Adó- és járulékkedvezmények a veszélyhelyzet során hozott kormányzati döntések újabb eleme, mely a nehéz helyzetbe került vállalkozóknak próbál segíteni. A gazdaságvédelmi témakörben írodott cikksorozat újabb része következik.

A kormány a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel veszélyhelyzetet hírdetet a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében. Ez a gazdasági szereplők, vállalkozások tízezreinek megélhetését nehezítette meg.

A kormány 61/2020. (III.23.) Kormányrendelete – adó- és járulékkedvezmények a koronavírus járvány idejére

A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet részletezte első körben azt a gazdaságvédelmi akciótervet, amelyet kibővített és pontosított a 61/2020. (III.23.) Korm.rendelet. A koronavírus járvány kapcsán hozott veszélyhelyzet okozta intézkedések sok magánszemélyt és vállalkozást érintenek. A 61/2020. (III.23.) Korm.rendelet. most pontosítja az adókedvezmények és érintettek körét.

A „védett” iparágak – tevékenységi körök pontosítása

A kormányrendeletben felsorolt adó- és járulékkedvezmények a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre terjed ki:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60),
 12. utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79)*,
 13. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
  feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak*,
 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30)*
 15. növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30)**,
 16. egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19)**,
 17. egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29)**,
 18. dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22)**,
 19. dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76)**,
 20. vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70)**,
 21. desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01)**,
 22. szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02)**,
 23. sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05)**
 24. szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21)**.

* kiegészítette a 68/2020. (III.26.) Korm.rendelet
** kiegészítette a 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet

Tényleges főtevékenység a Korm.rendelet szerint

Tényleges főtevékenységnek a Korm.rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak a Korm.rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szociális hozzájárulási adó kedvezménye (SZOCHO)

A 61/2020. (III.23.) Korm.rendeletben felsorolt tényleges főtevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók a Szocho adó törvény alapján alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségüket nem kell teljesíteniük

 1. kifizetőnek az általa a Munka törvénykönyve szerint munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 2. egyéni vállalkozóknak saját maguk után, és
 3. a Tbj. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

Bérből levont adó- és járulékkedvezmények

A 61/2020. (III.23.) Korm.rendeletben felsorolt tényleges főtevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók esetében a Tbj. törvény alapján levont és fizetendő járulékokat a(z)

 1. foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy részére fizetett bérből levont járulékok közül,
 2. egyéni vállalkozó saját maga után fizetett járulékai közül és
 3. a Tbj. szerinti társas vállalkozó járulékai közül

a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

Ebből eredően a 15%-os személyi jövedelemadó előleget is meg kell fizetni az fenti jövedelmek esetén. A családi kedvezmény továbbra is érvényesíthető ezek összegéig.

A fentiek szerinti árulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét a Korm.rendelet szerint.

KIVA – kisvállalati adó kedvezmény

A 61/2020. (III.23.) Korm.rendeletben felsorolt tényleges főtevékenységet végző gazdasági társaságok, amelyek a KIVA törvény szerinti kisvállalati adóalanyok e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény

Nem keletkezik a Szakho.törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a 61/2020. (III.23.) Korm.rendeletben felsorolt tényleges főtevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók esetében a hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.

Adó és járulékkedvezmények időbeli hatálya

A szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülést és a járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

 

Cikkek a témában:

Koronavírus kisokos vállalkozóknak I.

Gazdaságvédelmi intézkedések járvány idején I.

Gazdaságvédelmi intézkedések járvány idején II.

Gazdaságvédelmi intézkedések járvány idején III.

Gazdaságvédelmi intézkedések IV. – KATA adózók