Csökken a Szoc adó és a KIVA. A szociális hozzájárulási adó és a KIVA csökkentéséről is szól a megjelent 140/2020. (IV.21.) Kormány rendelet. A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb eleme elsősorban a vállalkozók számára jelent újabb könnyítéséket.

Csökken a Szoc adó és a KIVA 2020. július 1. illetve 2021. január 1-től

A 2020. április 21-én kihirdetett 140/2020. (IV. 21.) Korm.rendelet tartalmazza, de már az Országgyűlés elé is törvénymódosítás formájában beterjesztésre került a szociális hozzájárulási adó és KIVA csökkentése.

Szoc adó csökkenése az Szja-t is érinti

Szja tv. 29. §-ától eltérően az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi

  • önálló,
  • nem önálló tevékenységből származó, valamint
  • egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá
  • átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem.

Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették –, a megállapított jövedelem 87 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. (korábban 85% volt)

Szja tv. 47. § (5) bekezdésétől eltérően az Szja tv. 47. § (2) bekezdése alkalmazásában az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből az Szja tv. 47. § (2) bekezdése szerint megállapított rész 87 százaléka minősül, ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették.

EKHO csökkentése a szoc adó csökkenés miatt

“Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) 4. § (3) bekezdésétől eltérően a kifizető az Ekho tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott ekhoalap összege után 15,5 százalék ekhót fizet.”

Nő a KATA adózók ellátási alapja is a szoc adó csökkenése miatt

“A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint. Az állami adóhatóság a Katv. 7. § és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség- és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és
az ellátások alapjáról.”

Ez azt jelenti, hogy…

  • 50 000 forint tételes KATA adót fizetők ellátási alapja 2020. július 1-től 98 100 forintról 102 000 forintra emelkedik.
  • 75 000 forint tételes adót fizetők ellátási alapja 2020. július 1-től 164 000 forint-ról 170 000 forintra nő.