17,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jei hatállyal, amely a kifizetőket terheli a bérek és bérjellegű kifizetések után. Az új adótörvény több jogszabályt is érint, illetve kihatással volt több más adónemre is. Módosult a KATA adózók ellátási alapja és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás is csökkent.

Szociális hozzájárulási adó

2019. január 1-jétől még a 19,5%-os adómérték terhelte a kifizetőket, munkáltatókat az alkalmazottaik bére után, ám az évközi törvénymódosításnak köszönhetően ez július 1-től 17,5%-ra csökkent.

A béreken kívül ez vonatkozik más bérjellegű és egyéb juttatásokra is, beleértve a cafeteria keretében juttatott jövedelmeket.

A NAV közleménye szerint ez kifejezetten a 2019. július 1-jét követően, július hónapra bevallott bérekre és más juttatásokra alkalmazható kizárólag. Ez azt jelenti, hogy a júliusi bérekre, melyek utalása általában augusztus hónapban történik, és a július hónapban hóközi kifizetéssel utalt más kifizetésekre és egyéb juttatásokra alkalmazható.

Szociális hozzájárulási adó terheli 2019. január 1-e óta:

 1. személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelem után: bérek, munkabér, megbízási díjak stb.,
 2. adófizetési kötelezettség terheli a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjat,
 3. adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a Tbj. törvény szerint biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely járulékalapot képez.
  (pl. egyéni és társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelők minimum járulékalapja)
 4. adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerint külön adózó jövedelmek közül:
  • a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],
  • a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
 5. adófizetési kötelezettség keletkezik
  • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
  • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 6. az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
 7. az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
 8. a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka után,
 9. adófizetési kötelezettség terheli az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót (a továbbiakban: eva adóalany egyéni vállalkozó).

KATA ellátási alap módosítása

A szociális hozzájárulási adó csökkentése a tételes KATA adót fizetők számára is kedvező. Tekintettel arra, hogy a tételes adó törvény szerint került felosztásra a különböző adók és járulékok között, a SZOCHO adó csökkentése az egyéni járulékok arányát kedvezően megnövelte.

Az 50 000 forint tételes KATA adót fizetők ellátási alapja július 1-től 94 400 forintról 98 100 forintra emelkedett. A 75 000 forint tételes adót fizetők ellátási alapja 158 400 forint-ról 164 000 forintra nőtt.

A KATA adózók számára 2019. július 1-jét követő időszakra már az új, emelt ellátási alap figyelembevételével kerül a álláskeresési ellátás, táppénz, GYED, CSED, nyugdíj és más ehhez kötött juttatások megállapítása.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)

17,5%-ra csökkent 19,5%-ról az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási adó mértéke is.

EKHO szerinti adózásra elsősorban a művészeti tevékenységet folytatók, írók, újságírók, színészek, jelmeztervezők, képzőművészek jogosultak.

A 17,5% EKHO továbbra is a kifizetőt terheli a kifizetett juttatás után a szociális hozzájárulási adóhoz hasonlóan.