Cégautó adó fizetési kötelezettség terheli a személyautót, ha nem magánszemély tulajdonában áll, vagy magánszemély tételesen költséget számol el utána.

Cégautó adó fizetési kötelezettség terheli a személyautót, ha nem magánszemély (pl. gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság) tulajdonában áll. Tovább a magánszemélyt is, amennyiben a magánszemély vagy más gazdálkodó tételesen költséget számol el utána.

Cégautó adót kell fizetni akkor is, ha bárki a számviteli törvény vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján valaki tételes költségelszámolással költséget, ráfordítást, értékcsökkenési leírást számol el.

Több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában kell megfizetni a cégautó adót.

Adómentes:

  • környezetkímélő személygépkocsik,
  • megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi,
  • egyházi jogi személy feladatainak ellátását szolgáló személygépkocsi,
  • továbbértékesítési céllal vásárolt személygépkocsi,
  • halottszállító személygépkocsi,
  • betegségmegelőző, egészségügyi ellátást szolgáló személygépkocsik
  • honvédség személygépkocsijai.

Adó mértéke:

Környezetvédelmi osztály-jelzés
gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) „0”-„4” osztályjelzések esetén „6”-„10” osztályjelzések esetén „5”; „14-15” osztályjelzések esetén
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

 

A cégautó adó összege azokban a hónapban, amelyekben határidőre megtörtént a személygépkocsit terhelő gépjárműadó befizetése a megfizetett gépjárműadó mértékével csökkenthető.

Az adót önadózással a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és megfizetni az állami adóhatóság felé.

A cégautóadó fizetési kötelezettség a tulajdonszerzést, lízingbe vételt, továbbá a költségelszámolással érintett hónapot követő hónap első napján keletkezik. A cégautó adót arra a hónapra kell utoljára megfizetni, amelyben a személygépkocsit érintő tulajdonjog, lízing megszűnik, vagy amelyik hónapban utoljára számolnak el költséget rá.