“Üzletszerű gazdasági tevékenység mi lehet?” Kézműves, kreatív termékek készítése vagy otthoni szépségápolási szolgáltatások során felvetődik gyakran a kérdés. Vajon mi minősül üzletszerű gazdasági tevékenységnek? Ez főleg azért kérdés sokakban, mert nem tudják, hogy ezen tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhetik kizárólag vagy adószámos magánszemély adójogi kategória is megfelel-e számukra.

Mi az, hogy “üzletszerű gazdasági tevékenység”?

Szépségipari szolgáltatók (fodrászok, műkörmösök, pedikür, manikür, kozmetika) tevékenységei, valamint kézműves termékeket otthon készítő és online értékesítő személyek gyakran fordulnak ilyen kérdéssel hozzánk.

Üzletszerű gazdasági tevékenység fogalma

Az egyéni vállalkozást is szabályozó Evec. törvény úgy kezdődik, hogy “Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet“.

Az Szja. törvény szerint “gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.”

Az Szja tv. továbbá azt is mondja, hogy “ha az ingó vagyontárgy átruházásakivéve, ha a magánszemély a bevételt egyéni vállalkozói tevékenysége keretében szerzi meg – gazdasági tevékenység [3. § 46. pont] keretében történik, az (1)-(5) bekezdés rendelkezései szerint megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.”

Önálló tevékenység az Szja. törvény szerint:

Az Szja törvény 16. § (1) bekezdése definiálja az önálló tevékenységet:

“Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe.

Ide tartozik különösen:

 • az egyéni vállalkozó,
 • a mezőgazdasági őstermelő,
 • a bérbeadó,
 • a választott könyvvizsgáló tevékenysége,
 • az európai parlamenti, valamint
 • a helyi önkormányzati képviselői tevékenység.

Tekintve, hogy a törvény csak egy példálózó felsorolást tartalmaz, tulajdonképp ezeken kívül is lehetnek önálló tevékenységek, önálló tevékenységből származó bevételei a magánszemélynek.

Egyéni vállalkozó az Szja törvény szerint

Az Szja törvény 3. § 17. pontja alapján “Egyéni vállalkozó”:

 1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki
  1. az ingatlan-bérbeadási,
  2. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti magánszálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;
 2. a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
 3. az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
 4. az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
 5. az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
 6. a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében.

Szellemi szabadfoglalkozás

Bizonyos tevékenységeket szoktak szellemi szabadfoglalkozásnak nevezni. Ezeket munkaviszony mellett is gyakorolhatjuk. Gyakran ezekre mondják, hogy adószám birtokában szabadon végezhetőek. Jellemző példa erre amikor tanárok, pedagógusok otthon magántanítványokat korrepetálnak, nyelvi vagy más magánórákat adnak magánszemélyeknek.

Szellemi szabadfoglalkozás típikusan:

 • tudományos,
 • oktatói,
 • művészeti,
 • lektori,
 • szerkesztői,
 • jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és
 • az állami projektértékelői jogviszony.

Üzletszerű gazdasági tevékenység-e amit végzek?

A fenti kérdést a leírt jogszabályi helyek alapján érdemes körültekintetően mérlegelni és tisztázni adótanácsadó, adószakértő személy megkérdezésével.

Tekintettel a fenti jogszabályi hivatkozásokra, fontos kérdéseket kell megválaszolnunk annak eldöntéséhez, hogy adószámos magánszemélyként ilyen tevékenységet végezhessünk otthonról.

 • Van-e máshol munkaviszonyom, főállásom, amelyet csak kiegészít egy nem rendszeres önálló tevékenységből származó jövedelem (pl. ingó értékesítés)?
 • Rendszeres-e az önálló tevékenységem, amely nyilván bevétel és ezáltal jövedelem szerzésére irányul?
 • Függetelen formában történik-e ez a tevékenységem? Tehát nem valakinek bedolgozva, munkaviszonyt leplező módon folytatom a tevékenységet?
 • Magánszemélyek felé történik-e túlynomó részt a szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés? Amennyiben cégek, vállalkozások felé állítanánk ki számlát, a kifizető cég ezesetben adóelőleg levonására kötelezett ugyanis.

Sajnos számolni kell azzal, hogy egy NAV ellenőrzés a fentieket vizsgálva számunka hátrányos határozatot hozhat. Amennyiben ezt a tevékenységünket “főállásban” végezzük, rendszeresen, üzletszerűen bevétel ellenében, nyereség elérése céljából, akkor az adóhatóság megállapíthatja, hogy vállalkozói tevékenységet végeztünk. Ennek jogkövetkezményei lehetnek mulasztási bírságok, illetve adó és járulékhiány megállapítása is.

A fentiekből látszik, hogy ellenőrzés esetén az adóhatóság fogja saját hatáskörben mérlegelni, hogy tevékenységünk “üzletszerű illetőleg tartós vagy rendszeres”. Ez alapján előfordulhat olyan is, hogy adószámos magánszemélyként történő tevékenységünket átminősíti egyéni vállalkozássá, ami alapján adó- és járulékhiányt állapíthat meg.