A minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jei emelekdése miatt az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó minimum járulékai is megemelkedtek.

A Tbj. törvény és a Szocho.adó törvény szabályozza, hogy amennyiben nem a KATA szerint adózik vállalkozásunk, akkor a minimálbér vagy – középfokú végzettséget igénylő tevékenységi kör, munkakör esetén – a garantált bérminimum alapján kell vállalkozásunknak havonta a közterheket megfizetnie.

>>FRISS!!!<< 2020. július 1-től viszont csökken a Szociális hozzájárulási adó és a levont járulékok “TB járulékká” olvadnak össze az új Tbj. törény alapján. Ezáltal megszűnik az emelt járulékalap számítás (2020. június 30-ig a járulékalap 150% az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék esetén).

Minimum járulékalap vs. vállalkozói kivét

A minimum járulékalap azt jelenti, hogy az szja adóelőleget és a járulékokat a vállalkozói kivét, de minimum a minimálbér vagy garantált bérminimum alapulvételével számított járulékalap után a minimum járulékokat minden hónapban be kell fizetnünk az adóhatóság által felügyelt állami számlákra. (Pontosabban adott hónapot követő hónap 12. napjáig.)

Vállalkozói minimum járulékalap járulékai, adói

A minimum járulékok, adók alapja a minimálbér / garantált bérminimum alapján az alábbiak szerint számítandó.

  1. A 10%-os nyugdíjjárulék esetén a minimum járulékalap a minimálbér / garantált bérminimum 100 %-a.
  2. 7 %-os egészségbiztosítási járulék (4% természetbeni, és 3% pénzbeli) továbbá
  3. 1,5%-os munkaerő-piaci járulék esetén a minimum járulékalap a minimálbér / garantál bérminimum 150 %-a.

A 2. pontban szereplő 150%-os szabály 2020. július 1-től megszűnik az új Tbj. törvény miatt, amelynél a levont járulékokat (1.-2. pont szerint járulékokat) egységes “TB járulék” néven 18,5% kell számolni, bevallani és megfizetni.

  1. A 15,5% szociális hozzájárulási adó (17,5% 2020. június 30-ig) esetén a minimum adóalap a minimálbér / garantált bérminimum 112,5 %-a.
  2. A 1,5%-os szakképzési hozzájárulás esetén a minimum adóalap a minimálbér / garantált bérminimum 112,5 %-a. (egyéni vállalkozó ezt saját maga után nem kell megfizesse)

Lehetőség van ennél magasabb összegű jövedelem után is megfizetni a járulékokat (tagi jövedelem társas vállalkozó esetén, vállalkozói kivét egyéni vállalkozó esetén). Ha magasabb összeg után akarjuk megfizetni a járulékot, adót, mint a törvényi minimum járulékalap, arra is lehetőség van. A minimum járulékalap szerinti adót (szochó adó, szakképzési hozzájárulás) és levont járulékot csak abban az esetben kell megfizetni, ha a vállalkozói kivét, tagi jövedelem szerint számolt adó, járulék annál alacsonyabb lenne.

Fontos szabály:a személyi jövedelemadót (15%) mindig a ténylegesen elért jövedelem (tagi jövedelem, vállalkozói kivét), nyereség után kell csak megfizetni.

A minimum járulékalap szabályt az átalányadózást választó egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékai 2020/II. félév (átalányadózó ev. járulékai)

TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓI JOGVISZONY KÖTELEZŐ ADÓJA, JÁRULÉKAI
2020.07.01-TŐL
MINIMÁLBÉR* GARANTÁLT BÉRMINIMUM*
Bruttó bér 161 000 210 600
– szociális hozzájárulási adó – minmálbér 112,5%-a 15,50% 28 074 36 723
– szakképzési hozzájárulás – minimálbér 112,5%-a* 1,50% 2 717 3 554
– társas és egyéni vállalkozóz terhelő adók 17,00% 30 791 40 277
191 791 250 877
Bruttó bér 161 000 210 600
-TB járulék 18,50% 29 785 38 961
-tagtól/egyéni vállalkozótól levont járulék 18,50% 29 785 38 961
Vállalkozói kivét, tagi jövedelem 0 Ft esetén 15% 0 0
Összes adó és járulék 60 576   79 238

*A minimálbér helyett legalább középfokú végzettséget igény tevékenység, munkakör esetén a járulékalap a garantált bérminimum. ** Az egyéni vállalkozót saját maga után nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség. ***Az átalányadózó egyéni vállalkozó átalányba megállapított jövedelmének 15% személyi jövedelemadóját nem tartalmazza. Az egyéni és társas vállalozó tagi jövedelmének, kivétjének 15% szja-előlegét nem tartalmazza a táblázat.

Vállalkozó minimum járulékai 2020/I. félév (Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékai)

TÁRSAS VÁLLALKOZÓ ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JOGVISZONY JÁRULÉKAI 2020.01.01- 2020.06.30.
A MINIMUM JÁRULÉKOKAT ÁTALÁNYADÓZÁS ESETÉN IS MEG KELL FIZETNI!
MINIMÁLBÉR Adó- és minimum járulékalap
Bruttó bér 161 000
– szociális hozzájárulási adó – minmálbér 112,5%-a 17,5% 181 125 31 697
– szakképzési hozzájárulás – minimálbér 112,5%-a** 1,5% 181 125 2 717
– társas és egyéni vállalkozót terhelő adók 19,0% 34 414
195 414
Bruttó bér 161 000
-nyugdíjjárulék 10,0% 161 000 16 100
-egészség-biztosítási járulék (természetbeli) – minimálbér 150%-a 4,0% 241 500 9 660
-egészség-biztosítási járulék (pénzbeli) – minimálbér 150%-a 3,0% 241 500 7 245
-munkaerő-piaci járulék – minimálbér 150%-a 1,5% 241 500 3 623
-tagtól/egyéni vállalkozótól levont adó, járulék 18,5% 36 628
Vállalkozói kivét, tagi jövedelem szja 15% 0 Ft esetén 0
Összes havi járulék (adó)* 71 041
GARANTÁLT BÉRMINIMUM Adó és minimum járulékalap
Bruttó bér 210 600
– szociális hozzájárulási adó – gar.bér 112,5%-a 17,5% 236 925 41 462
– szakképzési hozzájárulás – gar.bér 112,5%-a** 1,5% 236 925 3 554
– társas és egyéni vállalkozót terhelő adók 19,0% 45 016
255 616
Bruttó bér 210 600
-nyugdíjjárulék 10,0% 210 600 21 060
-egészség-biztosítási járulék (természetbeli) – gar.bér 150%-a 4,0% 315 900 12 636
-egészség-biztosítási járulék (pénzbeli) – gar.bér 150%-a 3,0% 315 900 9 477
-munkaerő-piaci járulék – gar.bér 150%-a 1,5% 315 900 4 739
-tagtól/egyéni vállalkozótól levont adó, járulék 18,5% 47 912
Vállalkozói kivét, tagi jövedelem szja 15% 0 Ft esetén 0
Összes havi járulék (adó)* 92 927

*Az átalányadózó egyéni vállalkozó átalányba megállapított jövedelmének személyi jövedelemadóját nem tartalmazza. Az egyéni és társas vállalozó tagi jövedelmének, kivétjének szja-előlegét nem tartalmazza a táblázat.

** Az egyéni vállalkozót saját maga után nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Annak eldöntésében, hogy milyen vállalkozási, jövedelemadózási vagy áfa adózási formát érdemes induló vállalkozáshoz választani kezdésként “Vállalkozási forma és adózás kiválasztása” cikkünk nyújthat segítséget nektek. 

Kapcsolódó cikkek:

Javasolt tartalmak: