Az átalányadó és KATA összehasonlítása időszerű a KATA szabályok 2021. évi szigorítása miatt. Az átalányadó év közben is választható! Összeszedtük nektek a legfontosabb különbségeket.

Korábbi cikkeinkben már foglalkoztunk az átalányadózás szabályaival, hogy 15 millió forint éves bevételi határig választható. Az éves összeget a naptári napok szerint arányosítani kell évközbeni átlépés, új vállalkozás indítása esetén. A bevételi határ átlépése esetén a vállalkozó jövedelemadózás szabályai alá kerül át a vállalkozás visszamenőleg. Ráadásul az ÁFA 12 millió forint éves értékhatárt függetlenül az átalányadózás 15 milliós határától figyelnünk kell. Tehát lehet olyan, hogy áfába átesünk, de még az átalányadózásba benne maradhatunk.

Átalányadó és KATA összehasonlítása

A KATA bevallási és adófizetési kötelezettségei

Amennyiben KATA adózásban vagyunk kevés adóbevallási kötelezettség terhel minket:

KATA adózóként az alábbi adóbevallásokat kell benyújtani a fenti feltételek esetén:

Az előzőek feltételezik, hogy a katás vállalkozásunk:

 • alanyi adómentes (12 millió forint árbevétel alatt belföldi jogügyletek esetén), valamint
 • kizárólag belföldi adóalanyok, illetve magánszemélyek felé bocsátunk ki számlát év közben. (nincs áfa bevallási kötelezettsége a ’65 és az ‘A60 bevallások, adatszolgáltatás tekintetében)
 • nincs alkalmazottja, sem alkalmi munkavállalója a vállalkozásunknak (nincs havi adó- és járulékbevallási kötelezettség a ’08-as bevallás tekintetében)

Ha az összes fenti feltétel teljesül akkor a katás vállalkozásunk évente egy “KATA bevallást” kell csak benyújtson a NAV felé, ami valójában egy nyilatkozat a tárgyévben szerzett bevételeinkről.

Az átalányadózó bevallási és adófizetési kötelezettségei

Az átalányadózó a fent felsoroltak közül viszont több bevallás benyújtására is kötelezett és azok alól nem mentesülhet. Ezért általában a katázáshoz viszonyítva, jóval több az adminisztrációs terhe egy átalányadózó vállalkozásnak. Érdemes mindenképp hozzáértől szakembert megbízni a feladatokkal. A könyvelés díj is arányosan magasabb, mint egy katás vállalkozás esetén.

Átalányadózó az alábbi bevallások benyújtására kötelezett:

 • vállalkozó saját havi adó- és járulékbevallása az átalányba megállapított havi jövedelem, vagy a minimálbér/garantált bérminimum alapján (’58-as bevallás minden hónapot követő hó 12. napjáig),
 • személyi jövedelemadó bevallás a vállalkozó átalányadó szabályok szerinti jövedelem levezetése (‘SZJA vagy ’53-as bevallás tárgyévet követő év május 20-ig),
 • helyi iparűzési adó bevallás átalányba megállapított jövedelem 1,2-szerese alapján számított adóalap alapján (‘HIPA bevallás, tárgyévet követő év május 31-ig).
 • áfa körbe kerülés – általános szabályok szerinti áfa alanyiság – esetén áfa bevallás elkészítése (’65-ös havi, negyedéves áfa bevallás tárgyhót/tárgy negyedévet követő hónap 20. napjáig) stb.

Átalányadózás előnye a katával és a vállalkozói jövedelemadózással szemben:

 • az adóhatóság ugyan vizsgálhatja a munkaviszonytól való elhatárolás elemeit, de a bizonyítási kötelezettség megfordul és a NAV-nak kell bizonyítania, hogy a vállalkozói szerződés munkaviszonyt leplez. Az szja bevallásban nincs adatszolgáltatási kötelezettség az 1 millió forintot elérő egy partnertől kapott bevételekről.
 • az átalányadózás esetén kedvezőbb adózás érhető el bizonyos feltételek (kedvező költséghányadó tevékenységi körök, ÖVTJ)  esetén a KATA adózással és a vállalkozói jövedelemadózással szemben is (akár 10% körül adóterhelés)
 • nincs a belföldi kifizetőket terhelő 40% külön adó a 3 millió forintot meghaladó kifizetések feletti rész után
 • iparűzési adó esetén is kedvezőbb lehet, mint a vállalkozói jövedelemadózás,
 • egyszerűbb az szja szerinti bevallás és elszámolás átalányadózás esetén a vállalkozói adózással (tételes költségelszámolással) szemben.

Átalányadó bevételei, bevételek nyilvántartása

A KATA esetén sokan tudják, hogy elegendő volt bevételi nyilvántartás vezetni vagy bevételeinket tartalmazó bizonylatokat megőrizni.

Átalányadózás esetén sem sokkal bonyolultabb a helyzetünk. Az átalányadózó egyéni vállalkozó is bevételi nyilvántartást köteles vezetni. A bevételek megszerzésének időpontja számít a bevételek és ezáltal a jövedelmek meghatározása szempontjából, akárcsak a kata szerinti adózásnál.

Járulékfizetés szabályai átalányadó választása esetén

Az előzőek szerinti ténylegesen befolyt bevételeink képeznek jövedelmet, illet járulék alapot is. Ez annyiból bonyolítja meg a “matekot”, hogy míg katánál fix havi “átalányadót” fizetünk (25/50/75 ezer Ft), az átalányadózás esetén a mindenkori, az aktuális hónapban befolyt, kézhez vett bevételeink képeznek jövedelmet és adóalapot.

A havi adó- és járulékbevallásunkban is ezt képezi a 15,5% szociális hozzájárulási adó alapját, továbbá a 18,5% társadalombiztosítási járulék alapját. Ez akár minden hónapban más és más összeg lehet.

A minimálbér / garantált bérmnimum összege szerint kell adót és járulékot fizetni azokban a hónapokban, amikor

 • nincs bevételünk vagy nem kaptuk meg időben, vagy
 • nem éri el a bevételünkből számított jövedelem a minimálbért (garantált bérminimum) szerint kötelező minimum adókat és járulékokat. (szocho adó esetén a minimálbér 112,5%-ának a 15,5%-a, a minimálbér tb-járulék esetén 18,5%-át).

Átalányadóra áttérés

Átalányadó, ahogy a cikk elején is írtuk év közben is választható. Az alábbi időpontokban lehet átalányadózást választani:

 • új egyéni vállalkozás indítása esetén: a vállalkozás megkezdésének bejelentésekor a webes ügysegéden az adózásra vonatkozó nyilatkozati lapon,
 • meglévő egyéni vállalkozó katáról átalányadózásra áttérést a kata adózásból kilépéssel egyidejűleg a ‘T101E nyomtatványon az átalányadózás választására vonatkozó rész jelölésével (a katából bármely hónap utolsó napjával lehet kilépni, átalányadó a következő hónap első napjával kezdődik ebben az esetben),
 • meglévő vállalkozói személyi jövedelemadó (tételes költségelszámolás) szerint adózó egyéni vállalkozó a tárgyévre a május 20-ig beküldhető szja bevallásában nyilatkozhat, amely visszamenőleg január 1-től kezdődő évre vonatkozik (idén a 2020. évi szja bevallást május 20-ig kell beküldeni, amelyben 2021-re választhatjuk az átalányadózást)

Következő cikkünkben megmutatjuk nektek, hogy “Kinek jó az átalányadó?” tovább utazva az átalányadó és kata összehasonlítása témakörében.