Az egyszerűsített vállalkozói adó, rövidítve: EVA, ahogy nevében is benne van egy egyszerűsített adózási forma, mely 2019. évtől nem választható.

2020. január 1-vel teljesen megszűnt ez az adónem. Az EVA helyett más adónemre áttérésről több más cikkünkben olvashatsz ezen az oldalon.

>>>ARCHÍV<<<

Megszűnik az EVA!

Ezt követően az EVA adónem nem választható. Erre az adónemre 2018. évet követően már nem lehet a vállalkozásoknak áttérni.

Az EVA adót a törvény szerint csak olyan vállalkozás választhatta, amely legalább két lezárt adóévvel rendelkezett, tehát két éve működött.

Kinek érte meg?

Az adó mértéke 37% 30 millió Ft EVA adóalapig. A bevételek 30 millió feletti része után pedig 50% EVA adót kell fizetni. A magas adómérték miatt korábban is inkább áfás adózók választották többnyire. Ennek oka az volt, hogy a 37% EVA az áfát is kiváltja.

Alanyi áfa mentes, vagy tárgyi áfa mentes tevékenység folytatása esetén viszont a 37% adó, a többi adó típushoz viszonyítva rendkívül kedvezőtlen adóterhelést jelent.

Az EVA adónemet 18 és 30 millió forint között nettó árbevétel esetén volt érdemes választani. Kifejezetten akkor volt kedvező, ha a vállalkozó máshol főállású munkaviszonnyal is rendelkezett. Ennek oka abban keresendő, hogy az ÁFÁ-t az SZJA-t és osztalék adót ugyan az EVA kiváltja, de a vállalkozó saját járulékait nem.

Tekintve, hogy az EVA adónemben maradás feltétele az is, hogy a gazdasági társaság tulajdonosai ne változzanak, így arra sincs mód, hogy EVA-s vállalkozást vásároljunk most már.

Az egyetlen “kiskaput” EVA-s vállalkozás megszerzéséhez az alábbi lehetőségek jelentik:

  • egyéni vállalkozó, egyéni cég esetében özvegyi vagy örökösi jogon folytatja valaki elhunyt hozzátartozója vállalkozását,
  • jogi személyben (Bt., Kkt., Kft.) 50%-ot el nem érő tulajdoni hányadot szerzünk egyedül vagy más új, belépő tulajdonossal.

Aki még EVA-ban van, az maradhat!

Egyszerűsített vállalkozói adó alapja és mértéke

Az EVA alapja a vállalkozás árbevétele és egyéb bevételei, amelyek összeszámítása során az ÁFA összege is bevételnek számít. Az EVA adóalapját növelő és csökkentő jogcímekkel kell meghatározni, melyet 30 millió forint adóalap alatt 37% EVA adó terhel, a 30 millió forint feletti adóalap részre pedig 50% EVA adót kell számítani.

Bevallási és befizetési határidők

Az első három negyedévi EVA-ról előleg bevallást kell benyújtani negyedévet követő 20. napig és ezzel egyidejűleg az előleget meg is kell fizetni az adóhatóságnak.

Adóév december 20-áig feltöltési kötelezettség van EVA-ban, ami azt jelenti, hogy a várható tényleges EVA adó 90%-ra ki kell egészíteni az első három negyedév előlegét.

Az adóévi záró (elszámoló) EVA bevallás adóévet követő év február 25-éig vagy május 31-ig kell beérkezzen a befizetendő adóval együtt a NAV-hoz.

A két határidőt az okozza, hogy egyéni vállalkozók és bevételi nyilvántartás vezető társas vállalkozások február 25-ig, míg a Számviteli törvény szerint beszámolót készítő társas vállalkozások május 31-ig tehetnek eleget kötelezettségüknek.