Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek az Áfa tv. szerint az étkezőhelyi vendéglátás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást végzők.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett tevékenységek

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett mindenki, aki a 2016. évi LXVI. törvény 261. § alapján az Áfa törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatást (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) végez.

  • Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből)
  • Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

A fentiek szerint felsorolt 5%-os áfa körbe tartozó tevékenységek után kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallani és megfizetni az alanyi adómentes vállalkozásoknak is.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett

Turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

A hozzájárulás alapja

A hozzájárulás-köteles szolgáltatás (5% áfás) általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

A hozzájárulás mértéke 4%

A hozzájárulás mértéke 4%

A hozzájárulás bevallása és megfizetése

A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított

  • számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a
  • számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja.

Az 5%-os áfa körbe tartozó tevékenységek, szolgáltatások, termékértékesítések a hozzájárulási adó alapját képezik.

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

  • a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,
  • azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig (alanyi adómentes vállalkozások)

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti.

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.