Szakképzési hozzájárulás terheli a béreket, szociális hozzájárulási adó alapját képező kifizetéseket és társas vállalkozók járulékalapját.

A szakképzési rendszer finanszírozásának költségvetési fedezetét a vonatkozó törvény szerint a bérek és személyi jellegű más kifizetéseket terhelő szakképzési hozzájárulás adja.

A bérjövedelmek, bérjellegű kifizetések esetén a szakképzési hozzájárulás alapja a minimálbér.

A munkabérek esetén alapja a járulékalapot képező jövedelem, rendszeres bér esetén a havi munkabér a hozzájárulás alapja.

Megbízás esetén a kifizető a bevételek és költségek különbsége alapján meghatározott jövedelem alapján számítja ki a szociális hozzájárulási adó alapját, amely a szakképzési hozzájárulás alapja is lesz.

Társas vállalkozók esetében, ha azok nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján működnek személyesen közre a vállalkozásban, akkor a részükre megállapított, kifizetett jövedelem a szakképzési hozzájárulás alapja, de minimum a minimálbér, vagy a garantált bérminimum 112,5%-a.

Annak eldöntése, hogy a minimálbér vagy a garantál bérminimum a járulékszámítás alapja, mint minden más esetben itt is attól függ, hogy a vállalkozó által végzett tevékenység középfokú végzettséget igényel-e. Amennyiben igen, akkor a minimálbérnél magasabb összegű garantált bérminimum lesz a járulékszámítás alapja.

Egyéni vállalkozók kizárólag az általuk foglalkoztatott személy bérjövedelmei után kell, hogy szakképzési hozzájárulást fizessenek.

Magánszemély foglalkoztatók (pl. őstermelők) a foglalkoztatottak után sem fizetnek szakképzési hozzájárulást.

Szakképzési hozzájárulás alapja, mértéke

A törvény szerint alapja a szociális hozzájárulási adó alapjával egyezik meg a szakképzési hozzájárulási törvény alanyai esetében.

Alapja alkalmazottak esetén a ténylegesen kifizetett, juttatott bér összege. Részmunkaidő esetén az arányosan juttatott munkabér, bérjövedelem.

Társas vállalkozók esetén a minimálbér, garantált bérminimum alapulvételével annak 112,5%-a, vagy attól magasabb juttatás, bér, kifizetés esetén a ténylegesen kifizetett jövedelem.

Mértéke: 1,5% jelenleg.

Bevallási és befizetési határidők

Havonta kell bevallani és megfizetni a következő hónap 12. napjáig.

Eltérő szabályok itt is vannak. Például nem kell megfizetnie a magánszemélynek és a magánszemély által foglalkoztatottak részére juttatott bérek, kifizetések után, mivel a vonatkozó törvény alapján ők nem alanyai ennek a járuléknak.