Cégautó adó fizetési kötelezettség terheli a személyautót, ha nem magánszemély tulajdonában áll, vagy magánszemély tételesen költséget számol el utána. A cégautóadó szabályait a gépjárműadó törvényben találjuk.

Cégautóadót kell fizetni

Cégautó adó fizetési kötelezettség terheli a személyautót, ha nem magánszemély (pl. gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság) tulajdonában áll. Tovább a magánszemélyt is, amennyiben a magánszemély vagy más gazdálkodó tételesen költséget számol el utána.

Cégautó adót kell fizetni akkor is, ha bárki a számviteli törvény vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján valaki tételes költségelszámolással költséget, ráfordítást, értékcsökkenési leírást számol el.

Több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában kell megfizetni a cégautó adót.

A gépjárműadó törvény 17/A. § szerint adóköteles az a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti személygépkocsiide nem értve a környezetkímélő gépkocsit – (a továbbiakban, e fejezet alkalmazásában személygépkocsi), amely

 • nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el.

Az Szja tv. szerinti személygépkocsi definíciója jelen helyzetben (nem áfa törvény!):

Személygépkocsi (Szja tv. 3. § 45. pont):

 • négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely
 • a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy
 • ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó.
 • Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.

A fentiekből következik, hogy nem esik a cégautóadó hatálya alá

 • a vezetővel együtt 9 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és
 • 2,5 tonna együttes tömeg feletti tömegű haszongépjármű. (A 2,5 tonna együttes tömeg alatti haszongépjárművek után is cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezik!)

(Az ÁFA törvény teljesen külön álló jogszabály és a személygépkocsira, illetve ahhoz kapcsolódó áfa levonási jog korlátozására is eltérő szabályozással rendelkezik, nem keverendő össze az Szja törvény szerinti és ezáltal a cégautóadó szabályozá alá eső személygépkocsi definíciójával!)

Adómentes

 • környezetkímélő személygépkocsik,
 • megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi,
 • egyházi jogi személy feladatainak ellátását szolgáló személygépkocsi,
 • továbbértékesítési céllal vásárolt személygépkocsi,
 • halottszállító személygépkocsi,
 • betegségmegelőző, egészségügyi ellátást szolgáló személygépkocsik
 • honvédség személygépkocsijai.

Cégautóadó mértéke 2022. július 1-től

2022. július 1-től az extraprofitadóról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet megemelte a cégautóadó összegét – átmenetileg 2022. december 31-ig – az alábbi táblázat szerint.

A cégautóadó havi mértéke

Teljesítmény    (kW) „0”–„4”

környezetvédelmi

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi

osztályjelzések esetén

5”; „14–15” környezetvédelmi

osztályjelzések esetén

0-50 30 500 16 000 14 000
51-90 41 000 20 000 16 000
91-120 61 000 41 000 20 000
120 felett 81 000 61 000 41 000

 

Cégautóadó mértéke 2022. június 30-ig

2022. június 30-ig:

Környezetvédelmi osztály-jelzés
gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) „0”-„4” osztályjelzések esetén „6”-„10” osztályjelzések esetén „5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

 

A cégautó adó összege azokban a hónapban, amelyekben határidőre megtörtént a személygépkocsit terhelő gépjárműadó befizetése a megfizetett gépjárműadó mértékével csökkenthető.

Az adót önadózással a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és megfizetni az állami adóhatóság felé.

A cégautóadó fizetési kötelezettség a tulajdonszerzést, lízingbe vételt, továbbá a költségelszámolással érintett hónapot követő hónap első napján keletkezik. A cégautó adót arra a hónapra kell utoljára megfizetni, amelyben a személygépkocsit érintő tulajdonjog, lízing megszűnik, vagy amelyik hónapban utoljára számolnak el költséget rá.