KFT adózásának összehasonlítása során a korlátolt felelősségű társaság által választható két jövedelemadózási lehetőséget vizsgáljuk. A KFT kizárólag a KIVA (kisvállalati adó) és a társasági adó szabályai szerint állapíhatja meg jövedelmei adóját. Tekintettel arra, hogy 2021-től a 3 millió forintot elérő egy partnertől szerzett bevételeket 40%-os adó terheli a kisadózó, katás vállalkozások esetén, ezért most sokan érdeklődnék más adózási alternatívák után.

Korábban már foglalkoztunk:

Kft adózásának összehasonlítása

A cikkben leírtak az egyszemélyes és a több személyes korlátolt felelősségű társaság adózási lehetőségeire is vonatkozik.

Korlátolt felelősségű társaság az alábbi adózási lehetőségek közül válaszhat:

Bármelyik adózási lehetőséget választjuk Kft-énk részére, mindkét esetben a Számviteli törvény hatálya alá fog tartozni gazdasági társaságunk, így számviteli beszámoló készítésére és közzétételére kötelezett. A számviteli beszámoló elkészítése minden esetben könyvelő szakember hozzáértését igényli.

Korlátolt felelősségű társaság adózása

A Kft adózásának összehasonlítása egy modell alapján felépített gyors kalkuláción alapul. A modellünk feltételezi, hogy

  • évi árbevételed maximum 12 millió forint, tehát
  • alanyi adómentes értékhatáron belül maradsz,
  • a leggyakoribb 2%-os iparűzési adókulccsal készítettük a számítást,
  • tételes költségelszolás szerinti társasági adózás esetén a kamarai tagdíj (5000 Ft), iparűzési adó (évi 240.000 Ft) és könyvelési díj költséget (240.000 Ft) vettünk figyelembe,
  • a modell magas hozzáadott értékű szolgáltatási tevékenységi kört feltételez, ezért más költséggel nem számol,
  • egyéb tételesen elszámolható költségekkel a modell nem számol pl. kis értékű 200 ezer Ft alati tárgyi eszközök (pl. laptop) egyösszegű értékcsökkenése, tárgyi eszközök amortizációja, képzések, továbbképzések költségei stb.,
  • a 2020-as minimálbérrel tudunk jelenleg kalkulálni, ami 2021. január 1-től várhatóan emelkedni fog,
  • az osztalék után csak személyi jövedelemadót és kiva esetén kivát kell fizetni, mivel a szochó adó fizetési felső korlátot a minimálbér kétszerese miatt elérjük,
  • jelen modell esetén a betéti társaságban egy fő működik személyesen közre a társaság érdekében (ügyvezető is), a többi tag nem ügyvezető, nem személyes közreműködő ún. “csendes társ”
  • a vállalkozásból minden jövedelmet optimális adóterhelés mellet ki szeretnél venni, nem marad a vállalkozásban a nyereség (nem képződik eredménytartalék).

A 12 millió forint éves árbevételtől nagyságrendileg magasabb, vagy alacsonyabb bevétel, továbbá egyedi költségelszámolási és adózási lehetőségek (pl. cégautóadó), illetve a belföldi- vagy külföldi-, egy vagy több kifizetőtől származó bevételek miatt az itt bemutatott modelltől eltérő adóterhelés is előállhat a valóságban.

Kft adózásának összehasonlítása – Adóoptimalizálás

Az optimális adózás kiválasztása érdekében érdemes szakemberrel konzultálni a vállalkozás indítása vagy új jövedelemadózásra való átérés előtt már időben. Tekintettel arra, hogy a társasági adózás illetve a kisvállalati adózás merőben eltérő jövedelemadózás szemlélettel rendelkezik, a társaság tevékenysége, eszközigénye, beruházási tervei más adókedvezményeket, költségelszámolási lehetőségeket jelentenek a két adónem esetén.

Kft adózásának összehasonlítása – éves kalkuláció

adatok Ft
TÁRSASÁGI ADÓ KIVA
ÁRBEVÉTEL 12 000 000 12 000 000
RÁFORDÍTÁSOK 485 000 500 480
BÉRKÖLTSÉG 3 864 000 3 864 000
ÖSSZES BEVÉTEL 12 000 000 12 000 000
NYERESÉG/VESZTESÉG 7 441 000 7 425 520
TAO (9%) 669 690
KIVA (11%) 425 040
SZOCHO ADÓ (15,5%) 598 920
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJ. (1,5%) 57 960
OSZTALÉK SZJA (15%) 1 015 697 1 050 072
OSZTALÉK SZOCHO (0)/KIVA 11% 0 770 053
LEVONT SZJA, TB JÁRULÉK 1 294 440 1 294 440
Iparűzési adóalap 12 000 000 12 774 000
Iparűzési adó 2% 240 000 255 480
ADÓK ÖSSZESEN 3 876 707 3 795 085
ADÓK OSZTALÉK KIFIZETÉS NÉLKÜL 2 861 010 1 974 960
ADÓTERHELÉS % 32,31% 31,63%


Kapcsolódó tartalmak: