Gyakori kérdés KATA bevallás kitöltése során a 40%-os KATA adó bevallása, annak módja. A 2020. évi KATA bevallással foglalkozó cikksorozatunk II. része következik.

A 2020. évi KATA bevallással foglalkozó cikk I. részét itt találod.

40%-os KATA adó – kinek, mikor, miért?

Mikor kinek kell fizetni és miért a 40% KATA adót? – teszik fel sokan a kérdést. A KATA törvény szabályozza pontosan azt, hogy kinek ls mikor kell a 40% KATA adó megfizetésével számolnia.

A törvény így fogalmaz:

“Azon kisadózó vállalkozás, amely a naptári év minden hónapjára köteles az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót fizet.” … és így folytatódik … “Ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót megfizetni, a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás bevételének a kisadózó vállalkozási jogállás fennállásának az (1)-(2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1 millió forint szorzatát meghaladó része után fizeti meg.”

“(1)-(2), valamint a (4a) bekezdés” ???

(1) A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet.

(2) A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet.

(4) A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer forint.

(4a) A (4) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet. Az e választás alapján fizetendő adó minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint.

Ez mit is jelent?

A törvény szövegét a fentiek alapján úgy kell értelmezni, hogy amennyiben bármelyik hónapban a tételes adót nem fizettük meg arra a hónapra a “kedvezményesen” (40% különadó nélkül) leadózott 1 millió forint bevétel összegét nem vehetjük figyelembe, nem számolhatunk vele az évi 12 milliós bevételi határ számításánál.

Ha év közben kezdjük vállalkozásunkat, minden hónap 1 millió forinttal növeli az bevételi határunkat.  A kata adózásnál indegy hogy főállásban vagy mellékállásban vállalkozunk katásként, a feltétel, hogy a 25 vagy 50  vagy 75 ezer forintot megfizettük-e az adott hónapra.

Pl. 2020. 06.11-én kezdted egyéni vállalkozásodat és folyamatosan tevékenykedtél 2020. decemberig. Továbbá nem szünetelt a KATA adó fizetés táppénz, csed, gyed, vállalkozás szünetelés miatt sem. Ebben az esetben 6-7-8-9-10-11-12 hónapokra a tételes KATA adót megfizetted. Ez 7 hónapnyi tételes KATA megfizetését jelenti, ami 7 x 1.000.000 forint = 7.000.000 forint bevételi határig mentesít a 40%-os KATA adó fizetése alól.

Mi történik, ha egy hónapban 1 millió forint felett számlázol?

Igazából havi szinten az 1 millió forint átlépése esetén még semmi nem történik, ha folyamatosan működik vállalkozásod több hónapon keresztül. Ugyanis nem feltétlen esel bele a 40%-os KATA különadó fizetésébe, hiszen nem havonta kell vizsgálni az 1 millió forint elérését, hanem a teljes bevallási időszak alatt.

A fenti példánál maradva, ha 2020. 06. 11-től működik vállalkozásod és 2020. júniusban egy vagy több számla kibocsátásával eléred a 7 millió forintot, akkor sem feltételen kell majd 40% KATA adót fizetned. Ennek feltétele, hogy decemberig folymatosan működik vállalkozásod, további számlát nem bocsátasz ki az év hátralévő részében és más KATA szerinti bevételed sem keletkezik.

Példa: A vállalkozásod az alábbi hónapokban az alábbi KATA szerinti bevételre tesz szert:

  • júniusban 1.200.000 forint bevételed keletkezik,
  • augusztusban csak 500.000,
  • szeptemberben 1.100.000 forint,
  • októberben 800.000 forint,
  • novemberben 800.000 forint,
  • decemberben 800.000 forint.

A fentiek alapján ebben az esetben is összesen 5.200.000 forint bevételed keletkezik, amivel a 7.000.000 forintos bevételi határba beleférsz, a vállalkozásod 40%-os különadót nem fizet.

Mikor kell 40%-os KATA adót fizetni akkor?

A cikkhez tartozó illusztráción látszik, hogy az illető csak 5 hónapra fizette meg a 25 vagy 50 vagy 75 ezer forint tételes adót 2019-ben. Emiatt 5 millió forint KATA szerinti bevételig mentesült a 40%-os külön KATA adó megfizetése alól. A példában szereplő KATA adózó vállalkozónknak öt tevékenységgel érintette hónapja alatt 10.234.000 forint bevétele keletkezett. Ebből kifolyólag az 5.000.000 forint felé eső 5.234.000 forintot már 40%-os KATA százalékos adó terheli. (2.094.000 forint) A 40%-os KATA adó összegét az adóhatóság ANYK keretprogramja automatikusan kiszámolja nekünk, ha a főlapon a tételes adó által lefedett hónapok számát helyesen adtuk meg.

A 40%-os százalékos KATA adó megfizetése

A bevallás ezen (01 számú) lapján levezetett 40%-os százalékos KATA adót is a főlapról átemelt EZER forintra kerekített adatokból EZER forintra kerekítve számolja ki az űrlap automatikusan, ha a főlapon a megfizetett tételes adóval érintett hónapok számát helyesen adtuk meg.

Az adatokat a 40% százalékos KATA adó kiszámításánál is EZER forintra kell megadni. Az adóalapot és a százalékos adó értékét is!!!

A 40%-os százalékos KATA adót a bevallással egyidejűleg kell megfizetni az adóhatóság KATA adós számlaszámára.

2020. évre vonatkozó bevallás esetén 2021. február 25-ig kell a százalékos KATA adót mefizetni az alábbi számlaszámra:

NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla 

10032000-01076349

Következő cikkünkben az 1 millió forintot meghaladó parneri kapcsolatok bevallását fogjuk részletezni, amelyeket a 20KATA bevallás 02 lapjain kell kitölteni…

Kapcsolodó cikkek: