A személyi jövedelemadó az egyik legösszetettebb és legszerteágazóbb adó típus, amely a magánszemélyek, természetes személyek elsődleges jövedelemadózási formája.

Személyi jövedelemadó terhel főszabály szerint minden belföldi és külföldi magánszemélyek által Magyarországon szerzett jövedelmet.

Személyi jövedelemadó és a jövedelemadózás

Ahogy a társasági adó a gazdasági társaságok, úgy az SZJA vagy személyi jövedelemadó a magánszemélyek legfőbb jövedelem adója Magyarországon.

Az ÁFA után az állami központi költségvetés második legnagyobb bevételi forrása.

A személyi jövedelemadó rövid lényege, hogyha a bevételeinkből levonjuk a költségeinket, az így kapott nyereséget vagy jövedelem után adót fizetünk. Persze ez annál jóval összetettebb és szerteágazó adó típus és talán a legbonyolultabb adóbevallása is ennek van, amit a kezdő vállalkozók pont ezért nem szeretnek.

SZJA rendszere, jövedelem típusok, csoportosításuk:

 1. Összevontan adózó és
 2. Külön adózó jövedelmek

Összevontan adózó jövedelmeken belül:

 1. Nem önálló tevékenységből és
 2. Önálló tevékenységből származó jövedelmek.
Nem önálló tevékenységbe tartozó jövedelmek:
 1. munkaviszonyból származó jövedelem, bérjövedelem,
 2. tagi jogviszony, társas vállalkozók jövedelme.
Önálló tevékenységbe tartozó jövedelmek:
 1. egyéni vállalkozó tevékenységből származó rendszeres kivét,
 2. mezőgazdasági őstermelő tevékenység,
 3. lábon álló termés értékesítéséből származó jövedelem,
 4. ingatlan és ingó bérbeadása,
 5. választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem,
 6. megbízási jogviszonyból származó jövedelem,
 7. európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselő tevékenységéből származó jövedelme.

Külön adózó jövedelmek:

 1. egyéni vállalkozó nyereség adózása, abból származó jövedelem, osztalékadó (tételes adózás),
 2. egyéni vállalkozó (15 millió Ft) és mezőgazdasági kistermelő (8 millió Ft) átalányadózása,
 3. fizetővendéglátóhely tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása,
 4. ingó, ingatlan, vagyoni érték átruházásból származó jövedelem adózása,
 5. tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből származó jövedelem,
 6. tőkejövedelmek: kamatjövedelem, csereügyletből származó jövedelem, osztalék jövedelem, árfolyamnyereség jövedelme, tartós befektetésből származó jövedelem, társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén kivont jövedelem.

Személyi jövedelemadó alapja, mértéke

A bérjellegű jövedelmeket jelenleg bruttó módon (költségek figyelembevétele nélkül) számoljuk és ezekre az egy kulcsos 15% adómértéket kell számítani. Számtalan kedvezmény van a bérjövedelmeknél is pl. családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékkal élők, tartós betegség után járó kedvezmény stb.

>> 2020 .ÉVI BÉRKALKULÁTORUNK ITT ÉRHETŐ EL<<

Az őstermelői és vállalkozói jövedelem kiszámítása során a bevételek és költségek különbözete adja a jövedelmet. A jövedelmet 9% szja terheli és a fennmaradó, adózott nyereség az osztalékfizetés szabályai szerint tovább adózik 15% szja és 14% eho terheli jelenleg. Az eho helyébe 2019-től a 19,5%-os Szochó adó lép az új törvény értelmében.

Mind a bevételek, mind a költségek, mind a jövedelemalap és mind az osztalékalap kiszámításánál lehetnek további növelő és csökkentő tételek, és adóalap kedvezmények. Az őstermelő törvény szerinti adózása is összetett kedvezményrendszert biztosít.

Bevallási és befizetési határidők

Az SZJA bevallás határideje 2019. évtől kezdve már egységesen május 20. napja vagy az azt követő munkanap. Az adót, adó különbözetet is eddig kell megfizetni. A kifizető, munkáltató a bérjellegű jövedelmekből a kifizetés hónapját követő 12-ig vallja be és fizeti meg előleg formájában. Az adószámos magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó negyedévente a negyedévet követő hónap 12-ig fizeti meg a saját jövedelméből számított negyedéves adóelőleget.

Példa I. (2019):

Bér kalkulátor 2019.
Minimálbér
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 149 000
– szociális hozzájárulási adó 19,50% 29 055
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 235
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 21,00% 31 290
Munkáltató összes bérköltsége 180 290
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 149 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 22 350
-nyugdíjjárulék 10,00% 14 900
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 5 960
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 4 470
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 235
– össze levont adó járulék 33,50% 49 915
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 99 085
Összes adó és járulék 81 205
Garantált bérminimum
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 195 000
– szociális hozzájárulási adó 19,50% 38 025
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 925
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 21,00% 40 950
Munkáltató összes bérköltsége 235 950
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 195 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 29 250
-nyugdíjjárulék 10,00% 19 500
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 7 800
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 5 850
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 925
-dolgozótól levont adó, járulék 33,50% 65 325
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 129 675
Összes adó és járulék 106 275

 

Példa II. (2018):

Minimálbér (2018)
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 138 000  
– szociális hozzájárulási adó 19,50% 26 910
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 070
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 21,00% 28 980
Munkáltató összes bérköltsége 166 980  
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 138 000  
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 20 700
-nyugdíjjárulék 10,00% 13 800
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 5 520
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 4 140
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 070
– össze levont adó járulék 33,50% 46 230
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 91 770  
Összes adó és járulék 75 210  
Garantált bérminimum (2018.)
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 180 500  
– szociális hozzájárulási adó 19,50% 35 198
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 708
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 21,00% 37 905
Munkáltató összes bérköltsége 218 405  
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 180 500  
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 27 075
-nyugdíjjárulék 10,00% 18 050
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 7 220
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 5 415
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 708
-dolgozótól levont adó, járulék 33,50% 60 468
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 120 033  
Összes adó és járulék 98 373  

 

Kapcsolódó tartalmak: