A bérből levont járulékok az alapja a munkavállaló biztosításának, mely alapján egészségügyi, munkanélküli vagy nyugdíj ellátásra válhat később jogosulttá.

Ha alkalmazottunk van a részére havonta (vagy hetente, naponta stb.) fizetett munkabéréből nekünk munkáltatóként vagy kifizetőként adót (SZJA előleg) és járulékokat kell minden esetben levonni.

A bruttó bér (szerződés szerinti összegből) az adók és járulékok levonását (visszatartását) követően a nettó bért fizetjük ki az alkalmazottunk részére. A visszatartott adót és járulékokat az adóhatóság felé havonta kell bevallani és megfizetni. (“havi bevallás” vagy havi adó- és járulékbevallás)

A bruttó bér az amiben a munkavállalóval megállapodsz és aminek napi, heti, havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél. Legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör esetén nem lehet kevesebb a bruttó bér a garantált bérminimummal. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a napi munkaóra arányában kell a minimálbér és garantált bérminimum összegét arányosítva figyelembe venni. A bruttó bér az, amiből levonásra kerülnek az egyéni járulékok (egészségbiztosítási, nyugdíj, munkaerőpiaci) és a személyi jövedelemadó előleg.

nettó bér a bruttó bérből levont adókkal, járulékokkal csökkentett összeg lesz, amit ténylegesen kifizetsz a dolgozód részére időszakosan (pl. havonta) folyamatos munkaviszony esetén.

A levont személyi jövedelemadó előleget és járulékokat “visszatartod”, az nálad marad tulajdonképp rövid ideig, de köteles vagy azt is a szociális hozzájárulási adóval egyidejűleg a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bevallani és megfizetni az állami adóhatóság (NAV) felé a megadott költségvetési számlaszámokra.

A munkavállalók bérszámfejtése minden esetben komoly adminisztrációs terhet jelent már egy kezdő vállalkozás számára is. A bérszámfejtés minden esetben magasabb szakértelmet kíván egy ilyen vállalkozás esetében.

Bérjárulékok alapja és mértéke

Jelenleg minimálbér kizárólag a középfokú végzettség nélküli munkakörökben adható.

Azon dolgozóknak, akik legalább középfokú végzettséget megkövetelő munkakörben vannak foglalkoztatva náluk a garantált bérminimum alapján kell a személyi jövedelemadó előleget és a levont járulékokat kiszámolni és megállapítani.

2020-ban a minimálbér 161.000 Ft/hó és a garatál bérminimum összege 210.600 Ft/hó a hatályos kormányrendelet szerint heti 40 óra munkaidővel számolva. (2019-ben a minimálbér bruttó 149.000 Ft/hó és a garantált bérminimum pedig 195.000 Ft/hó volt.)

Az SZJA előleg alapja a megállapított a dolgozó BRUTTÓ bére. Mértéke: 15%. Családi és más adókedvezmény jogosultság szerint figyelembe vehető erre.

A járulékok alapja szintén a BRUTTÓ bérCsaládi járulékkedvezmény erre is figyelembe vehető a családi adókedvezményből fennmaradó összeg erejéig. A járulékok mértéke:

  • nyugdíjjárulék 10%,
  • egészségbiztosítási járulék 7% (4% természetbeni, és 3% pénzbeli) továbbá
  • 1,5% munkaerő-piaci járulék
  • 2020. július 1-től az új Tbj. törvény szerint a levont járulékok egy járuléknemmé olvadnak össze ezért 18,5% “TB járulék” (társadalombiztosítási járulék) került ekkortól a bruttó bérből levonásra.

A fenti adóelőleget és járulékokat összeadva összesen 33,5% szja előleget és járulékot kell levonni a dolgozók bruttó béréből.

Az adóelőleget és járulékokat tárgyhónapot követő hónap 12-éig dolgozóinkra összesítve és ezer forintra kerekítve vallunk be és fizetünk meg az állami adóhatóság felé.

A 33,5% adóval és járulékokkal csökkentett és a dolgozónak ténylegesen kifizetett, kiutalt összeg lesz NETTÓ bér (A nettó bér tulajdonképp egyenlő kedvezmények figyelembevétele nélkül bruttó bér 66,5%-a).

Adó- és járulékkedvezmények rendszere

A Családi kedvezmény a felsorolt és levont Szja adóelőleg és levont járulékok (kivéve a 1,5% munkaerőpiaci járulék, ezért 32% összegéig, 2020. július 33,5% összegéig) terhére érvényesíthető illetve vehető figyelembe, amely ezáltal a nettó kifizethető bérünk összegét fogja növelni (mivel kevesebbet vonnak le).

A Négy gyermekes anyák, első házasok kedvezménye kizárólag az összevont adóalapba tartozó jövedelemünk adóalapja terhére érvényesíthető, tulajdonképp az Szja adóelőleg (15%) terhére.

A Személyi kedvezmény (súlyos fogyatékosság) – az előzőekkel ellentétben – adókedvezmény és nem adóalap kedvezmény. Lényegében ez is kizárólag a Szja adóelőleg (15%) összegéig érvényesíthető.

Munkáltatót terhelő adók és járulékok

A szociális hozzájárulási adót a bruttó bérek alapul vételével a vállalkozó, kifizető, munkáltató fizeti meg. Ez nem számít “levont” adónak. Mértéke 17,5% (2020. június 30-ig) vagy 15,5% (2020. július 1-től). Adókedvezményeket a jogszabály szerint a munkáltató igénybe vehet erre.

A szakképzési hozzájárulás szintén a bruttó bérek alapul vételével a vállalkozó, munkáltató fizeti meg. Ez nem számít “levont” adónak. Mértéke 1,5%. Mivel a szociális hozzájárulási adó alapja után kell megfizetni, ezért a szocho.adó által adókedvezménnyel mentesített bérköltségek után nem kell megfizetni.

A népszerű Kisvállalati adó, kiváltja a kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást, ezért kedvezőbb adóterhelést jelenthet a társasági adózás szabályai szerint bérek után fizetett közterheknél. Mértéke: 2020. december 31-ig 12%, 2021. január 1-től 11% lesz. Adókedvezményeket a jogszabály szerint a munkáltató igénybe vehet erre.

Bérből levont járulékok bevallási határideje

Havonta kell levonni, bevallani és megfizetni a következő hónap 12. napjáig. A bér és bérjellegű kifizetések, alkalmazottak, munkavállalók bére stb. után a munkáltató, kifizető havi bevallás (’08-as, 1908, 2008 stb havi adó és járulékbevallások) benyújtására kötelezett és ezzel egyidejűleg kell az adókat, járulékokat az adóhatóság adószámláira is megfizetni.

Eltérő szabályok lehetnek. (pl. őstermelők)

Munkaviszony esetén fizetendő adók és járulékok minimálbér szerint 2020. II. félévben

Bér kalkulátor 2020/II FÉLÉV
2020.07.01-től hatályos Tbj.és Szocho.adó tv. előírás szerint a bruttó bér adó és járulék számítás munkaviszony esetén 2020. II. félévben hatályos szabályok szerint
MUNKAVISZONY, MUNKABÉR BÉRKALKULÁTOR 2020 (Társasági adó és Kisvállalti adó összehasonlítással)
Társasági adózás Kisvállalti adózás
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 161 000 161 000
– szociális hozzájárulási adó * 15,50% 24 955 0
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 415 0
– kisvállalti adó * 12,00% 0 19 320
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 27 370 19 320
Munkáltató összes bérköltsége 17% vagy 12% 188 370 180 320
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 161 000 161 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 24 150 24 150
-TB járulék (nyugdíj, egészségbizt.járulék) 18,50% 29 785 29 785
– össze levont adó járulék 33,50% 53 935 53 935
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 107 065 107 065
Összes adó és járulék (havotna megfizetett) 50,5% vagy 45,5% 81 305 73 255
Tájékoztató adatok
Minimálbér 2020 – középfokú végzettséget nem igénylő munkakör esetén 161 000
Garantált bérminimum 2020 – “diplomás minimálbér” (legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör esetén) 210 600
* A Szocho.tv és a KATA/KIVA tv. szerint a munkáltató bizonyos esetekben a szocho adó és kisvállalati adó esetén adókedvezményt vehet figyelembe
** Családi adó és járulékkedvezmény az adó és járulék terhére igénybe vehető és kérhető (cikk lnk); 1 gyermek esetén 10.000 Ft, 2 gyermek esetén 40.000 Ft, 3 gyermek esetén 99.000 Ft stb. összeg nettó juttatás növekedés számítható jogosultság esetén

Munkaviszony esetén fizetendő adók és járulékok garantál bérminimum szerint 2020. II. félévben

Bér kalkulátor 2020/II FÉLÉV
2020.07.01-től hatályos Tbj.és Szocho.adó tv. előírás szerint a bruttó bér adó és járulék számítás munkaviszony esetén 2020. II. félévben hatályos szabályok szerint
MUNKAVISZONY, MUNKABÉR BÉRKALKULÁTOR 2020 (Társasági adó és Kisvállalti adó összehasonlítással)
Szja,  és társasági adózás esetén Kisvállalati adózás esetén
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 210 000 210 000
– szociális hozzájárulási adó * 15,50% 32 550 0
– szakképzési hozzájárulás * 1,50% 3 150 0
– kisvállalti adó * 12,00% 0 25 200
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 17% vagy 12% 35 700 25 200
Munkáltató összes bérköltsége 245 700 235 200
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 210 000 210 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 31 500 31 500
-TB járulék (nyugdíj, egészségbizt.járulék) 18,50% 38 850 38 850
– összes levont adó járulék 33,50% 70 350 70 350
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 139 650 139 650
Összes adó és járulék (havotna megfizetett) 106 050 95 550
Tájékoztató adatok
Minimálbér 2020 – középfokú végzettséget nem igénylő munkakör esetén 161 000
Garantált bérminimum 2020 – “diplomás minimálbér” (legalább középfokú végzettséget igénylő munkakör esetén) 210 600
* A Szocho.tv, szakképzési hozzáj.tv. és a KATA/KIVA tv. szerint a munkáltató bizonyos esetekben a szocho adó, szakképzési hozzájárulás és kisvállalati adó esetén adókedvezményt vehet figyelembe
** Családi adó és járulékkedvezmény az adó és járulék terhére igénybe vehető és kérhető (cikk lnk); 1 gyermek esetén 10.000 Ft, 2 gyermek esetén 40.000 Ft, 3 gyermek esetén 99.000 Ft stb. összeg nettó juttatás növekedés számítható jogosultság esetén

2020. évi minimálbér és garantált bérminimum szerint bérből levont járulékok és adóelőleg – 2020. I. félév

MUNKAVISZONY
Minimálbér 2020
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 161 000
– szociális hozzájárulási adó 17,50% 28 175
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 415
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 19,00% 30 590
Munkáltató összes bérköltsége 191 590
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 161 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 24 150
-nyugdíjjárulék 10,00% 16 100
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 6 440
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 4 830
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 415
– össze levont adó járulék 33,50% 53 935
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 107 065
Összes adó és járulék 84 525
Garantált bérminimum
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 210 600
– szociális hozzájárulási adó 17,50% 36 855
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 3 159
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 19,00% 40 014
Munkáltató összes bérköltsége 250 614
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 210 600
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 31 590
-nyugdíjjárulék 10,00% 21 060
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 8 424
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 6 318
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 3 159
-dolgozótól levont adó, járulék 33,50% 70 551
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 140 049
Összes adó és járulék 110 565

2019. évi minimálbér és garantált bérminimum szerint bérből levont járulékok és adóelőleg

2019. Adó/járulék alap Adó/járulék mérték minimálbér* garantált bérminimum
– a munkabért/kifizetett összeget terhelő levont adók, járulékok 149 000 195 000
személyi jövedelemadó kifizetett összeg 100% 15% 22 350 29 250
természetbeli egészség biztosítási járulék kifizetett összeg 100% 4% 5 960 7 800
pénzbeli egészség biztosítási járulék kifizetett összeg 100% 3% 4 470 5 850
munkaerőpiaci járulék kifizetett összeg 100% 1,5% 2 235 2 925
nyugdíjjárulék kifizetett összeg 100% 10% 14 900 19 500
– nettó (bér)jövedelem, kifizetés 99 085 129 675
 – kifizetőt terhelő adók
szociális hozzájárulási adó kifizetett összeg 100% 19,5% 29 055 38 025
szakképzési hozzájárulás kifizetett összeg 100% 1,5% 2 235 2 925
–  elszámolható bérköltség összesen 180 290 235 950

 

Kapcsolódó cikkek: