Adatszolgáltatás kötelezettsége van a katásoknak, ha 1 millió forintot elérő értékben számlát állít ki nem katás vállalkozás felé. Erről adatot kell szolgáltassanak a KATA adózók az adóévet követő: 2021 február 25-ig. Korábbi cikkeink folytatása következik…

Korábbi cikkeinkben foglalkoztunk már a 2020. évi KATA bevallás főlapjának kitöltésével, a bevételekről szóló nyilatkozattal és a 40% százalékos kata adóval a 01 lap kapcsán.

Az 1 millió forintot elérő partneri kapcsolatokról kisadózók esetében mindkét fél adatszolgáltatásra kötelezett.

KATA adatszolgáltatás a KATA törvény 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint:

“A kisadózó vállalkozás az (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről és címéről, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.”

KATA adatszolgáltatás adattartalma

  • más személy nevéről és címéről (adószám nem kötelező!)
  • aki nem magánszemély (ezért adószám is, de nem kötelező), vagyis egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság vagy jogi személy
  • naptári évben (2020. január 1. és 2020. december 31. között 2020. évben)
  • megszerzett bevételeinkről (ténylegesen készpénzben vagy banki utalással befolyt), ha

Nem kell adatot szolgáltatni

Nem kell adatot szolgáltatani abban az esetben sem, ha az 1 millió forinot meghaladja adott partnertől származó bevételünk, ha:

  • a partnerünk magánszemély, európai unió tagállamában vagy más államában lakó magánszemély;
  • nem kell számlát kiállítanunk a bevételünkről. Ez azt jelenti, hogy nem kell adatot szolgáltatani 1 millió forint felett sem az egyéb bevételeinkről. Ilyen bevételek lehetnek pl. vállalkozóvá válási támogatás, bértámogatások más olyan bevételek, amelyekről nem kell számlát kiálltanunk.

KATA Adatszolgáltatás a 19KATA nyomtatványon

A 20KATA nyomtatvány 02 lapja szolgál a fent bemutatot naptári évben 1 millió forintot elérő partneri kapcsolatok bejelentésére.

A 20KATA nyomtatvány 02 lapján partnerenként külön sorba kell felvinni azon vevőink adatait akik felé az adóévben 1 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben számlát bocsátottunk ki.

A nyomtatvány a nav honlapján is elérhető és az ANYK keretprogrammal kitölthető, ügyfélkapus azonosítónk segítségével beküldhető.

A 20KATA nyomtatvány 02 lapjának kitöltése:

  • a parnterünk adószámát (nem kötelező!!!),
  • a partnerünk nevét,
  • a partnerünk címét, székhelyét
  • a parnterünk felé kibocsátot (1 millió forintot meghaladó) számláink összegét nettó és forintban feltüntetve.

Az adatokat a nyomtatvány többi oldalán szereplő adatokkal ellentétben itt forintban kell feltüntetni (nem ezer forintban)!!!

A NAV nyomtatvány tájékoztatás szerint:

A más személytől származó bevétel alatt a külföldi személytől (ide nem értve a külföldi magánszemélyt) származó bevételt is figyelembe kell venni az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor. Ebben az esetben az adószámot nem kell kitölteni a nyomtatványon.

Belföldi partnerrel kapcsolatos adatszolgáltatáskor sem kötelező az adószám megadása, de – az egyértelmű és könnyebb azonosíthatóság érdekében – kéri az adóhatóság a partner neve és címe mellett az adószámra vonatkozó információ szerepeltetését is, melynek problémás volta esetén segítségére lehet a ’Céginfo’ kereső szolgáltatása.

Adatszolgáltatás befogadott katás számlákról

A kisadózó katásokat nem terheli olyan kötelezettség, hogy a 20K102 nyomtatványon 2021. március 31-ig adatot szolgáltassanak az általuk befogadott kisadózóktól kapott számlákról. Őket mentesti a törvény 13. §-a ezen kötelezettség alól.

Amennyiben viszont cégünk katás vállalkozástól 1 millió forintot (nettó) elérő számlát fogadott be 2020. évben, akkor cégünk a 20K102 nyomtatványon erről adatot kell, hogy szolgáltasson az állami adóhatóság felé. Az adóhatóság ellenőrizheti, hogy a KATA adózó vállalkozás szerződése nem-e munkaviszony leplezésére irányult. Ha megállapítást nyer, hogy a szerződés a KATA törvény szerint nem felel meg a munkaviszonytól elhatárolás elveinek, akkor a számlákat befogadó gazdálkodó és a KATA adózó vállalkozó vállalkozási (megbízási) szerződését átminősítetik munkaviszonnyá súlyos adó- és járulék hiányt megállapítva.

Kapcsolodó cikkek: