Mostanában sokat hallottuk, hogy az ÁFA alanyi mentesség határa 12 millió forintra emelkedik. Ez a híradásokban összekapcsolódik a KATA adózás alá tartozó kisvállalkozásokkal is.

Mi ennek az oka?

A jövedelemadózás (ideértve a KATA-t is) és az általános forgalmi adó két egymástól jól elkülönülő és párhuzamosan élő adónem.

A KATA tételes adója által lefedett összeghatár 2018. január 1-től 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedett. Ezen bevételi értékhatár alatt nem kell a KATA-soknak a 40%-os KATA „különadót” megfizetni.

Az ÁFA alanyi mentesség választására jogosító értékhatár 2019. január 1-jével 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedett.

Amennyiben év közben kezdő vállalkozásról beszélünk viszont érdemes odafigyelni a két értékhatár arányosításának eltérő szabályozására.

A KATA adózás esetén irányadó 12 millió forint (ár)bevételi értékhatárt év közben kezdő vállalkozások esetén hónapokban kell számítani. A vállalkozás működési hónapjainak száma és az 1 millió forint szorzata adja, hogy a bevételi értékhatárunk mennyi. Az értékhatár feletti rész után 40%-os KATA adó fog terhelni bennünket.

Ezzel ellentétben az ÁFA alanyi mentesség határát, a 12 millió forintot naptári napok szerint kell arányosítani, így a két arányosított összeg eltérhet egymástól év közben vállalkozó esetén.

Példa. 01. A vállalkozási tevékenységet 2019. március 5. napjával kezded meg. Áfa szerint alanyi mentességet és jövedelemadózás szerint KATA-t választasz az egyéni vállalkozásod nyilvántartásba vételi kérelmében.

Ebben az esetben az áfa alanyi mentességre jogosító értékhatár 12 millió forint számításával időarányosan: 9.928.767 Ft lesz. Azt a számlát, amellyel ezt az összeget átléped már áfával növelt összeggel kell kiállítanod és az alanyi mentes szövegrész helyett a megfelelő áfa kulcsot kell feltüntetned a számládon. Fő szabály szerint 27%-os kulccsal. Az áfa részben erről bővebben olvashatsz.

A KATA bevételi értékhatárod esetében a működés, tevékenység által lefedett hónapok száma és az 1 millió forint szorzata fogja adni a 12 millió forintos bevételi értékhatár összegét. Ez a fenti példa esetén 10 hónap szorozva 1 millió forinttal: 10.000.000 Ft lesz. Azon bevételeid után, amelyek ezen összeghatár felett keletkeznek a tételes KATA felett további 40%-os adóval számolva további KATA adót kell bevallanod és befizetned a tárgyévet követő év február 25. napjáig. (A példa esetén 2020. február 25-ig)