Személyi adókedvezmény néven mindenki adójából kedvezményre jogosult, aki a jogszabály szerinti tartós betegsége, súlyos fogyatékossága van igazoltan. Ezen adókedvezményt az igazolás szerinti kezdő évtől igényelheti. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy önellenőrzéssel a korábbi évek adóját is vissza lehet igényelni az elévülési határidőn – 5 éven – belül.

A családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy gyermekes anyák kedvezménye mellett ez is egy adókedvezmény fajta a személyi jövedelemadó rendszerében.

Személyi adókedvezmény igénybevételére jogosító betegségek

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza tételesen a BNO kódokat. A BNO kódok azon súlyos fogyatékosságnak minősülő súlyos betegségeket jelölik, amelyek alapján személyi jövedelemadó kedvezményre lehetünk jogosultak. A BNO kód kereső itt is kereshető formátumban megtalálható.

Amennyiben ilyen betegséggel rendelkezünk, akkor arról a kórházi zárójelentés és ambuláns dokumentumok alapján a kezelő szakorvos, vagy a háziorvos is kiállíthatja azt az igazolást, amely alapján az adóhatóság igazoltnak fogadja el a súlyos fogyatékosság adókedvezményét. Ilyen igazolást itt is letölthettek.

Érdemes a jegyzéket ellenőrizni, amennyiben tudjuk, hogy tartós betegségben szenvedünk és eddig nem vettünk igénybe személyi adókedvezményt. Önellenőrzés útján – igazolás birtokában – adótanácsadó szakemberünk segítségével visszamenőleg is igénybe veheted az adókedvezményt és az adóhatóság az adót visszatéríti.

Személyi adókedvezmény összege

2020. december 31-ig adókedvezményként működött (és nem adóalap-kedvezményként) a személyi adókedvezmény amely a mindenkori minimiálbér 5%-a havonta.

 • 2020-ban a minimiálbér 161.000 forint 5%-a: 8050 forint havonta,
 • 2019-ben a minimálbér 149.000 forint 5%-a: 7450 forint havonta,
 • 2018-ban a minimálbér 138.000 forint 5%-a: 6900 forint havonta,
 • 2017-ben a minimálbér 127.500 forint 5%-a: 6375 forint havonta,
 • 2016-ban a minimálbér 111.000 forint 5%-a: 5550 forint havonta,
 • 2015-ben a minimálbér 105.000 forint 5%-a: 5250 forint havonta,
 • 2014-ben a minimálbér 101.500 forint 5%-a: 5075 forint havonta.

Személyi kedvezmény miatti önellenőrzés

Amennyiben súlyos fogyatékosságot jelentő tartós betegségünkről orvosi papírjaink megvannak és adóhatóság által elfogadott igazolást háziorvosunk kiállítja nekünk, akkor a betegség kezdétől visszamenőleg igénybe tudjuk venni a személyi adókedvezményt. Az önellenőrzés elkészítésében érdemes szakemberhez fordulni. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján kedvezményes díjazásért elkészítjük a jogszabályi lehetőségek szerint 5 évre visszamenőleg személyi jövedelemadó bevallásaitok önellenőrzését.

Amennyiben 2020. december 31-ig elkészítetted az szja bevallások önellenőrzését az 5 év alatt visszaigényelhető személyi adókedvemény maximális összegeivel az alábbi adóvisszatérítésre lehetsz jogosult:

 • 2019-ben 7450 forint havonta, összesen 89.400 forint, 
 • 2018-ban 6900 forint havonta, összesen 82.800 forint,
 • 2017-ben 6375 forint havonta, összesen 76.500 forint,
 • 2016-ban 5550 forint havonta, összesen 66.600 forint,
 • 2015-ben 5250 forint havonta, összesen 63.000 forint,
 • 2014-ben 5075 forint havonta, összesen 60.900 forint.

2021-től a személyi adókedvezmény rendszere átalakult személyi adóalapkedvezménnyé. Összegét tekintve nem változik a ténylegesen igénybe vehető adókedvezmény, csak nem adóban, hanem adóalapban kell kalkulálnivele. Korábban a minimálbér 5%-a volt az ADÓkedvezmény, 2021-től pedig a minimálbér 33%-a lett az ADÓALAPkedvezmény.

Személyi adókedvezmény 2021-től

2021-ben a tartós betegségre, súlyos fogyatékosságra tekintettel figyelembe vehető kedvezmény havonként a 167.400 Ft minimálbér 33%-a. Ez 55.242 forint adóalap csökkentést jelent. Ennek a 15% személyi jövedelemadója: 8.286 forint adókedvezményt eredményez havonta.

2021-től már csak a 2015. évi szja bevallásra nyújtható be önellenőrzés az 5 éves elévülési időre tekintettel!

Orvosok, háziorvosok, egészségügyi intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége (‘K51-es adatszolgáltatás)

A fenti igazolást sokszor nehézkes megszereznie a betegeknek és adókedvezményre jogosultaknak. De miért? Az orvosok, házi orvosok, egészségügyi szolgáltatók, melyek az adókedvemény igazolásának kiállítására jogosultak, az adóhatóság felé minden kiadott igazolásról részletes adatszolgáltatásra kötelezettek a tárgyévet követő év január 31-ig.

Az adatszolgáltatásra kötelezett orvos vagy egészségügyi szolgáltató (igazolást kiállító szerv) az adóhatóság felé a 2020-ban kiállított igazolásokról 2021. január 31. (február 1-ig) szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatásnak a 21K51-es nyomtatvány M lapjain minden magánszemély részére kiállított igazoláson szereplő minden adatot fel kell tüntetni. Ez sokszor aránytalan többlet adminisztrációs terhet ró az orvosokra ill. azok könyvelőire.