Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás – rövidebb nevén EKHO – a KATA szabályok szigorítása kapcsán ismét a figyelem középpontjába került. De ki is választhatja és milyen bevételek esetén lehet élni az EKHO szerinti jövedelemadózás adta lehetőséggel? Cikkünk erre keresi a választ.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választásának feltétele

Ekhoval teljesíthető a közterhek megfizetése az EKHO törvény szerint, ha a magánszemély

 • az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben
  • munkaviszonyból származó,
  • egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén,
  • társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés ellenértéke címén,
  • vállalkozási, megbízási szerződés alapján az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként

olyan jövedelmet szerez, amely után a közteherviselési kötelezettségek (EGT-államban biztosított személy esetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség) teljesítése az általános szabályok szerint történik, vagy

 • nyugdíjas
 • a tevékenysége alapján az EKHO törvény szerint meghatározott foglalkozásúnak minősül, valamint
 • a kifizetőnek írásban nyilatkozik arról, hogy a törvény szerinti tevékenysége alapján számára kifizetett bevételt, vagy annak a nyilatkozatában meghatározott részét terhelő közterhek megfizetésére az e törvény rendelkezéseinek alkalmazását választja.

A közterhek EKHO törvény szerinti megfizetését a törvényben felsorolt foglalkozású magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetéssel (folyósítással)

 • munkaviszonyban, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként illeti meg, feltéve, hogy e bevételt eredményező jogviszonyában kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytat, és/vagy
 • a foglalkozása szerinti tevékenységére kötött
  • vállalkozási szerződés és/vagy
  • megbízási szerződés alapján illeti meg,

és azokból származó jövedelme külön-külön és együttesen sem haladja meg az adóévben a törvényben meghatározott összeghatárt.

Magánszemélynek minősül a törvény szerint az EGT-állam olyan polgára is, aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján nem tartozik a magyar társadalombiztosítási jogszabályok hatálya alá, de biztosított személy valamely EGT-államban és rendelkezik az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával (EGT-államban biztosított személy).

Az EKHO és a KATA viszonya

Az ekho törvény szerint a fentiektől eltérően nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése az egyéni vállalkozó tevékenységi körében szereplő és törvény szerint felsorolt foglalkozás szerinti tevékenységre, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta.

Alapvető ekhozható foglalkozások, munkakörök (FEOR szám szerint)

 • 2123 Telekommunikációs mérnök foglalkozásból
  • Akusztikus mérnök
  • Audiotechnikai mérnök
  • Hangmérnök
  • Televíziós műszaki adásrendező
 • 2136 Grafikus és multimédia-tervező
 • 2627 Nyelvész, fordító, tolmács foglalkozásból
  • Filmszöveg fordító
  • Lírai művek fordítója
  • Műfordító
  • Prózai és drámai művek fordítója
 • 2714 Kulturális szervező foglalkozásból
  • Producer (kulturális)
  • Produkciós menedzser (szórakoztatóipar)
 • 2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
 • 2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
 • 2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) foglalkozásból
  • Művészeti tanácsadó
  • Zenei konzulens, tanácsadó
 • 2721 Író (újságíró nélkül)
 • 2722 Képzőművész
 • 2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
 • 2724 Zeneszerző, zenész, énekes
 • 2725 Rendező, operatőr
 • 2726 Színész, bábművész
 • 2727 Táncművész, koreográfus
 • 2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú végzettséghez kapcsolódó)
 • 3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus) foglalkozásból
  • Koncert-fénytechnikus
  • Koncert-színpadtechnikus
 • 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus foglalkozásból
  • Filmstúdió technikus
  • Hangmester
  • Hangrestaurációs technikus
  • Hangstúdió-technikus
  • Hangtechnikus
  • Képtechnikus
  • Rögzítéstechnikai technikus
  • Stúdiótechnikus
  • Videótechnikus
  • Zenei technikus
 • 3711 Segédszínész, statiszta
 • 3712 Segédrendező
 • 3714 Díszletező, díszítő
 • 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
 • 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • 5211 Fodrász foglalkozásból
  • Színházi fodrász
  • Színházi parókakészítő
 • 5212 Kozmetikus foglalkozásból
  • Maszkmester
  • Sminkes
  • Sminkmester
  • Színházi kikészítő
 • 7212 Szabó, varró foglalkozásból
  • Jelmez- és alkalmiruha-készítő
  • Színházi varró
 • 7213 Kalapos, kesztyűs foglalkozásból
  • Színházi fejdíszkészítő
 • 7217 Cipész, cipőkészítő, -javító foglalkozásból
  • Színházi cipész

Elnevezésétől függetlenül is az ekho választására jogosít az a tevékenység, amely a FEOR-08 osztályozási szempontjai szerint tartalma alapján megfelel a felsorolt foglalkozásoknak, munkaköröknek.

A törvény szerint az ekho választának feltétele, hogy a fent felsorolt foglalkozásúnak minősülő magánszemély – munkakörének elnevezésétől függetlenül – akkor választhatja az ekhot, ha tevékenysége alapján a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel vesz részt.

További ekhozható foglalkozások

 • a szakképzett edző, sportszervező, -irányító (FEOR-08 2717), feltéve, hogy rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;
 • a hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sportról szóló törvény) 11/A. §-ában meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy a sportról szóló törvény 19. § (3) bekezdése szerinti sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül, vagy a sportszövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén feltéve, hogy a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel;
 • a sportról szóló törvény szerint Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemély (A külföldi pénznemben megszerzett bevételére is alkalmazhatja e törvény előírásait, feltéve, hogy tevékenységét nem kizárólag belföldön látja el).

EKHO választására jogosító összeghatárok

 1. Évi 60 millió forint, feltéve, hogy a magánszemély munkaviszonyából, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyából vagy megbízási jogviszonyából szerzett jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szeresét,
 2. Ha az előző feltétel nem teljesül, akkor az évi 60 millió forintnak olyan hányada, amilyen arányt a munkaviszonyából, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyából vagy megbízási jogviszonyából szerzett jövedelmének összege az év első napján érvényes havi minimálbér 12-szereséhez viszonyítva képvisel (pl. félállású munkaviszony esetén a 60 millió fele: 30 millió forint a felső határ).
 3. Nyugdíjas esetében évi 60 millió forint (nem kell arányosítani).
 4. Hivatásos sportoló esetén évi 500 millió forint. Ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója).
 5. Edző, vezetőedző, nemzetközi sportszövetség munkavállalója esetén évi 250 millió forint. Ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya), vagy a nemzetközi sportszövetség munkavállalója.

Ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az összeghatáron az Áfával csökkentett bevétel értendő.

EKHO és a munkaviszony

Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi minimálbért meghaladó részére veszi figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.

Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha

 • a magánszemély nyugdíjas;
 • a magánszemélynek a munkáltatóval fennálló más jogviszonyában legalább a hónap első napján érvényes havi minimálbér alapulvételével a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint megtörténik;
 • a magánszemély igazolja, hogy az munkaviszonyából, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyából vagy megbízási jogviszonyából szerzett jövedelme után az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett, amely után a közteherviselési kötelezettség teljesítése az általános szabályok szerint történik.

Az EKHO törvény gyakorlati értelmezése

A fenti rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogyha van

 • egy cég, ahol munkaviszonyban vagy foglalkoztatva vagy, vagy
 • saját egyéni vagy társas vállalkozásodon (Bt, Kft stb.) belül bármilyen tevékenységet is végzel, vagy
 • akár saját jogú nyugdíjasként vagy
 • megbízási jogviszonyban biztosított vagy és
 • havonként a minimálbér után a járulékaid be vannak fizetve akkor
 • a törvényben felsorolt foglalkozások tekintetében a kifizetett bevételidre (jövedelmedre) választhatod az ekho szerinti adózást.

Ennek feltétele, hogy

 • az általános szabályok szerint a minimálbér szerinti adót (szja, szocho) és járulékokat a munkáltatód, vállalkozásod megfizesse (havonként vagy éves szinten számítva)
 • ha kevesebb a megfizetett járulék, adó havi szinten, akkor az ekho bevételi határ (60 millió forint) arányosan csökken (kivéve nyugdíjas, sportoló stb.)
 • megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban szerződéssel rendelkezz az ekho szerinti tevékenység végzésére vonatkozóan a munkáltatóddal, cégeddel,
 • ne legyél katás,
 • megfelelj az ekho követelményeinek.

Egyéni vállalkozóként, ha a minimálbér szerinti járulékokat megfizeted magad után, az ekho szerinti adózást választhatod, de csak mint magánszemély. A kifizető a neked akár (áfás) számla ellenében juttatott ekho alá eső bevételből az ekho előleget meg kell állapítsa és a nettó összeget utalja át a számládra. A kifizetőt terhelő ekho megfizetésének is a számla szerinti (nettó) összeg lesz az alapja.

Az ekho alapja, mértéke és megállapítása

Az ekho alapja a vállalkozási vagy megbízási szerződésben foglalt ekho szabályai alá sorolt meghatározott bevétel, csökkentve – ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett – az általános forgalmi adóval.

 1. A magánszemély az előzőek szerint meghatározott ekhoalap összegéből 15 százalék ekhót fizet.
 2. Ha a magánszemély az adóév 183 napját meghaladóan Tbj. szerint saját jogú nyugdíjas, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértéke 9,5 százalék. Ha a magánszemély nyugdíjas, e körülményről a kifizetést megelőzően nyilatkozhat.
 3. A kifizető az előzőek szerint meghatározott ekhoalap összege után 15,5 százalék ekhót fizet.
 4.  Az EGT-államban biztosított személy esetében a kifizető ekhot nem fizet, a magánszemélynek juttatott ekho alapul szolgáló bevételből 9,5 százalék ekhot állapít meg és von le.
 5. A kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség munkavállalója, és a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után

A kifizető a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összegét levonással állapítja meg, ideértve azt az esetet is, ha a kifizetést számla alapján – akár egyéni vállalkozónak, akár más magánszemélynek – teljesíti, kivéve, ha a magánszemély külön nyilatkozatot tesz.

Ha a magánszemély az olyan tevékenységét, amely alapján a felsorolt foglalkozását, vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi, az ekho választásáról az őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik, ekkor nyilatkozhat arról is, hogy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalja a kifizetőtől.

Az ekhoval teljesített közterhek

A jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után a közterhek e törvényben szabályozott megfizetésével teljesülnek (tehát nem kell ezen bevételek után megfizetni)

 • a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a kifizetőt terhelő közterheket,
 • a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelő járulékot
 • a kifizetőt és a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadózási kötelezettségek.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megfizetése, bevallása

A kifizetőt terhelő – megállapított és a magánszemélytől levont – ekhót a kifizető az Art. rendelkezései szerint vallja be és fizeti meg.

Kifizető a havi adó- és járulékbevallásban tesz ennek eleget havonként, tárgyhót követő 12. napig (vagy azt követő első munkanap, ha munkaszüneti napra esik).

A magánszemély az ekho különbözet elszámolására az szja bevallásával egyidejűleg tud eleget tenni, tárgyévet követő év május 20. napjáig (vagy azt követő első munkanap, ha munkaszüneti napra esik).