Adatszolgáltatás kötelezettség változása az alanyi áfamentes és KATA adózókat, egyéni vállalkozókat, betéti társaságokat is érinti a számlák tekintetében. Kiket érintett eddig az adatszolgáltatási kötelezettség és miben lesz más 2020. július 1-től az áfa törvény és mit kell tennünk a NAV felé 2020. második félévétől? Cikksorozatunkban megtalálhatod a választ erre kérdésre…

Kapcsolódó cikkek:

 • Számla adatszolgáltatás 2018-2020 között
 • Számla adatszolgáltatás 2020. július 1-től
 • Kell-e minden bevételről számlát adni?
 • Online pénztárgép használata – Mikor kötelező üzemeltetnem?
 • Hogyan számlázzak? – Online számlázó programok

Adatszolgáltatás online a NAV felé 2018. óta

Az áfa törvény első komoly újítása 2018. július 1-től az volt, hogy a számla adatszolgáltatási kört bevezette. Ez azt jelentette, hogy az online pénztárgépek 2013. december 31-ei bevezetéséhez hasonlóan, 2018-tól már bizonyos áfa státuszú adózói kör és meghatározott számlákról adatot kell szolgáltatni online az állami adóhatóság felé. Az online pénztárgépek bevezetése is teljesítette az állami bevételek növeléséhez fűződő reményeket és vélhetően az online számla adatszolgáltatás folyamatos szigorítása és kiterjesztése is ugyanezt a célt fogja elérni.

Az áfa törvény 257/G. §-a alapján a 4/A. számú és a 10. számú melléklete szerint köteles adatot szolgáltatni bevételi (=kimenő számlák, vagy vevők) és kiadási számláiról (=bejövő számlák, vagy szállítók) az adóhatóság felé.

A lentebb leírt 2020. június 30-ig hatályos szabályozásból látni fogjuk, hogy csak abban az esetben érint bennünket, ha áfa általános szabályok szerinti adózást választottunk és számlánkban áthárított, vagy kapott számlánkban a levonható áfa összege a 100 ezer forintot meghaladta. Az alanyi adómentes adózókra a szabályozás 2020. június 30-ig nem vonatkozik.

A 4/A. melléklet a közösségi termékértékes, -beszerzés, közösségi szolgáltatásnyújtás és -igénybe vétel számláinak adatszolgáltatási kötelezettségét tartalmazza. (Erről majd külön cikkben részletesebben írunk.) Ennek NAV nyomtatványa a ‘A60-as, amelyen ezen számláinkra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíthetjük.

A 10. számú melléklet a belföldi adóalanyok felé és tölük befogadott számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályait tartalmazza. Ennek bevallási nyomtatványa a ’65 a NAV rendszerében.

Adatszolgáltatás 2020. június 30-ig

A 2020. június 30-ig hatályos szabályozók, amelyek a számla adatszolgáltatásra vonatkoznak az alábbiakban foglalhatóak össze.

Bevallásban kell adatot szolgáltatni a kapott “költség” számláinkról

Az áfa törvény szerint összesítő jelentést kell készítenünk a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Ezt abban az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban teljesítjük, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorolunk.

Számlánként nyilatkozni kell:

 1. a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,
 2. a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint
 3. a számlában a 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.

Bejövő költség számla módosítása esetén teendők

Számla módosítása esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően az 1. pont szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Nyilatkozni kell annak a számlának a fentiekben meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és áthárított adó tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.

Bejövő költség számla esetén teendők

Számla érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany, ha az érvénytelenített számlában (módosított számlában) áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 100 000 forintot, a bevallásban köteles a számlát érintően az adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.

A levonható adó szerinti nyilatkozatra a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, tehát az Art. szerinti áfa bevallási gyakoriság szerint a bevallásban kell teljesíteni.

Adatszolgáltatás a kimenő “árbevétel” számláinkról

Az áfa törvény 10. melléklet 5.-9. pontjai szerint kell adatot szolgáltatni a NAV felé a kimenő “árbevétel” számláinkról az alábbiak szerint.

Kézzel kiállított papír alapú számla adatszolgáltatása

A termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról (kézzel írott számlák), amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított ÁFA adó összege:

 • a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 000 forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő öt naptári napon belül,
 • az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles a számla 169. § szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni.

Adatszolgáltatás online számlázó programok esetén

A külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon (online NAV bekötéssel) számlánként adatszolgáltatást teljesít az adóhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal (online számlázó programok) kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít. Külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 000 forintot a számlában áthárított adó.

Árbevétel számla módosítása esetén teendők

Számla nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történő módosítása esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátó adóalany köteles ezen okirat 170. § szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni annak kibocsátását követő

 • öt naptári napon belül, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot, de nem éri el az 500 000 forintot,
 • naptári napon belül, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot.

Árbevétel számla érvénytelenítése, “sztornó” esetén teendők

Számla nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történő érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátó köteles ezen okirat törvény szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni annak kibocsátását követő

 • öt naptári napon belül, ha az érvénytelenített számlában áthárított adó elérte vagy meghaladta a 100 000 forintot, de nem érte el az 500 000 forintot,
 • naptári napon belül, ha az érvénytelenített számlában áthárított adó elérte vagy meghaladta az 500 000 forintot.

A fizetendő adó tekintetében az adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.

Az adóalany választása szerint a 10. számú melléklet szerinti kötelezettségének a fent meghatározott értékhatárok figyelembevétele nélkül is eleget tehet. Tehát ezen értékhatárok alatti adótartalmú bevétel és kiadás számlákról is adatszolgáltatás teljesíthető.

A számlázásra meghatalmazott személy köteles az adatszolgáltatást teljesíteni helyettünk, ha a számlázára meghatalmazott személy bocsátja ki és fogad be számlákat a nevünkben.

2020. július 1-től az áfa törvény 10. számú melléklete módosul, amelyet a következő cikkünkben mutatunk be…