A települési önkormányzatok részére fizetendő a vállalkozókat érintő legjelentősebb adónem az iparűzési adó, melynek mértéke legfeljebb 2% lehet.

Ezen adónem szabályozásához biztosít a helyi adóról szóló törvény egyfajta keretszabályt. A települési önkormányzatok a törvényben foglalt kereteken belül rendeleteikben szabályozzák a bevezetni kívánt és saját forrást biztosító adónemeket. A helyi iparűzési adó (HIPA) az önkormányzati rendszer számára a legnagyobb adóbevételt biztosító adó.

Ezen adó szempontjából az a kérdés, hogy a vállalkozásod székhelye és – ha van – telephelye, mely település (önkormányzat) területén található. A székhely szerint illetékes településen minden esetben iparűzési adót kell fizetned. Amennyiben a vállalkozásodnak más településen is van telephelye, ezt az adót ott is meg kell fizetned, de ebben az esetben az adó meg fog oszlani a két település között. A megosztásnak több módja is van ilyen esetben.

Vállalkozás kezdésekor minden esetben a székhely és – amennyiben van telephely – a telephely szerint illetékes önkormányzat(ok)hoz be kell jelentkezni. Új telephely létesítésekor is szükséges az adott településen bejelentkezni a települési adóhatóságnál.

Továbbá egy adott településen ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység is iparűzési adó fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

Az adó alanya: a vállalkozó

Vállalkozó – a törvény szerint:

 • személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
 • jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
 • egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak.

Iparűzési adó alapja (leegyszerűsítve):

 • + Nettó árbevétel
 • – Eladott áruk beszerzési értéke
 • – Alvállalkozó teljesítés értéke
 • – Anyagköltség
 • – Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés értéke
 • = Iparűzési adóalap
 • X Települési adó mértékével %
 • = Iparűzési adó

Az iparűzési adó bevallása és előlegfizetés:

Az adót önadózással (saját magunknak kell) tárgyévet követő év május 31. napjáig kell bevallani és megfizetni.

A fizetendő adót csökkenti a már megfizetett előleg.

Az adó előleget a bevallásban önadózás szabályai szerint kell megállapítani. A tárgyévi első előleget március 15. napjáig (azt követő első munkanap) és a tárgyévi második előleget szeptember 15. napjáig kell megfizetni a települési adóhatóság (a jegyző) felé.

Az ideiglenes adót naptári napokra (minden településen megkezdett napra) kell megfizetni.

Az iparűzési adó mértéke:

Településenként változó az adó mértéke, de a törvény szerint legfeljebb 2% lehet.

A települések helyi adó mértékeit a Magyar Államkincstár weboldalán lehet megtalálni.

Az adó (HIPA) alapjának egyszerűsített meghatározása:

 1. A vállalkozó árbevétele nem haladta meg a 8 millió forintot (tört év esetén naptári napokra számolva időarányosan) az adó alapját a vállalkozó a nettó árbevételének 80%-ában is megállapíthatja. (HIPA alap = nettó árbevétel 80%-a)
 2. Az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) alá tartozó vállalkozó az adó alapját az EVA alap 50%-ában is megállapíthatja. (HIPA alap = EVA alap 50%-a)
 3. A KIVA (kisvállalati adó) alá tartozó vállalkozó az adó alapját a KIVA alapját 20%-kal növelt összegben is megállapíthatja. (HIPA alap = KIVA alap 120%-a)
 4. A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) alá tartozó vállalkozó az adó alapját úgy is megállapíthatja, hogy székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. (HIPA alap = 2,5 millió Ft/település) Ebben az esetben fontos szabály, hogy bevallást sem kell készítenünk adóévet követően május 31-ig. Kezdő vállalkozó viszont 45 napon belül választhatja egy bejelentkezési adatlap megküldésével az önkormányzat felé. Már működő vállalkozások a következő adóév február 15-ig tett változásbejelentővel térhetnek át a KATA szerinti tételes iparűzési adófizetésre.