyitása

Egyéni vállalkozóként minden esetben, ha áfa tekintetében nem alanyi adómentességet választottunk, vagy időközben áttérünk alanyi adómentességről az áfa általános szabályainak alkalmazására, pénzforgalmi (köznyelv szerint: vállalkozói) számla nyitására vagyun kötelezettek. Ezen bankszámlák költségei általában magasabbak, mint a lakossági folyószámlák költségei.

Áfa törvény szerint alanyi adómentesség választása esetén viszont elegendő egyéni vállalkozóként egy már meglévő (vagy új) lakossági bankszámlát nyitnunk ahhoz, hogy a bevételeinket átutalással tudják vevőink felénk teljesíteni.

A vállalkozói (pénzforgalmi) bankszámlát az áfa általános (és speciális) szabályai szerint adózó egyéni vállakozók esetén a pénzintézet fogja a jogszabályban előírt 30 napon belül a bankszámlát bejelenteni a NAV felé. Tehát nekünk nem kell azt külön nyomtatványon bejelentenünk. Nekünk csak annyi a teendőnk, hogy soron kívül keressünk fel egy pénzintézetet adószámunkkal (vállalkozói tevékenység igazolás) és nyissunk egy pénzforgalmi számlát.