Családi adó- és járulékkedvezmény rendszere módosul 2020. július 1-től az új Tbj. alapján összevonásra kerülő járulékok, az új tb járulék bevezetése miatt. A második félévben már a korábbi munkaerőpiaci járulék (1,5%) összegéig is igénybe vehető a járulékkedvezmény.

A régi Tbj. törvény helyébe lépő új jogszabály nagyrészt elődje szerinti szabályozásokat veszi át egy-az-egyben, de néhány új elemmel is kiegészül. Ilyenek:

Családi adó- és járulékkedvezmény összege

A családi kedvezmény összege – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

  • egy eltartott esetén 66 670 forint,
  • kettő eltartott esetén 133 330 forint,
  • három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

Családi adó- és járulékkedvezmény kedvezmény érvényesítése

Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek terhére érvényesíthető. Tehát az elkülönülten adózó jövedelmek esetén nem. pl. ingatlan, termőföld eladásból származó jövedelmek, tőkejövedelmek esetében nem érvényesíthető.

A fentiek alapján a KATA szerinti adózást választók nem érvényesíthetik KATA adózás alá eső jövedelmeik után a családi adókedvezményt.

Családi járulékkedvezmény

A családi járulékkedvezményt az új Tbj. törvény szabályozza 2020. július 1-től. Az adókedvezmény által le nem fedett, azt meghaladó jövedelemrész terhére érvényesíthető a járulékkedvezmény.

Amennyiben a családi adóalap-kedvezményünk az összevont adóalapba tartozó jövedelmünket meghaladja, akkor saját járulékaink terhére további kedvezményt vehetünk figyelembe. Ilyenkor az szja szerinti adóalapunk 0 forint már, és a kedvezmény adóalapot meghaladó része után még további járulékkedvezményre válunk jogosulttá. Ez jellemzően alacsony bruttó bér (pl. minimálbér) és 2 vagy több gyermek esetén fordulhat elő.

A családi járulékkedvezmény 2020. július 1-től az új Tbj. törvény által bevezetett 18,5% társadalombiztosítási járulék teljes összegéig is érvényesíthető akár.

Garantált bérminimum alapján számított családi adó- és járulékkedvezmény 2020. július 1-ét követően (példa)

Családi kedvezmény 2020. Bér kedvezmény nélkül Bér kedvezménnyel 1 gyermek Bér kedvezménnyel 2 gyermek Bér kedvezménnyel 3 gyermek
Juttatások – munkabér 210 600 210 600 210 600 210 600
Levonások:
Számított adóelőleg 31 590 31 590 31 590 31 590
Adóelőleg számításnál figyelembe vett családi kedvezmény 0 1 x 66.670 2 x 133.330 3 x 220.000
Családi adókedvezmény 0 10 001 39 999 99 000
Kedvezménnyel csökkentett adóelőleg 31 590 21 590 0 0
Családi járulékkedvezmény alapja 0 0 56 060 449 400
Családi járulékkedvezmény max.összege 0 0 8 409 67 410
Társadalombiztosítási járulék (18,5%) 38 961 38 961 30 552 0
Levonások összesen 70 551 60 551 30 552 0
Nettó – kifizetésre kerülő bér 140 049 150 050 180 048 210 600

Családi kedvezmény megosztása, közös érvényesítése

A jogszabály arra is lehetőséget biztosít, hogy mind házastárssal, mind élettárssal közösen és / vagy megosztva vegyük igénybe a családi adó és járulékkedvezményt. Erről legkésőbb a személyi jövedelemadó bevallással egyidejűleg lehet nyilatkozni a feleknek. Fontos kitétel, hogy közös háztartásban lakjon életvitelszerűen a két személy.

A családi kedvezményt csak házastárs igényelheti, amennyiben nem ő a családi pótlék jogosultja, de a közös érvényesítés, megosztás során az együtt élő élettárs is jogosult a családi kedvezményre.

Családi kedvezmény hibás megállapítása, elmulasztása esetén a személyi jövedelemadó bevallással utólag is igénybe vehető és korrigálható. Amennyiben a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásra került, az igénybe venni elmulasztott jövedelemadó és járulékkedvezmény utólag önellenőrzés benyújtásával is kikérhető az állami adóhatóságtól.

Családi kedvezmény igénybevétel feltétele

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a törvény szerint, aki az alább felsoroltak valamelyikébe tartozik:

  • az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
  • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa,
  • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
  • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Nem minősül jogosultnak

  • az a magánszemély, aki a családi pótlékot gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
  • szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
  • javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja.

Vállalkozói kivét és tagi jövedelem kedvezménye

Az egyéni vállakozó vállalkozói kivétje és a társas vállalkozó tagi jövedelme után megfizetet adóelőleg (szja) és járulékai terhére is igénybe veheti a családi adó- és járulékkedvezményt.

Kapcsolódó cikkek: