Lehet betéti társaságot alapítani egyéni vállalkozás mellett?

0
98
betéti társaságot alapítani egyéni vállalkozás

Lehet betéti társaságot alapítani egyéni vállalkozás mellett?

Azok számára, akik már rendelkeznek katás, áfa alanyi mentes egyéni vállalkozással is van lehetőségük betéti társaságot alapítani egyéni vállalkozás mellett.

A korlátlan és korlátolt felelősség, avagy a tagsági jogviszony kérdése

Tekintve, hogy egyéni vállalkozói státuszunk már van, amíg azt meg nem szüntetjük, addig alapítandó betéti társaságunkban csak kültagok lehetünk, beltagok nem. Ennek oka, hogy az egyéni vállalkozó és a betéti társaság beltag felelőssége is korlátlan. A korlátlan felelősség azt jelenti, hogy vállalkozásunk szerződéseiért, kötelezettségeiért mögöttesen felelünk magán vagyonunkkal is. A korlátlan felelősség sajátossága pedig, hogy egyszerre csak egy helyen állhat fenn.

Nem lehetünk…

…korlátlan felelősségű tagok egynél több helyen, tehát egyéni vállalkozás mellett sem betéti társaság beltagja, sem közkereseti tagja nem lehetünk. Ha több betéti társaságban rendelkezünk tulajdoni hányaddal egyidejűleg, akkor is csak egy betéti társaságban lehetünk egyidejűleg beltagok (egyéni vállalkozásunk ilyenkor sem lehet), a többi betéti társaság mindegyikében már csak és kizárólag kültagok lehetünk majd.

Lehetünk…

…egyéni vállalkozás mellett ugyanakkor kültagjai korlátlan számú betéti társaságnak, tagjai egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnak (Kft), vagy több személyes Kft-nek vagy akár részvénytársaságnak.

Betéti társaság alapításához legalább két személy szükséges

Betéti társaság esetén viszont fontos, hogy legalább (minimum) két fő (természetes személy, vagy jogi személy) taggal (tulajdonossal) kell rendelkezzen a társaságunk. Amennyiben egyéni vállalkozás mellett alapítunk betéti társaságot, akkor a fentiek alapján láttuk, hogy mi csak kültagok lehetünk, tehát kelleni fog egy fő beltag is a gazdasági társaság alapításához. Sokszor 18 életévét betöltött családtag, barát, üzlettárs lesz ilyen esetben a betéti társaságunk beltagja.

A betéti társaság képviselete, ügyvezetés

Beltag (pl. családtag, feleség, barát) kötelező ügyvezetőnek lennie a Ptk. vonatkozó szabályozása miatt, de mivel az ő felelőssége korlátlan, ez érthető is.

Kültag (jelen példánál maradva te) számára nem kötelező az ügyvezetői megbízás, de ahhoz, hogy szerződést írhassa alá, jogszerűen képviselhesd a betéti társaságot neked is ügyvezetőnek kell lenned. Ez azt jelenti, hogy számlát is tudsz kiállítani a cég nevében jogszerűen később.

Beltag – egyéni vállalkozóval megegyezően – saját vagyonával felel a vállalkozás tevékenységéből eredő kötelezettségeiért pl. bírság, szállítói tartozások stb.

Kültag felelőssége korlátolt betéti társaság esetében, csak a vagyoni betét mértékéig felelős.

KATA adózás választása betéti társaság esetében

Beltag és kültag is lehet ügyvezető, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban. KATA esetén meg kell fizetni a KATA adót ügyvezetők, tulajdonosok után, ha nem munkaviszonyban működnek személyesen közre.

Ha a betéti társaság mindkét tagja rendelkezik „főállással” máshol. A beltag (családtag) máshol heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik és te, mint kültag a Bt. mellett egyéni vállalkozói jogviszonnyal (ún. főállással) rendelkezel akkor mindkettőtök után csak 25-25 ezer Ft katát kell havonta fizetni. Ez havonta 50.000 Ft KATA adó lesz.

Választhatod azt is, hogy egyéni vállalkozásodban csak 25 ezer Ft-t katát fizetsz, viszont akkor a Bt-ben kell 50.000 Ft katát fizetni havonta.

A beltag (családtag) után amíg a heti 36 órát elérő munkaviszonya nem szűnik meg 25 ezer Ft katát kell fizetni minden hónapra.

A KATA bevételi értékhatár éves szinten 12 millió forint

Ez havonként 1 millió forintot jelent.  Ez független attól, hogy adott hónapban csak egy napot, vagy 31 napot működött a cég. Pl. november 1-én vagy november 30-án is megalapíthatjátok a bt-t, november hónapra akkor is meg kell fizetni az 50.000 ft katát a két tag (beltag és kültag) után. Erre a hónapra az 1 millió forint kata bevételi határ már élni fog.

Ha pl. november-december hónapban működik a Bt., akkor 2 millió forintig számlázhat anélkül, hogy 40% katát kellene pluszban fizetni a 2 millió forint feletti (ár)bevétel után. A 2 millió forint feletti részt – átlépés esetén – 40% százalékos kata adó terheli.

ÁFA alanyi mentes értékhatár

Ha az ÁFA esetén alanyi mentességet választanátok, akkor ott viszont – a katával ellentétben – naptári napokra kell az alanyi mentesség értékhatárát meghatározni. Az éves határ ugyan itt is 12 millió forint, de ezt naptári napokra kell elosztani. 12 millió / 365 = 32.876,7 forint naponként.  Ez alapján, ha például novemberben akartok Bt-t alapítani, akkor nem mindegy, hogy melyik napon jegyzik be a betéti társaságot.

Pl.1. elmentek ügyvédhez november elején és 2 nap alatt november 8-án bejegyzik a Bt-t, akkor novemberben 23 nap számít működési napnak. December pedig plusz 31 nap.

(23 + 31 nap) x 32.876,7 Ft/nap= 1.775.342 forintig számlázhatsz 2019-ben alanyi mentesen. Az a számla amivel ezt az összeget átléped már áfás számla lesz (te esetben fordított áfás az építőipari tevékenységre tekintettel.

Pl.2. de ha november végéig vártok és november 30-án jegyzik be a bt-t, akkor 1 napot fog novemberben működni a cég plusz a december 31 napja, így az áfa

(1+31 nap) x 32-876,6 Ft/nap= 1.052.054 forintig számlázhatsz 2019-ben alanyi mentesen.

!!! Fontos, hogy a kata és az áfa értékhatárnál is összesen kell nézni éven belül, tehát lehet, hogy egyik hónapban nem számlázol a következő hónapban pedig egy milliót számlázol például. Egész év esetén is lehet olyan jövőre például, hogy egész évben nem számlázol csak egy hónapban, de akkor pl. 11 millió forintot !!!

!!! Fontos, hogy az a számla, amivel az alanyi mentességre jogosító értékhatárt: 12 millió forintot, vagy a működés naptári napjaira arányosított értékét átlépitek, azt már áfával növelt összegben – az áfa kulcsa és összege, vagy áfa tartalma feltűntetésével – kell kiszámlázni és soron kívül jelenteni kell a NAV felé az erre a célra szolgáló nyomtatványon!!!

Teendők betéti társaság alapítás esetén

 • keresni kell egy ügyvédet, aki foglalkozik cégalapítással, cégbejegyzéssel
 • magunkkal vinni és megadni a cégalapításhoz a szükséges adatokat, személyi okmányokat
 • tagok (beltag, kültag) személyes adatai, okmányok
 • társasági szerződés minta alapján az ügyvéd társasági szerződést előkészíti
 • a bt-nek saját bankszámlát kell nyitnia, ahova befizetitek a jegyzet tőke összegét pl. 100.000 forintot, mint induló tőkét. Egyéni vállalkozói számla nem jó, külön bankszámla kell, lehet ugyanannál a banknál, csak figyelni kell, hogy a bevételi számlákon jó számlaszám szerepeljen és a kiadások is a megfelelő bankszámláról menjenek!!! Bankszámlát a céges pecsétes papírok birtokában lehet majd nyitni a Bt. képviseletében eljáró személyek (ügyvezetők).
 • ügyvéd átutalásos számláját az ügyvédi munkadíjról (20-30 ezer ft) már a megnyitott és feltöltött bankszámláról lehet rendezni
 • cégbírósági eljárási díj van még 10-20 ezer forint összegben

Társasági szerződésben szükséges megadni

 • tagok (beltag, kültag) személyes adatai,
 • cég neve, fantázia neve, formája: pl. Bencze és társa Építőipari szolgáltató betéti társaság
 • székhelye: sokszor a saját lakás is megteszi. Ha bérelt, akkor hozzájáruló nyilatkozat kell a tulajdonostól.
 • társaság adózása:
  • ÁFA alanyi mentességre való nyilatkozat,
  • KATA adózásra tett nyilatkozat – legalább egy tag KATA adó alá történő bejelentésével, pl. mindkét tag mellékállású KATA adózók lesz a fenti példa esetén
 • tulajdonosok nyilatkozata tulajdoni hányadot illetően, lehet 50-50%-ban, de ettől eltérő lehet olyan is, hogy beltag 1% és kültag 99% tulajdoni hányadot szerez
 • vezető tisztségviselők: ügyvezetők megjelölése a Bt-ben, mely feladatokat megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthattok el. A KATA adózáshoz mindkét ügyvezető tag megbízási jogviszonyt érdemes megjelölni.
 • cég jegyzettőkéje, amivel a betéti társaság alapításkor indul pl. 100.000 forint

Betéti társaság alapítását követő egyéb feladatok

 • beszerezni egy számlatömböt (nem jó az egyéni vállalkozásé, külön kell kezelni ezt is), elektronikus (online) számlázók is megfelelőek, de ezeket be kell jelenteni a NAV-hoz
 • csináltatni egy bélyegzőt (cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, bankszámlaszámot érdemes rárakatni)
 • külön bankszámlaszámot nyitni, lehet ugyanannál a banknál, de figyelni kell arra, hogy az egyéni vállalkozástól a bevételek, kiadások elkülönüljenek
 • kötelező kamarai regisztráció (évente 5000 forint) és esetleg agrár- vagy építőipari kamarai regisztrációt (egyszeri 5000 forint)
 • a Bt.-ben személyesen közreműködő tagok (ügyvezetők) vagy valamelyik alkalmazott rendelkezzen olyan szakképesítéssel, amilyen tevékenységet végez a Bt.
 • ha a beltag (családtag) heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, akkor a munkáltatójánál okoz-e gondot, ha egy betéti társaság ügyvezetőjeként céget alapít főállása mellett, tulajdonosa lesz (elvileg csak bejelentés köteles munkatörvénykönyve szerint, de a munkáltató más szabályokat is előírhat)
 • iparűzési adóra bejelentkezni székhely, telephelyek szerint illetékes önkormányzatoknál, meghatározni az iparűzési adózás módját

A betéti társaságnak is kell könyvelő a későbbiek során

Egy betéti társaság könyvelése – akkor is ha katás és alanyi mentes betéti társaságról beszélünk:

 • havi 8-10 ezer forint körül kezdődik maga a könyvelési feladatk ellátása számlaforgalomtól függően. Magasabb számla, banki forgalom, pénztárgép esetén ez 15-20 ezer forint is lehet.
 • plusz havi 2-3 ezer forint az alkalmazottak bérszámfejtése, amennyiben a betéti társasánál lesz alkalmazott.

A Könyveléscentrum is tud segíteni könyvelési, bérszámfejtési, adózási feladatok ellátásában. Kérjen ajánlatot erre kattintva!!!