A népegészségügyi termékadó egy fogyasztási típusú adó, melyet a felsorolt termékek esetén az értékesítő vagy a termék beszerző fizet meg. 2011-es bevezetése óta a törvényben tételesen nevesített termékek után kell a belföldi első értékesítőnek (gyártó) vagy a külföldről belföldi forgalomba hozó beszerző (importőr) vállalkozónak megfizetnie. A köznyelvben “csipszadó” elnevezéssel híresült el. Alapvetően az egészségtelennek tartott élelmiszerek: chips, cukor, kakaópor, üdítőitalok, energiaitalok, szörpök és alkoholos termékek többlet adóját sorolják ide. A fogyasztási adók, akárcsak az áfa, a termék árába beépül és a végső fogyasztót terheli.

Népegészségügyi Termékadó – NETA alanya

A népegészségügyi termékadó alanya:

 1. az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő (belföldi gyártó)
 2. az adóköteles terméket beszerző (külföldről Magyarországra történő behozatal, importőr) személy, szervezet.

A NETA adót érintő részletes tájékoztató a NAV honlapján is hozzáférhető, így abból idézük most a legfontosabb szabályokat.

NETA alapját képező termékek

Üdítőital

Előrecsomagolt termékként forgalomba hozott, hozzáadott cukrot tartalmazó és 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget meghaladó cukortartalmú 2009, 2202 vámtarifaszám alá tartozó – energiaitalnak nem minősülő – termékek, és a szörp, kivéve:

 • 25% (a feletti) gyümölcs-, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok,
  gyümölcslevek és zöldséglevek,
 • 50 % (a feletti) tejalapanyag felhasználásával készült termékek,
 • a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonat alapú szörpök, a legalább 25%
  gyümölcs-, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök.

Energiaital

Előrecsomagolt termékként forgalomba hozott, a 2009, 2202 vámtarifaszám alá tartozó termék, amely metil-xantint tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék összetevője tartalmazza és tartalmaz taurint, ideértve azt az esetet is, ha a taurint a termék összetevője tartalmazza és a metil-xantin tartalma meghaladja az 1 milligramm metilxantin/100 milliliter mennyiséget vagy taurintartalma meghaladja a 100 milligramm/100 milliliter mennyiséget, vagy az a termék, amelyiknek a metil-xantin tartalma meghaladja a 15 milligramm/100 milliliter mennyiséget. Az energiaital cukortartalmának nincs jelentősége.

Előrecsomagolt cukrozott készítmény

Előrecsomagolt termékként forgalomba hozott, hozzáadott cukrot tartalmazó:

 • 1704, 1905, 2105 vámtarifaszám alá tartozó termék, ha cukortartalma meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, kivéve: ha a termék legalább 20 gramm méz/100 gramm mennyiséget tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma nem haladja meg a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget.
 • 1806 vámtarifaszám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és
  cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget és
  kakaótartalma 40 gramm/100 gramm terméknél alacsonyabb, kivéve: az 50 %-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek.

Hozzáadott cukor az, amit adalékanyagként adnak a termékhez és nem a termék természetes összetevője tartalmazza. Ezek a cukrok a 1701, 1702 vámtarifaszám alá tartoznak. Az előrecsomagolt cukrozott készítmény lehet fagyasztott termékek is.

Sós snack

 • előrecsomagolt cukrozott készítménynek nem minősülő, 1905, 2005 20 20, 2008
  vámtarifaszám alá tartozó,
 • gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült,
 • sütött, extrudált vagy pörkölt,
 • ízesített és azonnali fogyasztásra alkalmas termék,

ha sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget, kivéve: a kenyér és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti, legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari termék.

Nem termékadó-köteles a termék, ha a feldolgozás más technológiával történik (nem sütéssel, extrudálással vagy, pörköléssel). A sós snacknél fontos, hogy azonnali fogyasztásra alkalmas legyen, ezért nem tartoznak ide sem a fagyasztott termékek (pl. mirelit pizza), sem a melegítésre szoruló termékek.

Ételízesítő

 • előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
 • a 2103, 2104 vámtarifaszám alá tartozó termék, ha
 • sótartalma meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget. kivéve: gyermektápszer, fogyasztásra kész leves, mártás, mustár, ketchup, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő zöldség készítmény, ha a sótartalma nem haladja meg a 15 gramm só/100 gramm mennyiséget.

Ízesített sör

 • előrecsomagolt termékként forgalomba hozott
 • üdítőitalnak nem minősülő ital, amely
 • sört és hozzáadott cukrot, illetve édesítőszert tartalmaz, vagy valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert, feltéve, hogy a cukor-, illetve édesítőszer-tartalom együttesen meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek megfelelő édesítőszer/100 milliliter mennyiséget.

Alkoholos frissítő

 • előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
 • legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,
 • 2208 vámtarifaszám alá tartozó ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot tartalmaz, feltéve, hogy hozzáadott cukrot, illetve édesítőszert tartalmaz és a cukor-, illetve édesítőszer-tartalma
  együttesen meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek megfelelő édesítőszer/100 milliliter mennyiséget.

Gyümölcsíz

 • előrecsomagolt termékként forgalomba hozott
 • a 2007 vámtarifaszám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget. kivétel: a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsemet, extrazselét, marmeládot és
  különleges minőségű lekvárt.

Alkoholos ital

 • előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
 • a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholterméknek minősülő ital, ide nem értve az alkoholos frissítőt és a Jöt. 133. § (1) bekezdés e)-i) pontja hatálya alá tartozó alkoholterméket.

Népegészségügyi Termékadó – NETA mértéke (alapja)

 • üdítőital esetében 15 forint/liter,
 • szörp (üdítőital) esetében 240 forint/liter,
 • energiaital (taurin tartalommal) esetében 300 forint/liter,
 • energiaital (taurin nélkül) esetében 50 forint/liter,
 • cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm,
 • más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/kilogramm,
 • sós snack esetében 300 forint/kilogramm,
 • ételízesítő esetében 300 forint/kilogramm,
 • ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter,
 • gyümölcsíz esetén 600 forint/kilogramm,
 • alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma
  • 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem éri el, 25 forint/liter,
  • 5 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem éri el, 120 forint/liter,
  • 15 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem éri el, 360 forint/liter,
  • 25 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem éri el, 600 forint/liter,
  • 35 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem éri el, 850 forint/liter,
  • 45 térfogatszázalék vagy annál nagyobb, 1100 forint/liter.

Népegészségügyi Termékadó alóli mentesség

Mennyiséghez kötött mentesség

Az adóalany mentesül a termékadó megfizetése alól, ha a naptári évben az adóköteles termékből 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít. Az értékhatárok átlépése esetén a mentességi határ alatti termékek is adókötelessé válnak. Adóbevallást kell benyújtani és NETA adó számított összegét meg kell fizetni.

Értékesítéshez kötött mentesség

Az első belföldi értékesítés akkor termékadómentes, ha az megfelel az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek.

További mentesség vonatkozik az első belföldi értékesítésre, ha a vevő az Áfa tv. 89. § (1) bekezdése vagy 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesíti a terméket (a vevő a terméket az Európai Unió másik tagországába vagy harmadik országba történő továbbértékesítés céljából vásárolja).

Ennek a mentességnek két feltétele:

 • a továbbértékesítés fenti formáiról a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik,
 • a továbbértékesítést – a továbbértékesített adóköteles termék mennyiségének közlésével – hitelt érdemlően (pl. a termék külföldre történő kiszállítását tanúsító fuvarokmánnyal, átvételi elismervény hiteles másolatával) igazolja az eladónak.

Beszerzéshez kötött mentesség

A beszerzéshez, akkor kapcsolódik mentesség, ha az adóalany belföldön saját adóköteles termék előállításához használ fel anélkül, hogy a beszerzett termék előrecsomagolt jellegét megváltoztatná.

NETA adó megállapítás és bevallása

Az adót arra az időszakra kell megállapítani és bevallani, amely számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, az értékesítésről kiállított okiraton szereplő teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, számla, számviteli bizonylat vagy az értékesítésről kiállított más okirat kiállításának időpontja az adó-megállapítási időszakra esik.

Az adóalany bevallási kötelezettségét – általános esetben – a rá irányadó áfa bevallási időszak szerint teljesíti (havi, negyedéves, éves), az általános forgalmi adó bevallására előírt határidőig az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon (’NETA).

Az áfában alanyi mentességben részesülő adóalany vagy a bevallás benyújtására nem kötelezett áfa alany, továbbá az áfa alanynak nem minősülő adóalany bevallási kötelezettségét az adóévet követő év második hónapjának/ február 25. napjáig teljesíti.

Az adófizetési kötelezettséget a bevallás benyújtására előírt határnapig kell teljesíteni, a „NAV népegészségügyi termékadó bevételi számla” elnevezésű, 10032000-01077003 számú számlára kell megfizetni.

Népegészségügyi Termékadó 10% felajánlása

Az adó alanya a fizetendő adóját felajánlhatja egészségmegőrző program finanszírozására az adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozatával, azzal, hogy az adófelajánlás összege legfeljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10%-áig terjedhet.

Népegészségügyi Termékadó nyilvántartási kötelezettsége

A nyilvántartásból ki kell tűnnie

 • az adó-megállapítási időszak első és utolsó napján az adóalany tulajdonában álló és
 • ebben az időszakban beszerzett, vevőtől visszavett, más módon kapott, továbbá
 • az adókötelesen, adómentesen értékesített, selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltűnt, más módon az adóalany tulajdonából kikerült adóköteles termék mennyiségének, termékenkénti bontásban.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adófizetésre nem kötelezett magánszemélyt nyilvántartásvezetési kötelezettség nem terheli.